Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2005

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2005

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Mieszany
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Agresywny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Grupowy
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Obligacji
Fundusz Michelin
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2005

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Bezpieczny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Mieszany
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Michelin
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Agresywny
Fundusz Strategia Mieszana

Roczne

Roczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2005

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy
Fundusz Michelin
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Agresywny
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Grupowy Mieszany B