Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2011

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzien 30.06.2011

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Grupowy
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - ING Akcji
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Grupowy Agresywny C
Portfel Dynamiczny
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzien 31.12.2011

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Gwarantowany
Portfel Dynamiczny
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Grupowy
Fundusz Strategia Agresywna
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Agresywny
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Michelin
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Obligacji
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Specjalistyczny

Roczne
Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Michelin
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz db Dynamiczny
Portfel Dynamiczny
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Portfel Aktywnej Alokacji
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Grupowy Mieszany B
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata