Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

NOTOWANIA UFK

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych


Pobierz XLS CSV
Nazwa funduszu Data obowiązywania ceny Wartość jednostki (PLN) Dzienna zmiana (%) 1 miesięczna zmiana (%) 3 miesięczna zmiana (%) 6 miesięczna zmiana (%) 1 roczna zmiana (%) 3 letnia zmiana (%) 5 letnia zmiana (%) YTD Ryzyko funduszu1)

1) Wskaźnik ryzyka dla Funduszy zewnętrznych jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszy zewnętrznych. Wskaźnik ten dostępny jest w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów”, który publikowany jest dla każdego funduszu inwestycyjnego. Według tej samej metodologii co wskaźnik SRRI obliczony jest wskaźnik ryzyka dla pozostałych funduszy oraz Portfeli modelowych. Wskaźnik ten może różnić się od ogólnego wskaźnika ryzyka określonego w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje”, wyliczonego zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.