Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to program oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.IKZE z ubezpieczeniem na życie

Kalkulator IKZE

Z pomocą Kalkulatora IKZE obliczysz, jaką ulgę podatkową możesz uzyskać w tym roku kalendarzowym oraz ile może wynieść Twoja dodatkowa emerytura. Od Ciebie zależy jak często i ile będziesz wpłacać, a dzięki Kalkulatorowi IKZE oszacujesz, jakie korzyści możesz uzyskać posiadając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zapraszamy do skorzystania z Kalkulatora IKZE.


Co to jest IKZE?Główne zalety
 • Oszczędzasz na przyszłość, co roku masz możliwość uzyskania ulgi w podatku PIT. Ulga w roku 2019 wynosi maksymalnie 1829,76 zł (przy II progu podatkowym)
 • Gromadzisz kapitał bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki)
 • Możesz wskazać osoby, które odziedziczą środki zgromadzone na Twoim koncie IKZE
 • Konto możesz założyć niezależnie od formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności
 • Decydujesz o tym jakiej wysokości wpłat dokonujesz – wpłaty regularne już od 9 zł miesięcznie
 • W każdej chwili możesz dokonać dodatkowej wpłaty

Zakres ubezpieczenia

IKZE jest umową dodatkową w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.


Ważne dokumentyNotowania UFK - Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

 • oszczędzanie na IKZE to sposób gromadzenia środków na przyszłą emeryturę
 • umowę może zawrzeć osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia
 • Oszczędzający może wskazać osoby uprawnione, którym zostaną wypłacone środki w przypadku jego śmierci
 • zasady prowadzenia IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym oraz tryb i warunki zawarcia umowy są określone w Statucie Generali DFE oraz Ogólnych Warunkach Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (OWU IKZE)

WPŁATY

 • wpłat można dokonywać z dowolną częstotliwością
 • wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym są ustawowo limitowane -
  wysokość kwoty wpłat na IKZE w 2019r. wynosi 5 718 zł
 • Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE
  na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zasady wypłat z IKZE są określone w OWU IKZE i w Statucie Generali DFE.


ULGA PODATKOWA

Przy wpłacie maksymalnej kwoty limitu w 2019 r. ulga podatkowa będzie wynosiła:

 • Skala podatkowa 18% - 1 029,24 zł
 • Skala podatkowa 19% (podatek liniowy) – 1 086,42 zł
 • Skala podatkowa 32% - 1 829,76 zł

Promocja


Osoby, które w dniach od 27 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku podpiszą umowę o prowadzenie IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, zostaną zwolnione z opłat pobieranych przez Fundusz z dokonywanych wpłat na IKZE w pierwszym roku członkostwa.

Oszczędzający, na rzecz których Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny prowadzi IKZE, objęci zostali akcją promocyjną. Promocja polega na zaniechaniu pobierania przez Fundusz opłat z dokonywanych wpłat na IKZE, w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zawarcie umowy IKZE

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:

1) Skorzystaj z formularza umowy IKZE online

Przystąp do IKZE

Krok 1:

Wypełnij formularz przystąpienia do IKZE w Generali DFE.

Krok 2:

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj Umowę w dwóch egzemplarzach (PDF, który otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.

Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przystąpienie do IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Jeżeli zdecydujesz się na drugi sposób to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować
 • dwa egzemplarze formularza Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełnij dwa egzemplarze Umowy, podpisz je i odeślij na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

Aktualizacja

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób aktualizacji danych:

1) Skorzystaj z formularza aktualizacji w IKE online

Aktualizacja danych Oszczędzającego
Aktualizacja danych osób Uprawnionych

Krok 1:

Wypełnij formularz aktualizacji.

Krok 2:

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz aktualizacji (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj aktualizację*. Na formularzu złóż własnoręczny podpis. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na aktualizacji po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisany formularz do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

* Aktualizacja jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z informacją, które dane ulegają zmianie.

Jeśli zdecydujesz się na drugi sposób, to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować
 • formularz Aktualizacji danych wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełniony i podpisany formularz odeślij do Funduszu na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

Pozostałe informacje


OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,6% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.


REKLAMACJE

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj:
https://www.generali.pl/nota-prawna