Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Centrum prasowe

Aktualności

08.07.2015 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  Skarb Państwa
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  3,91*

  Emitent
  WZ0124 - 25/01/2024
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  244 990 000,00
  Udział w aktywach (%)
  3,21

 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  Polskie Koleje Państwowe S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,06

  Emitent
  Polskie Koleje Państwowe S.A. - 07/09/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  80 946 805,14
  Udział w aktywach (%)
  1,06

 3. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  6,07

  Emitent
  PKO BANK POLSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  263 907 000,00
  Udział w aktywach (%)
  3,45

  Emitent
  BANK PEKAO SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  200 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  2,62

 4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  75,69*

  Emitent
  ALIOR BANK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  133 078 955,49
  Udział w aktywach (%)
  1,74

  Emitent
  BANK MILLENNIUM SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  125 513 010,63
  Udział w aktywach (%)
  1,64

  Emitent
  BANK PEKAO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  347 900 674,68
  Udział w aktywach (%)
  4,55

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  341 232 150,72
  Udział w aktywach (%)
  4,47

  Emitent
  CCC SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  112 161 190,50
  Udział w aktywach (%)
  1,47

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  145 700 929,80
  Udział w aktywach (%)
  1,91

  Emitent
  GRUPA KĘTY SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  88 129 008,00
  Udział w aktywach (%)
  1,15

  Emitent
  ING BANK ŚLĄSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  170 378 830,56
  Udział w aktywach (%)
  2,23

  Emitent
  INTEGER.PL. S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  84 640 913,61
  Udział w aktywach (%)
  1,11

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  151 463 715,66
  Udział w aktywach (%)
  1,98

  Emitent
  KRUK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  181 124 299,86
  Udział w aktywach (%)
  2,37

  Emitent
  LPP S.A. - LPP
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  164 838 662,76
  Udział w aktywach (%)
  2,16

  Emitent
  mBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  167 567 141,81
  Udział w aktywach (%)
  2,19

  Emitent
  ORBIS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  77 999 405,76
  Udział w aktywach (%)
  1,02

  Emitent
  PGE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  143 101 393,70
  Udział w aktywach (%)
  1,87

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  540 887 594,40
  Udział w aktywach (%)
  7,08

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  160 532 213,40
  Udział w aktywach (%)
  2,10

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  558 305 796,15
  Udział w aktywach (%)
  7,31

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  340 135 535,08
  Udział w aktywach (%)
  4,45

  Emitent
  TVN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  107 127 817,44
  Udział w aktywach (%)
  1,40

 5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,26*

  Emitent
  SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  77 234 702,98
  Udział w aktywach (%)
  1,01

 6. Inne składniki aktywów

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  12,01