Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Obawiasz się, że po zakończeniu aktywności zawodowej Twoja emerytura może okazać się zbyt niska? Załóż Indywidualne Konto Emerytalne i zadbaj o swoją bezpieczną przyszłość.


Indywidualne Konto Emerytalne to część trzeciego filaru emerytalnego, w skład którego wchodzą także Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Pracownicze Programy Emerytalne. Decydując się na prowadzenie IKE dobrowolnie gromadzisz oszczędności, swobodnie wypłacasz swoje środki i dokonujesz częściowych lub całościowych zwrotów.


IKE z ubezpieczeniem na życie
Główne zalety
 • oferta inwestycyjna o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego
 • dostęp do zgromadzonych środków w każdym momencie
 • dostęp do internetowej aplikacji Konto Klienta, dzięki której możesz bezpłatnie zarządzać inwestycjami
 • zwolnienie środków zgromadzonych na koncie z 19% podatku od zysków kapitałowych, gdy osiągniesz wiek emerytalny
 • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
 • transfer środków zgromadzonych w Pracowniczych Programach Emerytalnych na IKE zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki)
 • zgromadzone przez Ciebie środki wypłacamy jednorazowo lub w ratach, według Twoich potrzeb
Zakres ubezpieczenia

Z IKE gromadzisz oszczędności, swobodnie wypłacasz swoje środki i dokonujesz częściowych lub całościowych zwrotów.IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
Podstawowe informacje

Generali DFE działa pod nazwą Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie:

 • indywidualnego konta emerytalnego (IKE) oraz
 • indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Środki wpłacone na IKE lub na IKZE są inwestowane, a decyzje inwestycyjne są podejmowane przez osoby zarządzające Generali DFE.

JAK ZACZĄĆ

 1. Podpisz z nami umowę o prowadzenie IKE i zacznij gromadzić dodatkowe środki na swoją emeryturę.
 2. Otworzymy dla Ciebie rachunek i otrzymasz od nas indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat .

WAŻNE

 1. Na umowie możesz wskazać osoby uprawnione, którym w przypadku Twojej śmierci zostaną wypłacone środki z Twojego rachunku. W każdej chwili możesz zmienić tę dyspozycję.
 2. Elastyczne wpłaty - sam/a ustalasz terminy wpłat.
 3. Roczny limit wpłat na IKE jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wysokość maksymalnej kwoty wpłat na IKE w 2020 r. wynosi 15 681 zł.
  • jeżeli przekroczysz roczny limit wpłat na IKE – zwrócimy Ci nadpłatę,
  • jeżeli nie wykorzystasz rocznego limitu – tracisz go (w nowym roku będzie opublikowany nowy limit).
 4. Wypłaty z IKE nie są opodatkowane.
 5. Jeśli będziesz chciał/a dokonać zwrotu (częściowego lub całkowitego) pieniędzy przed emeryturą – będzie to możliwe. W takim przypadku od wypłaconej kwoty potrącimy podatek od zysków kapitałowych i przekażemy do właściwego Urzędu Skarbowego.
 6. Śledź swoje inwestycje: wpłaty przeliczymy na jednostki rozrachunkowe. Wartość jednostki rozrachunkowej w Funduszu zmienia się codziennie i jej wartość możesz sprawdzić tu:

  Wartość jednostki rozrachunkowej Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Sprawdź nasze OWU IKE (czyli Ogólne Warunki Umowy IKE) i Statut Generali DFE.

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,6% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.

REKLAMACJE

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj:
https://www.generali.pl/nota-prawna

Aktualna promocja

Osoby, które w dniach od 27 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku podpiszą umowę o prowadzenie IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, zostaną zwolnione z opłat pobieranych przez Fundusz z dokonywanych wpłat na IKE w pierwszym roku członkostwa.

Oszczędzający, na rzecz których Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny prowadzi IKE, objęci zostali akcją promocyjną. Promocja polega na zaniechaniu pobierania przez Fundusz opłat z dokonywanych wpłat na IKE, w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zawarcie umowy IKE

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:

1) Skorzystaj z formularza umowy IKE online

Przystąp do IKE

Krok 1:

Wypełnij formularz przystąpienia do IKE w Generali DFE.

Krok 2:

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj Umowę w dwóch egzemplarzach (PDF, który otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.

Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przystąpienie do IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Jeżeli zdecydujesz się na drugi sposób to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować
 • dwa egzemplarze formularza Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełnij dwa egzemplarze Umowy, podpisz je i odeślij na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

Aktualizacja danych Oszczędzającego

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób aktualizacji danych:

1) Skorzystaj z formularza aktualizacji w IKE online

Aktualizacja danych Oszczędzającego
Aktualizacja danych osób Uprawnionych

Krok 1:

Wypełnij formularz aktualizacji.

Krok 2:

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz aktualizacji (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj aktualizację*. Na formularzu złóż własnoręczny podpis. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na aktualizacji po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisany formularz do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

* Aktualizacja jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z informacją, które dane ulegają zmianie.

Jeśli zdecydujesz się na drugi sposób, to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować
 • formularz Aktualizacji danych wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełniony i podpisany formularz odeślij do Funduszu na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa