Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Centrum prasowe

Aktualności

07.07.2017 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 czerwca 2017 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  9,14

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  200 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  2,33

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  184 659 783,39
  Udział w aktywach (%)
  2,15

  Emitent
  mBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  200 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  2,33

  Emitent
  ALIOR BANK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  200 000 000,00
  Udział w aktywach (%)
  2,33

 2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  77,72*

  Emitent
  ALIOR BANK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  184 710 106,80
  Udział w aktywach (%)
  2,15

  Emitent
  BANK MILLENNIUM SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  136 518 759,40
  Udział w aktywach (%)
  1,59

  Emitent
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  249 621 623,24
  Udział w aktywach (%)
  2,91

  Emitent
  BANK ZACHODNI WBK SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  277 541 228,30
  Udział w aktywach (%)
  3,23

  Emitent
  CCC SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  113 821 214,58
  Udział w aktywach (%)
  1,33

  Emitent
  CYFROWY POLSAT S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  144 011 342,16
  Udział w aktywach (%)
  1,68

  Emitent
  GRUPA KĘTY SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  147 651 963,21
  Udział w aktywach (%)
  1,72

  Emitent
  ING BANK ŚLĄSKI SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  243 266 669,88
  Udział w aktywach (%)
  2,83

  Emitent
  INTER CARS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  112 478 874,08
  Udział w aktywach (%)
  1,31

  Emitent
  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  250 781 079,00
  Udział w aktywach (%)
  2,92

  Emitent
  KRUK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  277 914 848,84
  Udział w aktywach (%)
  3,24

  Emitent
  LPP SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  165 848 783,04
  Udział w aktywach (%)
  1,93

  Emitent
  MABION SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  115 092 033,75
  Udział w aktywach (%)
  1,34

  Emitent
  MBANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  165 024 732,13
  Udział w aktywach (%)
  1,92

  Emitent
  ORBIS SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  90 673 918,96
  Udział w aktywach (%)
  1,06

  Emitent
  PGE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  163 138 557,12
  Udział w aktywach (%)
  1,90

  Emitent
  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  760 521 654,24
  Udział w aktywach (%)
  8,86

  Emitent
  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  150 156 604,84
  Udział w aktywach (%)
  1,75

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  691 638 222,57
  Udział w aktywach (%)
  8,06

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  395 112 960,57
  Udział w aktywach (%)
  4,60

 3. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  1,17

  Emitent
  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 263 512,04
  Udział w aktywach (%)
  1,17

 4. Listy Zastawne

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  1,62*

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  100 192 384,33
  Udział w aktywach (%)
  1,17

 5. Inne składniki aktywów

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  -------
  Udział w aktywach (%)
  10,35