Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

zamknij
open mapa

NOTOWANIA UFK

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych


UFK Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

Nazwa funduszu data obowiązywania ceny wartość jednostki (PLN) dzienna zmiana (%) 1 miesięczna zmiana (%) 3 miesięczna zmiana (%) 6 miesięczna zmiana (%) 1 roczna zmiana (%) 3 letnia zmiana (%) 5 letnia zmiana (%) YTD Ryzyko funduszu
Dane podstawowe
Typ funduszu
Akcyjny / Rynek surowców
Początek działalności
UFK Generali BlackRock World Gold Fund - 1 maj 2008 r., ( BlackRock World Gold Fund - 30 listopad 2007 r.)
Zarządzający
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Waluta funduszu
EUR
Benchmark
FTSE Gold Mines (cap)
Charakterystyka Funduszu

Założeniem Funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali.

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

  • chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny o globalne spółki z sektora wydobycia złota;
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, szczególnie w krótkim okresie;
  • mają długoterminowy horyzont inwestycyjny.
Porównaj aktualny fundusz z innymi:

Rodzaj danych:

Pobierz XLS CSV
Zmiana wartosci w wybranym okresie:

1) Wskaźnik ryzyka dla Funduszy zewnętrznych jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszy zewnętrznych. Wskaźnik ten dostępny jest w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów”, który publikowany jest dla każdego funduszu inwestycyjnego. Według tej samej metodologii co wskaźnik SRRI obliczony jest wskaźnik ryzyka dla pozostałych funduszy oraz Portfeli modelowych. Wskaźnik ten może różnić się od ogólnego wskaźnika ryzyka określonego w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje”, wyliczonego zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.