Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2004

I półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Agresywny
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Mieszany
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Obligacji

II półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy
Fundusz Agresywny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Grupowy Agresywny

Roczne

Roczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2004

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Michelin
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Mieszany
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Grupowy
Fundusz Obligacji
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Agresywny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Agresywny