Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Centrum prasowe

Aktualności

15.01.2014 Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o rocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  Skarb Państwa
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  7 084 150 118,81
  Udział w aktywach (%)
  47,08*

  Emitent
  WS0922 - 23/09/2022
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  141 246 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,94

  Emitent
  DS1017 - 25/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  315 260 090,00
  Udział w aktywach (%)
  2,09

  Emitent
  WZ0118 - 25/01/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  720 088 360,00
  Udział w aktywach (%)
  4,79

  Emitent
  WS0429 - 25/04/2029
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  151 048 531,68
  Udział w aktywach (%)
  1,00

  Emitent
  DS1019 - 25/10/2019
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  479 617 097,40
  Udział w aktywach (%)
  3,19

  Emitent
  PS0415 - 25/04/2015
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  205 015 816,74
  Udział w aktywach (%)
  1,36

  Emitent
  WZ0121 - 25/01/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  583 908 616,53
  Udział w aktywach (%)
  3,88

  Emitent
  DS1020 - 25/10/2020
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  337 640 511,36
  Udział w aktywach (%)
  2,24

  Emitent
  PS0416 - 25/04/2016
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  456 584 400,00
  Udział w aktywach (%)
  3,03

  Emitent
  WZ0115 - 25/01/2015
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  261 648 187,32
  Udział w aktywach (%)
  1,74

  Emitent
  DS1021 - 25/10/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  369 386 966,70
  Udział w aktywach (%)
  2,45

  Emitent
  PS1016 - 25/10/2016
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  380 396 840,00
  Udział w aktywach (%)
  2,53

  Emitent
  WZ0117 - 25/01/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  648 515 241,08
  Udział w aktywach (%)
  4,31

  Emitent
  PS0417 - 25/04/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  409 499 400,00
  Udział w aktywach (%)
  2,72

  Emitent
  DS1023 - 25/10/2023
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  195 346 360,00
  Udział w aktywach (%)
  1,30

  Emitent
  PS0418 - 25/04/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  542 839 500,00
  Udział w aktywach (%)
  3,61

  Emitent
  WZ0124 - 25/01/2024
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  245 152 500,00
  Udział w aktywach (%)
  1,63

  Emitent
  PS0718 - 25/07/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  429 287 050,00
  Udział w aktywach (%)
  2,85

 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  81 265 486,29
  Udział w aktywach (%)
  0,54

  Emitent
  POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  81 265 486,29
  Udział w aktywach (%)
  0,54

 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  348 335 269,30
  Udział w aktywach (%)
  2,31

  Emitent
  LO31122013N001
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 150 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,02

  Emitent
  LO31122013N004
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  40 478,62
  Udział w aktywach (%)
  0,00

  Emitent
  DS1021 - 25/10/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  319 588 850,00
  Udział w aktywach (%)
  2,12

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 154 908 644,45
  Udział w aktywach (%)
  40,90*

  Emitent
  IMMOFINANZ AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  71 996 296,98
  Udział w aktywach (%)
  0,48

  Emitent
  WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 639 195,95
  Udział w aktywach (%)
  0,02

  Emitent
  SERINUS ENERGY INC.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  23 360 749,36
  Udział w aktywach (%)
  0,16

  Emitent
  CEZ A.S.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  57 682 441,56
  Udział w aktywach (%)
  0,38

  Emitent
  MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  27 726 715,38
  Udział w aktywach (%)
  0,18

  Emitent
  KERNEL HOLDING S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  18 482 629,10
  Udział w aktywach (%)
  0,12

  Emitent
  KSG AGRO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  18 837 672,70
  Udział w aktywach (%)
  0,13

  Emitent
  COAL ENERGY S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  775 826,72
  Udział w aktywach (%)
  0,01

  Emitent
  ASTARTA HOLDING N.V.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  41 795 419,51
  Udział w aktywach (%)
  0,28

  Emitent
  CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  10 230 531,20
  Udział w aktywach (%)
  0,07

  Emitent
  OVOSTAR UNION N.V.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  42 586 593,12
  Udział w aktywach (%)
  0,28

  Emitent
  ACTION S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  85 150 614,78
  Udział w aktywach (%)
  0,57

  Emitent
  AGORA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 181 367,29
  Udział w aktywach (%)
  0,03

  Emitent
  ALIOR BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  109 823 465,22
  Udział w aktywach (%)
  0,73

  Emitent
  APATOR S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  47 270 606,79
  Udział w aktywach (%)
  0,31

  Emitent
  ARTERIA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  16 502 261,79
  Udział w aktywach (%)
  0,11

  Emitent
  ATLANTA POLAND S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 370 428,00
  Udział w aktywach (%)
  0,02

  Emitent
  ATM GRUPA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  744 561,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

  Emitent
  ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 034 730,00
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  70 496 733,90
  Udział w aktywach (%)
  0,47

  Emitent
  BANK MILLENNIUM S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  50 398 320,06
  Udział w aktywach (%)
  0,33

  Emitent
  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  21 869 100,00
  Udział w aktywach (%)
  0,15

  Emitent
  BANK BPH S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  34 278 855,38
  Udział w aktywach (%)
  0,23

  Emitent
  mBANK S.A. (d. BRE BANK S.A)
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  124 504 188,85
  Udział w aktywach (%)
  0,83

  Emitent
  ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  61 487 953,34
  Udział w aktywach (%)
  0,41

  Emitent
  BUDIMEX S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  12 840 586,48
  Udział w aktywach (%)
  0,09

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  419 787 037,38
  Udział w aktywach (%)
  2,79

  Emitent
  NG2 S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  141 077 188,80
  Udział w aktywach (%)
  0,94

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  123 910 905,55
  Udział w aktywach (%)
  0,82

  Emitent
  CIECH S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  11 017 276,00
  Udział w aktywach (%)
  0,07

  Emitent
  COMP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  19 656 157,00
  Udział w aktywach (%)
  0,13

  Emitent
  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 614 073,98
  Udział w aktywach (%)
  0,02

  Emitent
  DOM DEVELOPMENT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 862 535,72
  Udział w aktywach (%)
  0,05

  Emitent
  SYNTHOS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  74 374 380,36
  Udział w aktywach (%)
  0,49

  Emitent
  ECHO INVESTMENT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  53 962 837,86
  Udział w aktywach (%)
  0,36

  Emitent
  ELEKTROBUDOWA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 495 436,40
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  ENEA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  56 587 560,24
  Udział w aktywach (%)
  0,38

  Emitent
  ENERGA S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  55 801 776,80
  Udział w aktywach (%)
  0,37

  Emitent
  ENEL-MED S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  17 144 385,02
  Udział w aktywach (%)
  0,11

  Emitent
  ENERGOINSTAL S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 596 797,27
  Udział w aktywach (%)
  0,04

  Emitent
  FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  922 617,21
  Udział w aktywach (%)
  0,01

  Emitent
  FARMACOL S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  10 972 692,77
  Udział w aktywach (%)
  0,07

  Emitent
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  122 893 912,05
  Udział w aktywach (%)
  0,82

  Emitent
  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  43 634 445,40
  Udział w aktywach (%)
  0,29

  Emitent
  GETIN HOLDING S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  36 692 719,96
  Udział w aktywach (%)
  0,24

  Emitent
  INSTAL KRAKÓW S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 795 838,65
  Udział w aktywach (%)
  0,05

  Emitent
  INTEGER PL. S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  210 854 067,38
  Udział w aktywach (%)
  1,40

  Emitent
  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  11 777 963,96
  Udział w aktywach (%)
  0,08

  Emitent
  GRUPA KĘTY S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  61 616 643,00
  Udział w aktywach (%)
  0,41

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  223 182 585,05
  Udział w aktywach (%)
  1,48

  Emitent
  PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 797 175,80
  Udział w aktywach (%)
  0,05

  Emitent
  KREDYT INKASO S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  37 081 523,82
  Udział w aktywach (%)
  0,25

  Emitent
  KRUK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  125 026 204,16
  Udział w aktywach (%)
  0,83

  Emitent
  GRUPA LOTOS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  11 762 281,46
  Udział w aktywach (%)
  0,08

  Emitent
  LPP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  186 468 588,54
  Udział w aktywach (%)
  1,24

  Emitent
  LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  146 017 006,80
  Udział w aktywach (%)
  0,97

  Emitent
  PELION S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  12 024 050,22
  Udział w aktywach (%)
  0,08

  Emitent
  MAGELLAN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  26 086 160,10
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  12 044 921,88
  Udział w aktywach (%)
  0,08

  Emitent
  NEWAG S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  15 576 010,62
  Udział w aktywach (%)
  0,10

  Emitent
  OPEN FINANCE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  15 681 833,70
  Udział w aktywach (%)
  0,10

  Emitent
  ORBIS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  58 528 702,08
  Udział w aktywach (%)
  0,39

  Emitent
  ORZEŁ BIAŁY S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 915 332,34
  Udział w aktywach (%)
  0,05

  Emitent
  P.A. NOVA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  2 071 547,72
  Udział w aktywach (%)
  0,01

  Emitent
  PCC INTERMODAL S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 772 660,56
  Udział w aktywach (%)
  0,04

  Emitent
  BANK PEKAO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  410 917 585,92
  Udział w aktywach (%)
  2,73

  Emitent
  PGE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  137 185 070,33
  Udział w aktywach (%)
  0,91

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  113 503 450,34
  Udział w aktywach (%)
  0,75

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  308 871 475,16
  Udział w aktywach (%)
  2,05

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  633 620 062,96
  Udział w aktywach (%)
  4,21

  Emitent
  PKP CARGO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  30 008 192,39
  Udział w aktywach (%)
  0,20

  Emitent
  POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  81 514 944,00
  Udział w aktywach (%)
  0,54

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  374 776 631,70
  Udział w aktywach (%)
  2,49

  Emitent
  SOLAR COMPANY S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  2 440 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,02

  Emitent
  ASSECO POLAND S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  65 720 693,61
  Udział w aktywach (%)
  0,44

  Emitent
  STALPRODUKT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  30 273 810,29
  Udział w aktywach (%)
  0,20

  Emitent
  TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  26 419 612,65
  Udział w aktywach (%)
  0,18

  Emitent
  ORANGE POLSA S.A. (d. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.)
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  53 549 578,26
  Udział w aktywach (%)
  0,36

  Emitent
  TVN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  96 860 359,80
  Udział w aktywach (%)
  0,64

  Emitent
  UNIBEP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  1 553 408,79
  Udział w aktywach (%)
  0,01

  Emitent
  ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  29 929 933,44
  Udział w aktywach (%)
  0,20

  Emitent
  ZESPÓŁ ELEKTROWNII " PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  39 890 533,06
  Udział w aktywach (%)
  0,27

  Emitent
  PFLEIDERER GRAJEWO S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 806 535,95
  Udział w aktywach (%)
  0,03

  Emitent
  ZETKAMA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  20 395 965,60
  Udział w aktywach (%)
  0,14

  Emitent
  BENEFIT SYSTEMS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 880 691,07
  Udział w aktywach (%)
  0,05

  Emitent
  INPRO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 500 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,04

  Emitent
  MIRBUD S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 143 052,68
  Udział w aktywach (%)
  0,03

  Emitent
  TOYA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  31 236 511,40
  Udział w aktywach (%)
  0,21

  Emitent
  ALIOR BANK S.A. -PDA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  11 046 490,50
  Udział w aktywach (%)
  0,07

  Emitent
  ERSTE GROUP BANK AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  58 576 556,66
  Udział w aktywach (%)
  0,39

  Emitent
  UNIQA INSURANCE GROUP AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  26 937 308,16
  Udział w aktywach (%)
  0,18

  Emitent
  DEUTSCHE BANK AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  57 899 006,12
  Udział w aktywach (%)
  0,38

  Emitent
  TURKIYE GARANTI BANKASI
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  39 388 215,54
  Udział w aktywach (%)
  0,26

  Emitent
  TURKIYE HALK BANKASI
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 885 626,00
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  CISCO SYSTEMS INCORPORATED
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  27 023 664,00
  Udział w aktywach (%)
  0,18

 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

  Emitent
  ---------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

  Emitent
  --------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 279 032,63
  Udział w aktywach (%)
  0,03

  Emitent
  SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 279 032,63
  Udział w aktywach (%)
  0,03

 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  Emitent
  --------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  53 349 509,98
  Udział w aktywach (%)
  0,35

  Emitent
  WARSZAWA 25/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  53 349 509,98
  Udział w aktywach (%)
  0,35

 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 11. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  126 340 218,04
  Udział w aktywach (%)
  0,84

  Emitent
  GNB AUTO PLAN SP.Z.O.O
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  50 565 511,93
  Udział w aktywach (%)
  0,34

  Emitent
  SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 774 706,11
  Udział w aktywach (%)
  0,50

 13. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  249 496 642,98
  Udział w aktywach (%)
  1,66*

  Emitent
  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 163 450,00
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 160 275,00
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  ENERGA S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  20 549 157,27
  Udział w aktywach (%)
  0,14

  Emitent
  GLOBE TRADE CENTRE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 612 243,73
  Udział w aktywach (%)
  0,04

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  34 246 781,22
  Udział w aktywach (%)
  0,23

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 229 886,27
  Udział w aktywach (%)
  0,51

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  62 534 849,49
  Udział w aktywach (%)
  0,42

 15. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  119 545 463,38
  Udział w aktywach (%)
  0,79

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - 25/01/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  69 311 679,86
  Udział w aktywach (%)
  0,46

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.- 11/05/2014
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  50 233 783,52
  Udział w aktywach (%)
  0,33

 16. Listy zastawne

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 17. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 18. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  810 938 811,00
  Udział w aktywach (%)
  5,39

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  381 245 436,00
  Udział w aktywach (%)
  2,53

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1022 - 25/10/2022
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  222 051 375,00
  Udział w aktywach (%)
  1,48

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  207 642 000,00
  Udział w aktywach (%)
  1,38

 19. Środki pieniężne

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  12 310 505,37
  Udział w aktywach (%)
  0,08

 20. Należności

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 572 132,89
  Udział w aktywach (%)
  0,02

 21. AKTYWA RAZEM

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  15 048 491 835,12
  Udział w aktywach (%)
  100,00