Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Centrum prasowe

Aktualności

12.01.2016 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r.

 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,17

  Emitent
  POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA - 07/09/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  80 910 929,88
  Udział w aktywach (%)
  1,17

 2. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  13,95

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  300 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  4,34

  Emitent
  mBANK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  200 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  2,89

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  464 248 647,44
  Udział w aktywach (%)
  6,72

 3. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  71,05*

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  265 774 750,24
  Udział w aktywach (%)
  3,85

  Emitent
  ALIOR BANK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  116 249 573,88
  Udział w aktywach (%)
  1,68

  Emitent
  ASSECO POLAND SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  73 668 472,86
  Udział w aktywach (%)
  1,07

  Emitent
  BANK MILLENNIUM SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  107 364 249,58
  Udział w aktywach (%)
  1,55

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  289 365 753,70
  Udział w aktywach (%)
  4,19

  Emitent
  CCC SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  86 442 741,84
  Udział w aktywach (%)
  1,25

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  131 161 771,20
  Udział w aktywach (%)
  1,90

  Emitent
  GRUPA KĘTY SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  91 242 261,00
  Udział w aktywach (%)
  1,32

  Emitent
  ING BANK ŚLĄSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  162 551 769,20
  Udział w aktywach (%)
  2,35

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  111 233 656,89
  Udział w aktywach (%)
  1,61

  Emitent
  KRUK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  198 843 800,48
  Udział w aktywach (%)
  2,88

  Emitent
  LPP SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  135 560 351,61
  Udział w aktywach (%)
  1,96

  Emitent
  mBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  114 107 913,33
  Udział w aktywach (%)
  1,65

  Emitent
  ORBIS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  88 973 537,40
  Udział w aktywach (%)
  1,29

  Emitent
  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  128 638 333,26
  Udział w aktywach (%)
  1,86

  Emitent
  POLENERGIA SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  83 100 759,36
  Udział w aktywach (%)
  1,20

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  493 988 620,65
  Udział w aktywach (%)
  7,15

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  109 564 683,66
  Udział w aktywach (%)
  1,59

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  479 674 880,72
  Udział w aktywach (%)
  6,94

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  264 732 849,00
  Udział w aktywach (%)
  3,83

 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,20*

  Emitent
  SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 961 095,17
  Udział w aktywach (%)
  1,11

 5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  3,90*

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 724 260,88
  Udział w aktywach (%)
  1,10

 6. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  Emitent
  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,09

  Emitent
  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 207 626,84
  Udział w aktywach (%)
  1,09

 7. Inne składniki aktywów

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  7,64