Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Centrum prasowe

Aktualności

08.07.2016 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 czerwca 2016 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  14,05

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  330 937 477,88
  Udział w aktywach (%)
  4,991,17

  Emitent
  ALIOR BANK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  300 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  4,53

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  300 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  4,53

 2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  70,25*

  Emitent
  ALIOR BANK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  94 044 652,00
  Udział w aktywach (%)
  1,42

  Emitent
  ASSECO POLAND SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  67 739 185,77
  Udział w aktywach (%)
  1,02

  Emitent
  BANK MILLENNIUM SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  85 969 921,46
  Udział w aktywach (%)
  1,30

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  243 700 763,52
  Udział w aktywach (%)
  3,68

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  232 106 113,05
  Udział w aktywach (%)
  3,5

  Emitent
  CCC SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  103 400 101,80
  Udział w aktywach (%)
  1,56

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  136 111 272,00
  Udział w aktywach (%)
  2,05

  Emitent
  GRUPA KĘTY SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  91 341 558,00
  Udział w aktywach (%)
  1,38

  Emitent
  ING BANK ŚLĄSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  164 835 775,16
  Udział w aktywach (%)
  2,49

  Emitent
  INTER CARS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  81 119 815,28
  Udział w aktywach (%)
  1,22

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  126 284 067,20
  Udział w aktywach (%)
  1,91

  Emitent
  KRUK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  228 794 018,24
  Udział w aktywach (%)
  3,45

  Emitent
  LPP SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  106 631 325,76
  Udział w aktywach (%)
  1,61

  Emitent
  MABION SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  72 622 873,20
  Udział w aktywach (%)
  1,10

  Emitent
  mBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  111 046 855,43
  Udział w aktywach (%)
  1,68

  Emitent
  ORBIS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  89 279 588,88
  Udział w aktywach (%)
  1,35

  Emitent
  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  141 859 283,28
  Udział w aktywach (%)
  2,14

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  489 363 416,85
  Udział w aktywach (%)
  7,39

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  128 974 638,64
  Udział w aktywach (%)
  1,95

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  409 052 194,20
  Udział w aktywach (%)
  6,17

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  221 088 751,20
  Udział w aktywach (%)
  3,34

 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,15

  Emitent
  SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 469 567,66
  Udział w aktywach (%)
  1,15

 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  3,96*

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 885 500,01
  Udział w aktywach (%)
  1,15

 5. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  Emitent
  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  1,13

  Emitent
  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 186 317,51
  Udział w aktywach (%)
  1,13

 6. Listy Zastawne

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  2,10*

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 082 507,70
  Udział w aktywach (%)
  1,51

 7. Inne składniki aktywów

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  Udział w aktywach (%)
  7,36