Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

Centrum prasowe

Aktualności

13.01.2017 Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o rocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 grudnia 2016 r.

Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  791 585 392,31
  Udział w aktywach (%)
  10,55*

  Emitent
  ALIOR BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  1,33

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  250 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  3,33

  Emitent
  mBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  1,33

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  341 585 392,31
  Udział w aktywach (%)
  4,55

 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 7. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 634 262 413,05
  Udział w aktywach (%)
  75,10*

  Emitent
  ALIOR BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  151 620 804,40
  Udział w aktywach (%)
  2,02

  Emitent
  AMICA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  32 847 931,40
  Udział w aktywach (%)
  0,44

  Emitent
  ALIOR BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  109 823 465,22
  Udział w aktywach (%)
  0,73

  Emitent
  AMREST HOLDINGS SE
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  44 734 731,02
  Udział w aktywach (%)
  0,60

  Emitent
  APATOR S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  29 176 480,64
  Udział w aktywach (%)
  0,39

  Emitent
  ARTERIA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 748 621,32
  Udział w aktywach (%)
  0,09

  Emitent
  ASSECO POLAND S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  71 709 342,99
  Udział w aktywach (%)
  0,96

  Emitent
  ATLANTA POLAND S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 250 635,52
  Udział w aktywach (%)
  0,04

  Emitent
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  19 471 788,20
  Udział w aktywach (%)
  0,26

  Emitent
  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  42 091 959,46
  Udział w aktywach (%)
  0,56

  Emitent
  BANK MILLENNIUM S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  95 194 161,96
  Udział w aktywach (%)
  1,27

  Emitent
  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 519 200,00
  Udział w aktywach (%)
  0,06

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  272 451 924,03
  Udział w aktywach (%)
  3,63

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  255 252 234,23
  Udział w aktywach (%)
  3,40

  Emitent
  BUDIMEX S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  19 845 085,60
  Udział w aktywach (%)
  0,26

  Emitent
  CCC S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  102 901 583,52
  Udział w aktywach (%)
  1,37

  Emitent
  CD PROJEKT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  29 574 089,78
  Udział w aktywach (%)
  0,39

  Emitent
  CELON PHARMA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  29 947 554,56
  Udział w aktywach (%)
  0,40

  Emitent
  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  23 065 261,40
  Udział w aktywach (%)
  0,31

  Emitent
  CEZ A.S.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  46 590 262,80
  Udział w aktywach (%)
  0,62

  Emitent
  COMP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  19 656 157,00
  Udział w aktywach (%)
  0,13

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  151 887 805,80
  Udział w aktywach (%)
  2,02

  Emitent
  DOM DEVELOPMENT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 245 438,67
  Udział w aktywach (%)
  0,08

  Emitent
  ECHO INVESTMENT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  41 059 726,40
  Udział w aktywach (%)
  0,55

  Emitent
  ELEKTROBUDOWA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  26 012 546,00
  Udział w aktywach (%)
  0,35

  Emitent
  ENEA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  39 557 556,72
  Udział w aktywach (%)
  0,53

  Emitent
  ENERGA S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  17 222 102,55
  Udział w aktywach (%)
  0,23

  Emitent
  ENERGOINSTAL S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  1 621 607,52
  Udział w aktywach (%)
  0,02

  Emitent
  ENTER AIR S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  39 027 688,80
  Udział w aktywach (%)
  0,52

  Emitent
  FABRYKA MEBLI FORTE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 490 203,20
  Udział w aktywach (%)
  0,34

  Emitent
  GETIN HOLDING S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  9 471 852,19
  Udział w aktywach (%)
  0,13

  Emitent
  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  35 689 200,30
  Udział w aktywach (%)
  0,48

  Emitent
  GLOBE TRADE CENTRE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  33 148 838,25
  Udział w aktywach (%)
  0,44

  Emitent
  GRUPA AZOTY S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  48 477 338,10
  Udział w aktywach (%)
  0,65

  Emitent
  GRUPA KĘTY S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  131 639 373,54
  Udział w aktywach (%)
  1,75

  Emitent
  GRUPA LOTOS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  27 659 412,64
  Udział w aktywach (%)
  0,37

  Emitent
  IMMOFINANZ AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  42 010 854,42
  Udział w aktywach (%)
  0,56

  Emitent
  ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  218 570 020,64
  Udział w aktywach (%)
  2,91

  Emitent
  INPOST S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 383 500,00
  Udział w aktywach (%)
  0,06

  Emitent
  INPRO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 350 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,06

  Emitent
  INSTAL KRAKÓW S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  7 527 404,84
  Udział w aktywach (%)
  0,10

  Emitent
  INTEGER PL. S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  18 899 432,24
  Udział w aktywach (%)
  0,25

  Emitent
  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  44 138 848,05
  Udział w aktywach (%)
  0,59

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  210 329 481,90
  Udział w aktywach (%)
  2,80

  Emitent
  KRUK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  248 284 204,74
  Udział w aktywach (%)
  3,31

  Emitent
  LIVECHAT SOFTWARE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  12 981 680,00
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  LPP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  133 309 255,68
  Udział w aktywach (%)
  1,78

  Emitent
  MABION S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  81 610 406,85
  Udział w aktywach (%)
  1,09

  Emitent
  MANGATA HOLDING S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  26 812 034,88
  Udział w aktywach (%)
  0,36

  Emitent
  MBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  119 886 762,51
  Udział w aktywach (%)
  1,60

  Emitent
  MEDICALGORITHMICS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  38 445 345,00
  Udział w aktywach (%)
  0,51

  Emitent
  MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  70 000 337,00
  Udział w aktywach (%)
  0,93

  Emitent
  NEWAG S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  7 441 578,80
  Udział w aktywach (%)
  0,10

  Emitent
  OPONEO.PL S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  9 348 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,12

  Emitent
  ORANGE POLSKA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  29 950 530,99
  Udział w aktywach (%)
  0,40

  Emitent
  ORBIS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  106 433 045,64
  Udział w aktywach (%)
  1,42

  Emitent
  OVOSTAR UNION N.V.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  46 049 609,90
  Udział w aktywach (%)
  0,61

  Emitent
  PCC INTERMODAL S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 813 081,94
  Udział w aktywach (%)
  0,09

  Emitent
  PELION S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 334 037,80
  Udział w aktywach (%)
  0,07

  Emitent
  PFLEIDERER GROUP S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  54 986 055,54
  Udział w aktywach (%)
  0,73

  Emitent
  PGE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  124 750 626,00
  Udział w aktywach (%)
  1,66

  Emitent
  PKP CARGO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  23 860 976,25
  Udział w aktywach (%)
  0,32

  Emitent
  POLENERGIA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  29 638 376,32
  Udział w aktywach (%)
  0,40

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  132 269 611,16
  Udział w aktywach (%)
  1,76

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  602 592 840,85
  Udział w aktywach (%)
  8,03

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  555 993 267,95
  Udział w aktywach (%)
  7,41

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  305 563 441,95
  Udział w aktywach (%)
  4,07

  Emitent
  RAWLPLUG S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  9 926 675,80
  Udział w aktywach (%)
  0,13

  Emitent
  ROBYG S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  56 150 576,46
  Udział w aktywach (%)
  0,75

  Emitent
  STELMET S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  10 724 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,14

  Emitent
  SYNTHOS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 637 425,78
  Udział w aktywach (%)
  1,01

  Emitent
  TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  11 534 766,10
  Udział w aktywach (%)
  0,15

  Emitent
  TOYA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  30 607 019,64
  Udział w aktywach (%)
  0,41

  Emitent
  TRAKCJA PRKII S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  1 998 886,50
  Udział w aktywach (%)
  0,03

  Emitent
  ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  17 160 404,10
  Udział w aktywach (%)
  0,23

  Emitent
  UNIWHEELS AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 545 409,19
  Udział w aktywach (%)
  0,34

  Emitent
  VISTAL GDYNIA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 268 700,00
  Udział w aktywach (%)
  0,06

  Emitent
  WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  15 008 000,00
  Udział w aktywach (%)
  0,20

 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  Emitent
  ---------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  435 118 401,82
  Udział w aktywach (%)
  5,80*

  Emitent
  AMERICAN AIRLS GROUP INCORPORATED
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 367 097,22
  Udział w aktywach (%)
  0,34

  Emitent
  CONOCOPHILIPS
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  13 411 206,52
  Udział w aktywach (%)
  0,18

  Emitent
  CREDIT AGRICOLE
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  34 876 004,46
  Udział w aktywach (%)
  0,46

  Emitent
  DAIMLER AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  37 001 012,34
  Udział w aktywach (%)
  0,49

  Emitent
  DEUTSCHE BANK AG
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  26 264 760,44
  Udział w aktywach (%)
  0,35

  Emitent
  DISNEY WALT COMPANY
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  13 066 999,38
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  EOG RESOURCES INC
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  20 135 535,15
  Udział w aktywach (%)
  0,27

  Emitent
  ERSTE BANK GROUP
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  48 945 408,65
  Udział w aktywach (%)
  0,65

  Emitent
  FINISAR CORPORATION
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 951 477,28
  Udział w aktywach (%)
  0,35

  Emitent
  GENERAL MOTORS COMPANY
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  19 656 919,62
  Udział w aktywach (%)
  0,26

  Emitent
  INTESA SANPAOLO
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  28 098 029,72
  Udział w aktywach (%)
  0,37

  Emitent
  KOMERCNI BANKA A.S.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  29 455 158,97
  Udział w aktywach (%)
  0,39

  Emitent
  OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  12 610 213,59
  Udział w aktywach (%)
  0,17

  Emitent
  SOCIETE GENERALE
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  28 634 752,18
  Udział w aktywach (%)
  0,38

  Emitent
  WELLS FARGO @ COMPANY NEW
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  27 638 546,76
  Udział w aktywach (%)
  0,37

  Emitent
  ZALANDO SE
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  44 005 279,54
  Udział w aktywach (%)
  0,59

 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

  Emitent
  --------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 426 106,14
  Udział w aktywach (%)
  0,06

  Emitent
  SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 426 106,14
  Udział w aktywach (%)
  0,06

 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  Emitent
  --------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 ust.1 pkt.14 a-e

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  51 670 973,92
  Udział w aktywach (%)
  0,69

  Emitent
  WARSZAWA 25/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  51 670 973,92
  Udział w aktywach (%)
  0,69

 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f,mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 22. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 156 879,97
  Udział w aktywach (%)
  1,02

  Emitent
  SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  76 156 879,97
  Udział w aktywach (%)
  1,02

 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  231 253 048,24
  Udział w aktywach (%)
  3,08*

  Emitent
  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. -18/05/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  25 177 200,00
  Udział w aktywach (%)
  0,34

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK S.A. - 17/02/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  20 129 400,00
  Udział w aktywach (%)
  0,27

  Emitent
  ENERGA S.A.- 18/10/2019
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  20 734 217,63
  Udział w aktywach (%)
  0,28

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - 27/02/2019
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  33 826 108,80
  Udział w aktywach (%)
  0,45

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. - 19/06/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 359 451,75
  Udział w aktywach (%)
  1,00

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 14/09/2022
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  56 026 670,06
  Udział w aktywach (%)
  0,75

 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  44 523 697,89
  Udział w aktywach (%)
  0,59

  Emitent
  RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. -19/11/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  44 523 697,89
  Udział w aktywach (%)
  0,59

 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 29. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 30. Listy zastawne

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  139 045 703,76
  Udział w aktywach (%)
  1,85*

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/06/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 201 002,59
  Udział w aktywach (%)
  1,34

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/06/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  38 844 701,17
  Udział w aktywach (%)
  0,52

 31. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 32. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 33. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 34. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 35. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 203 623,07
  Udział w aktywach (%)
  1,00

  Emitent
  Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  75 203 623,07
  Udział w aktywach (%)
  1,00

 36. Środki pieniężne

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 298 469,95
  Udział w aktywach (%)
  0,04

 37. Należności

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  15 635 967,56
  Udział w aktywach (%)
  0,21

 38. AKTYWA RAZEM

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  7 502 180 677,68
  Udział w aktywach (%)
  100,00