Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Obawiasz się, że po zakończeniu aktywności zawodowej Twoja emerytura może okazać się zbyt niska? Załóż Indywidualne Konto Emerytalne i zadbaj o swoją bezpieczną przyszłość.


Indywidualne Konto Emerytalne to część trzeciego filaru emerytalnego, w skład którego wchodzą także Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Pracownicze Programy Emerytalne. Decydując się na prowadzenie IKE dobrowolnie gromadzisz oszczędności, swobodnie wypłacasz swoje środki i dokonujesz częściowych lub całościowych zwrotów.


IKE z ubezpieczeniem na życie
Główne zalety
 • oferta inwestycyjna o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego
 • dostęp do zgromadzonych środków w każdym momencie
 • dostęp do internetowej aplikacji Konto Klienta, dzięki której możesz bezpłatnie zarządzać inwestycjami
 • zwolnienie środków zgromadzonych na koncie z 19% podatku od zysków kapitałowych, gdy osiągniesz wiek emerytalny
 • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
 • transfer środków zgromadzonych w Pracowniczych Programach Emerytalnych na IKE zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki)
 • zgromadzone przez Ciebie środki wypłacamy jednorazowo lub w ratach, według Twoich potrzeb
Zakres ubezpieczenia

Z IKE gromadzisz oszczędności, swobodnie wypłacasz swoje środki i dokonujesz częściowych lub całościowych zwrotów.IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

 • oszczędzanie na IKE to sposób gromadzenia środków na przyszłą emeryturę
 • umowę może zawrzeć osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia
 • Oszczędzający może wskazać osoby uprawnione, którym zostaną wypłacone środki w przypadku jego śmierci
 • zasady prowadzenia IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym oraz tryb i warunki zawarcia umowy są określone w Statucie Generali DFE oraz Ogólnych Warunkach Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (OWU IKE)

WPŁATY

 • wpłat na IKE można dokonywać z dowolną częstotliwością
 • wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym są ustawowo limitowane -
  wysokość kwoty wpłat na IKE w 2019r. wynosi 14 295 zł
 • wpłat na IKE nie można odliczyć od podatku

Zasady wypłat z IKE są określone w OWU IKE i w Statucie Generali DFE.Promocja

Osoby, które w dniach od 27 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podpiszą umowę o prowadzenie IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaną zwolnione z opłat pobieranych na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (promocja polega na zaniechaniu poboru opłat w pierwszym roku członkostwa).

Zawarcie umowy IKE

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:

1) Skorzystaj z formularza umowy IKE online

Przystąp do IKE

Krok 1:

Wypełnij formularz przystąpienia do IKE w Generali DFE.

Krok 2:

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany formularz umowy, gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj Umowę w dwóch egzemplarzach (PDF, który otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.

Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przystąpienie do IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Jeżeli zdecydujesz się na drugi sposób to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować
 • dwa egzemplarze formularza Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełnij dwa egzemplarze Umowy, podpisz je i odeślij na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

Aktualizacja

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób aktualizacji danych:

1) Skorzystaj z formularza aktualizacji danych w IKE online

Aktualizacja danych Oszczędzającego

Krok 1:

Wypełnij formularz aktualizacji.

Krok 2:

Odbierz e-mail i wydrukuj aktualizację*. Na formularzu złóż własnoręczny podpis. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na aktualizacji po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisany formularz do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

* Aktualizacja jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z informacją, które dane ulegają zmianie.

Jeśli zdecydujesz się na drugi sposób, to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować
 • formularz Aktualizacji danych wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełniony i podpisany formularz odeślij do Funduszu na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

Pozostałe informacje

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,6% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.


REKLAMACJE

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj:
https://www.generali.pl/nota-prawna