Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali z myślą o dzieciach

Centrum prasowe

Aktualności

06.07.2017 Generali z myślą o dzieciach

Generali wprowadziło ubezpieczenie posagowe dedykowane dzieciom. „Generali z myślą o dziecku" to produkt, który pozwala m.in. zapewnić dziecku wkroczenie w dorosłe życie ze wsparciem finansowym na realizację jego planów.

Wybierając „Generali z myślą o dziecku" rodzic, czy inny ubezpieczający, sam decyduje jaką kwotę otrzyma dziecko wchodząc w dorosłość, określa czas, przez jaki będą gromadzone środki – w przedziale od 5 do 25 lat oraz w jakim wieku - między 18 a 26 rokiem życia - dziecko otrzyma  zgromadzony kapitał.

- Warto podkreślić, że nie ma żadnych ograniczeń co do tego, na co zostaną przeznaczone wypłacone środki – opłacenie wymarzonych studiów, podróż dookoła świata lub wkład na własne mieszkanie czy pierwszy samochód – wyjaśnia Rajmund Rusiecki, członek Zarządu Generali Życie TU SA.

„Generali, z myślą o dziecku" może kupić każdy – rodzic, dziadek, wujek lub inna bliska osoba. Jeśli zdarzy się nieszczęście i taka osoba umrze, ubezpieczone dziecko otrzyma comiesięczną rentę w wysokości 2% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Dla przykładu, jeżeli zadeklarowana suma ubezpieczenia to 50 000 zł, wówczas Generali  będzie wspierać dziecko wypłacając rentę w wysokości 1000 zł miesięcznie. Wypłaty będą dokonywane do końca okresu ubezpieczenia. Generali przejmie również obowiązek opłacania składek, aż do momentu osiągnięcia przez dziecko określonego wieku, aby możliwa była wypłata ustalonej początkowo sumy ubezpieczenia, czyli np. wspomniane 50 000 zł.

- W Generali sami jesteśmy rodzicami, dlatego produkt dedykowany dzieciom i ich przyszłości „Generali z myślą o dzieciach" stworzyliśmy m.in. w oparciu o swoje doświadczenia. Wszyscy mamy nadzieję, że ciężkie wypadki albo śmierć nigdy nie będą udziałem naszych najbliższych. Ale nie każdego zagrożenia da się uniknąć - wówczas liczy się  każda pomoc – dodaje R. Rusiecki.

„Generali, z myślą o dziecku" pomaga również jeśli w wyniku choroby lub wypadku ubezpieczony nie będzie mógł więcej pracować i osiągać dochodów, umożliwiających regularne opłacanie wcześniej zadeklarowanych składek. W takiej sytuacji, gdy ubezpieczony stanie się niezdolny do pracy, Generali będzie opłacać kolejne składki, tak aby dziecko otrzymało pieniądze na koniec okresu ubezpieczenia.

Klient może również ubezpieczyć zdrowie swojego dziecka. Dostępne są dwa warianty pakietów – podstawowy i rozszerzony. Każdy z nich to trzy warianty sum ubezpieczenia do wyboru, które zapewniają kompleksową ochronę i zabezpieczenie finansowe na wypadek choroby lub wypadku– różnice są tylko w wysokości świadczeń, które zależą od wybranej kwoty ubezpieczenia i określają wysokość składki za dany pakiet.

W zależności od pakietu świadczenia zostaną wypłacone w przypadku: poważnego zachorowania dziecka, pobytu dziecka w szpitalu, poniesienia kosztów leczenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji, poważnej  operacji dziecka i trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka oraz urazu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

- Zapewnimy również uzyskanie drugiej opinii medycznej najlepszych światowych specjalistów, co w przypadku poważnej choroby dziecka pozwoli zweryfikować postawioną przez lekarza diagnozę oraz sposób leczenia – wyjaśnia R. Rusiecki.

Pakiety ochronne dedykowane dzieciom można również dołączyć do dwóch innych produktów oferowanych przez Generali Życie – ochronno-inwestycyjnego (ProFamilia) i ochronnego (Generali z myślą o życiu).

Zachęcamy do obejrzenia odcinków videobloga Generali, poświęconego temu produktowi:

https://www.youtube.com/watch?v=nYlFl9V4cf0
https://www.youtube.com/watch?v=IF1zs1wH1GU

https://www.youtube.com/watch?v=XIkbDcM2JQA