Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2007

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2007

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy Agresywny B
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Dynamiczny
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Mieszany
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Bezpieczny
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Grupowy

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2007

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Grupowy Agresywny C
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Agresywny
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek

Roczne

Roczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2007

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - ING Akcji
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Obligacji
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Lokacyjny
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany C
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Emerytalny Mieszany