Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2006

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2006

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Dynamiczny
Fundusz Obligacji
Fundusz Michelin
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Agresywny
Fundusz Grupowy
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Grupowy Mieszany B

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2006

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Grupowy
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Obligacji
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali Obligacji

Roczne

Roczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2006

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Dynamiczny
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy
Fundusz Mieszany
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Obligacji
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego