Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Obawiasz się, że po zakończeniu aktywności zawodowej Twoja emerytura może okazać się zbyt niska? Załóż Indywidualne Konto Emerytalne i zadbaj o swoją bezpieczną przyszłość.


Indywidualne Konto Emerytalne to część trzeciego filaru emerytalnego, w skład którego wchodzą także Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Pracownicze Programy Emerytalne. Decydując się na prowadzenie IKE dobrowolnie gromadzisz oszczędności, swobodnie wypłacasz swoje środki i dokonujesz częściowych lub całościowych zwrotów.


IKE z ubezpieczeniem na życie
Główne zalety
 • oferta inwestycyjna o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego
 • dostęp do zgromadzonych środków w każdym momencie
 • dostęp do internetowej aplikacji Konto Klienta, dzięki której możesz bezpłatnie zarządzać inwestycjami
 • zwolnienie środków zgromadzonych na koncie z 19% podatku od zysków kapitałowych, gdy osiągniesz wiek emerytalny
 • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
 • transfer środków zgromadzonych w Pracowniczych Programach Emerytalnych na IKE zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki)
 • zgromadzone przez Ciebie środki wypłacamy jednorazowo lub w ratach, według Twoich potrzeb
Zakres ubezpieczenia

Z IKE gromadzisz oszczędności, swobodnie wypłacasz swoje środki i dokonujesz częściowych lub całościowych zwrotów.IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

 • oszczędzanie na IKE to sposób gromadzenia środków na przyszłą emeryturę
 • umowę może zawrzeć osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia
 • Oszczędzający może wskazać osoby uprawnione, którym zostaną wypłacone środki w przypadku jego śmierci
 • zasady prowadzenia IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym oraz tryb i warunki zawarcia umowy są określone w Statucie Generali DFE oraz Ogólnych Warunkach Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (OWU IKE)

WPŁATY

 • wpłat na IKE można dokonywać z dowolną częstotliwością
 • wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym są ustawowo limitowane -
  wysokość kwoty wpłat na IKE w 2019r. wynosi 14 295 zł
 • wpłat na IKE nie można odliczyć od podatku

Zasady wypłat z IKE są określone w OWU IKE i w Statucie Generali DFE.Jak przystąpić do IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

 • Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:
 • prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl)
 • z wnioskiem o przystąpienie do IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.
 • Podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować.
 • Dwa egzemplarze formularza wybranej Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny.
 • Wypełnij je, podpisz i odeślij do nas.

Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa


Po podpisaniu Umowy o prowadzenie IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym przez przedstawiciela Funduszu jeden egzemplarz umowy odeślemy do Ciebie.

Pozostałe informacje

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,6% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.


REKLAMACJE

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj:
https://www.generali.pl/nota-prawna