Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

Centrum prasowe

Aktualności

10.01.2017 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 grudnia 2016 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  10,55

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  250 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  3,33

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  330 937 477,88
  Udział w aktywach (%)
  4,991,17

  Emitent
  mBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  1,33

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  341 585 392,31
  Udział w aktywach (%)
  4,55

  Emitent
  ALIOR BANK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  1,33

 2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  75,10*

  Emitent
  ALIOR BANK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  151 620 804,40
  Udział w aktywach (%)
  2,02

  Emitent
  BANK MILLENNIUM SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  95 194 161,96
  Udział w aktywach (%)
  1,27

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  272 451 924,03
  Udział w aktywach (%)
  3,63

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  255 252 234,23
  Udział w aktywach (%)
  3,40

  Emitent
  CCC SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  102 901 583,52
  Udział w aktywach (%)
  1,37

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  151 887 805,80
  Udział w aktywach (%)
  2,02

  Emitent
  GRUPA KĘTY SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  131 639 373,54
  Udział w aktywach (%)
  1,75

  Emitent
  ING BANK ŚLĄSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  218 570 020,64
  Udział w aktywach (%)
  2,91

  Emitent
  INTER CARS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 791 336,96
  Udział w aktywach (%)
  1,34

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  210 329 481,90
  Udział w aktywach (%)
  2,80

  Emitent
  KRUK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  248 284 204,74
  Udział w aktywach (%)
  3,31

  Emitent
  LPP SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  133 309 255,68
  Udział w aktywach (%)
  1,78

  Emitent
  MABION SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  81 610 406,85
  Udział w aktywach (%)
  1,09

  Emitent
  MBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  119 886 762,51
  Udział w aktywach (%)
  1,60

  Emitent
  ORBIS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  106 433 045,64
  Udział w aktywach (%)
  1,42

  Emitent
  PGE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  124 750 626,00
  Udział w aktywach (%)
  1,66

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  602 592 840,85
  Udział w aktywach (%)
  8,03

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  132 269 611,16
  Udział w aktywach (%)
  1,76

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  555 993 267,95
  Udział w aktywach (%)
  7,41

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  305 563 441,95
  Udział w aktywach (%)
  4,07

  Emitent
  SYNTHOS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 637 425,78
  Udział w aktywach (%)
  1,01

 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  1,02*

  Emitent
  SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 156 879,97
  Udział w aktywach (%)
  1,02

 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  3,08*

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 359 451,75
  Udział w aktywach (%)
  1,00

 5. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  1,00

  Emitent
  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 203 623,07
  Udział w aktywach (%)
  1,00

 6. Listy Zastawne

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  1,85*

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 201 002,59
  Udział w aktywach (%)
  1,34

 7. Inne składniki aktywów

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  7,40