Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Centrum prasowe

Aktualności

08.07.2014 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 czerwca 2014 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2014 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  Skarb Państwa
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  3,96*

  Emitent
  WZ0124 - 25/01/2024
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  246 880 000,00
  Udział w aktywach (%)
  3,25

 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,07

  Emitent
  Polskie Koleje Państwowe S.A. - 07/09/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  81 220 253,80
  Udział w aktywach (%)
  1,07

 3. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  2,98

  Emitent
  PKO BP - LO30062014N001
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  226 366 895,23
  Udział w aktywach (%)
  2,98

 4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  77,01*

  Emitent
  ACTION S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  79 126 060,86
  Udział w aktywach (%)
  1,04

  Emitent
  ALIOR BANK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  122 827 211,97
  Udział w aktywach (%)
  1,62

  Emitent
  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  80 183 921,70
  Udział w aktywach (%)
  1,06

  Emitent
  BANK PEKAO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  398 894 200,51
  Udział w aktywach (%)
  5,26

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  143 676 438,60
  Udział w aktywach (%)
  1,89

  Emitent
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  139 412 343,20
  Udział w aktywach (%)
  1,84

  Emitent
  INTEGER.PL. S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  156 366 730,80
  Udział w aktywach (%)
  2,06

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  176 873 466,42
  Udział w aktywach (%)
  2,33

  Emitent
  KRUK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  138 285 165,88
  Udział w aktywach (%)
  1,82

  Emitent
  LPP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  217 803 159,35
  Udział w aktywach (%)
  2,87

  Emitent
  LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  142 336 610,98
  Udział w aktywach (%)
  1,88

  Emitent
  mBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  152 547 725,68
  Udział w aktywach (%)
  2,01

  Emitent
  NG2 S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  129 929 537,68
  Udział w aktywach (%)
  1,71

  Emitent
  PGE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  168 921 411,26
  Udział w aktywach (%)
  2,23

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  319 603 197,59
  Udział w aktywach (%)
  4,21

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  114 160 806,23
  Udział w aktywach (%)
  1,51

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  638 869 423,50
  Udział w aktywach (%)
  8,42

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  391 599 572,10
  Udział w aktywach (%)
  5,16

  Emitent
  TVN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  87 980 132,25
  Udział w aktywach (%)
  1,16

 5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  2,02*

  Emitent
  SANTANDER CONSUMER BANK S.A. -04/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 840 698,08
  Udział w aktywach (%)
  1,01

 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art.141 pkt.1 ust.21 i 22 Ustawy

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  2,77

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. - 19/06/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 212 208,78
  Udział w aktywach (%)
  1,00

 7. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowymy

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  2,77

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  210 446 000,00
  Udział w aktywach (%)
  2,77

 8. Inne składniki aktywów

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  6,31