Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2012

I półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzien 30.06.2012

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - Noble Akcji
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Investor Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz_Generali_Schroder_AS_Commodity_Fund_(EUR)
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz Michelin
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Portfel Dynamiczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - ING Zrównoważony
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Mieszany
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Grupowy
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Lokacyjny
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzien 31.12.2012

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Strategia Mieszana
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Grupowy
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Strategia Agresywna
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Portfel Dynamiczny
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Grupowy Obligacji B
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E

Roczne
Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz db Stabilny
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Grupowy
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Michelin
Portfel Dynamiczny
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Grupowy Mieszany C
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz db Dynamiczny