Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2013

I półrocze
Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - ING Akcji
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - db Fund Instrumentow Dluznych
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Gwarantowany
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Portfel Dynamiczny
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrownowazony
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz db Emerytura - stale 2013
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali Skarbiec Lokacyjny
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Malych i Srednich Spolek
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Agresywny
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Michelin
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

II półrocze

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzien 31.12.2013

Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Fundusz Generali Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Grupowy
Fundusz Grupowy Obligacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz db Emerytura - stale 2013
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - ING Akcji
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Portfel Dynamiczny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Mieszany
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Generali - db Fund Instrumentow Dluznych
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrownowazony
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Malych i Srednich Spolek
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz db Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Grupowy Agresywny B

Roczne
Informacja dodatkowa

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Malych i Srednich Spolek
Fundusz Michelin
Fundusz db Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz db Emerytura - stale 2013
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Mieszany
Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrownowazony
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz db Stabilny
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Portfel Dynamiczny
Fundusz Obligacji
Fundusz Generali - db Fund Instrumentow Dluznych
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - Schroder US Small and Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR)
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Grupowy Agresywny B
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - ING Akcji
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz Grupowy Obligacji B
Portfel Zasobów Naturalnych
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz Generali - Alior Short Equity
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E