Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to program oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.IKZE z ubezpieczeniem na życie

Kalkulator IKZE

Z pomocą Kalkulatora IKZE obliczysz, jaką ulgę podatkową możesz uzyskać w tym roku kalendarzowym oraz ile może wynieść Twoja dodatkowa emerytura. Od Ciebie zależy jak często i ile będziesz wpłacać, a dzięki Kalkulatorowi IKZE oszacujesz, jakie korzyści możesz uzyskać posiadając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zapraszamy do skorzystania z Kalkulatora IKZE.


Co to jest IKZE?Główne zalety
 • Oszczędzasz na przyszłość, co roku masz możliwość uzyskania ulgi w podatku PIT. Ulga w roku 2020 wynosi maksymalnie 2007,17 zł (przy II progu podatkowym).
 • Gromadzisz kapitał bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki)
 • Możesz wskazać osoby, które odziedziczą środki zgromadzone na Twoim koncie IKZE
 • Konto możesz założyć niezależnie od formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności
 • Decydujesz o tym jakiej wysokości wpłat dokonujesz – wpłaty regularne już od 9 zł miesięcznie
 • W każdej chwili możesz dokonać dodatkowej wpłaty

Zakres ubezpieczenia

IKZE jest umową dodatkową w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Notowania UFK - Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
Podstawowe informacje

Generali DFE działa pod nazwą Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie:

 • indywidualnego konta emerytalnego (IKE) oraz
 • indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Środki wpłacone na IKE lub na IKZE są inwestowane, a decyzje inwestycyjne są podejmowane przez osoby zarządzające Generali DFE.

JAK ZACZĄĆ

 1. Podpisz z nami umowę o prowadzenie IKZE i zacznij gromadzić dodatkowe środki na swoją emeryturę.
 2. Otworzymy dla Ciebie rachunek i otrzymasz od nas indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat.

WAŻNE

 1. Na umowie możesz wskazać osoby uprawnione, którym w przypadku Twojej śmierci zostaną wypłacone środki z Twojego rachunku. W każdej chwili możesz zmienić tę dyspozycję.
 2. Elastyczne wpłaty - sam/a ustalasz terminy wpłat.
 3. Roczny limit wpłat na IKZE jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wysokość maksymalnej kwoty wpłat na IKZE w 2020 r. wynosi 6 272,40 zł.
  • jeżeli przekroczysz roczny limit wpłat na IKZE – zwrócimy Ci nadpłatę,
  • jeżeli nie wykorzystasz rocznego limitu – tracisz go (w nowym roku będzie opublikowany nowy limit).
 4. Wypłata z IKZE jest opodatkowana w wysokości 10% od wypłacanej kwoty.
 5. Jeśli będziesz chciał/a dokonać zwrotu pieniędzy (w całości) przed emeryturą – będzie się to wiązało z koniecznością zapłacenia przez Ciebie podatku obliczonego wg skali podatkowej.
 6. Śledź swoje inwestycje: wpłaty przeliczymy na jednostki rozrachunkowe. Wartość jednostki rozrachunkowej w Funduszu zmienia się codziennie i jej wartość możesz sprawdzić tu:

  Wartość jednostki rozrachunkowej Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

ULGA PODATKOWA

Wpłacając na IKZE masz prawo do odliczenia od dochodu tych wpłat na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawdź nasze OWU IKZE (czyli Ogólne Warunki Umowy IKZE) i Statut Generali DFE.

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,6% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.

REKLAMACJE

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj:
https://www.generali.pl/nota-prawna

Aktualna promocja


Osoby, które w dniach od 27 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku podpiszą umowę o prowadzenie IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, zostaną zwolnione z opłat pobieranych przez Fundusz z dokonywanych wpłat na IKZE w pierwszym roku członkostwa.

Oszczędzający, na rzecz których Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny prowadzi IKZE, objęci zostali akcją promocyjną. Promocja polega na zaniechaniu pobierania przez Fundusz opłat z dokonywanych wpłat na IKZE, w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zawarcie umowy IKZE

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:

1) Skorzystaj z formularza umowy IKZE online

Przystąp do IKZE

Krok 1:

Wypełnij formularz przystąpienia do IKZE w Generali DFE.

Krok 2:

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj Umowę w dwóch egzemplarzach (PDF, który otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.

Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przystąpienie do IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Jeżeli zdecydujesz się na drugi sposób to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować
 • dwa egzemplarze formularza Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełnij dwa egzemplarze Umowy, podpisz je i odeślij na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

Ważne informacje

Umowa Członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

Aktualizacja danych Oszczędzającego

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób aktualizacji danych:

1) Skorzystaj z formularza aktualizacji w IKE online

Aktualizacja danych Oszczędzającego
Aktualizacja danych osób Uprawnionych

Krok 1:

Wypełnij formularz aktualizacji.

Krok 2:

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz aktualizacji (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj aktualizację*. Na formularzu złóż własnoręczny podpis. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na aktualizacji po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.

Krok 3:

Wyślij podpisany formularz do Generali na adres:

Generali DFE
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Ważne informacje

* Aktualizacja jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym dostępny na: https://www.generali.pl/files/regulaminy/aktualne/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna_w_generali_dfe.pdf

2) Prześlij do nas pismo lub e-maila (centrumklienta@generali.pl) z informacją, które dane ulegają zmianie.

Jeśli zdecydujesz się na drugi sposób, to:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować
 • formularz Aktualizacji danych wyślemy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny
 • wypełniony i podpisany formularz odeślij do Funduszu na adres:

  Generali DFE
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa