Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2010

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2010

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz db Zrównoważony
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Mieszany
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Strategia Mieszana
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Portfel Dynamiczny
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Agresywny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2010

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Emerytalny Obligacji
Portfel Dynamiczny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Obligacji
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz db Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Agresywny
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Grupowy Mieszany
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Grupowy Mieszany C
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja

Roczne
Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Michelin
Fundusz Emerytalny Agresywny
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali Agresywny
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Portfel Dynamiczny
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Gwarantowany
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Agresywny
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Obligacji
Fundusz Grupowy Obligacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Grupowy Obligacji C