Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2008

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2008

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Agresywny
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Lokacyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Grupowy
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Grupowy Agresywny
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Michelin
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)

II półrocze

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2008

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Lokacyjny
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Grupowy
Fundusz Agresywny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Michelin
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Specjalistyczny
Portfel Polski Zrównoważony
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Mieszany B
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Stabilny

Roczne
Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Zrównoważony
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Obligacji
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Mieszany
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - ING Akcji