Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Centrum prasowe

Aktualności

10.01.2014 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  Skarb Państwa
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  47,08*

  Emitent
  DS1015 - 24/10/2015
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  211 668 650,00
  Udział w aktywach (%)
  1,41

  Emitent
  DS1017 - 25/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  315 260 090,00
  Udział w aktywach (%)
  2,09

  Emitent
  DS1019 - 25/10/2019
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  479 617 097,40
  Udział w aktywach (%)
  3,19

  Emitent
  DS1020 - 25/10/2020
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  337 640 511,36
  Udział w aktywach (%)
  2,24

  Emitent
  DS1021 - 25/10/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  369 386 966,70
  Udział w aktywach (%)
  2,45

  Emitent
  DS1023 - 25/10/2023
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  195 346 360,00
  Udział w aktywach (%)
  1,30

  Emitent
  PS0415 - 25/04/2015
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  205 015 816,74
  Udział w aktywach (%)
  1,36

  Emitent
  PS0416 - 25/04/2016
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  456 584 400,00
  Udział w aktywach (%)
  3,03

  Emitent
  PS0417 - 25/04/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  409 499 400,00
  Udział w aktywach (%)
  2,72

  Emitent
  PS0418 - 25/04/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  542 839 500,00
  Udział w aktywach (%)
  3,61

  Emitent
  PS0718 - 25/07/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  429 287 050,00
  Udział w aktywach (%)
  2,85

  Emitent
  PS1016 - 25/10/2016
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  380 396 840,00
  Udział w aktywach (%)
  2,53

  Emitent
  WS0429 - 25/04/2029
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  151 048 531,68
  Udział w aktywach (%)
  1,00

  Emitent
  WZ0115 - 25/01/2015
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  261 648 187,32
  Udział w aktywach (%)
  1,74

  Emitent
  WZ0117 - 25/01/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  648 515 241,08
  Udział w aktywach (%)
  4,31

  Emitent
  WZ0118 - 25/01/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  720 088 360,00
  Udział w aktywach (%)
  4,79

  Emitent
  WZ0121 - 25/01/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  583 908 616,53
  Udział w aktywach (%)
  3,88

  Emitent
  WZ0124 - 25/01/2024
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  245 152 500,00
  Udział w aktywach (%)
  1,63

 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  2,31*

  Emitent
  DS1021 - 25/10/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  319 588 850,00
  Udział w aktywach (%)
  2,12

 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  40,90*

  Emitent
  BANK PEKAO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  410 917 585,92
  Udział w aktywach (%)
  2,73

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  419 787 037,38
  Udział w aktywach (%)
  2,79

  Emitent
  INTEGER PL. S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  210 854 067,38
  Udział w aktywach (%)
  1,40

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  223 182 585,05
  Udział w aktywach (%)
  1,48

  Emitent
  LPP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  186 468 588,54
  Udział w aktywach (%)
  1,24

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  308 871 475,16
  Udział w aktywach (%)
  2,05

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  633 620 062,96
  Udział w aktywach (%)
  4,21

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  374 776 631,70
  Udział w aktywach (%)
  2,49

 4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  5,39*

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  381 245 436,00
  Udział w aktywach (%)
  2,53

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1022 - 25/10/2022
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  222 051 375,00
  Udział w aktywach (%)
  1,48

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  207 642 000,00
  Udział w aktywach (%)
  1,38

 5. Inne składniki aktywów

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  4,32