Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2009

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2009

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - Noble Akcji
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz db Dynamiczny
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Portfel Dynamiczny
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Obligacji
Fundusz Mieszany
Fundusz db Stabilny
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Agresywny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Emerytalny Mieszany
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Grupowy Mieszany
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2009

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Michelin
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Portfel Dynamiczny
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz db Stabilny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Strategia Mieszana

Roczne
Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Noble Akcji
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Portfel Zasobów Naturalnych
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Grupowy Obligacji
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Mieszany
Fundusz db Stabilny
Portfel Dynamiczny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Specjalistyczny
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Grupowy
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Michelin