Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2014

I półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Malych i Srednich Spolek
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Emerytalny Mieszany
Portfel_Cykliczny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Emerytalny Obligacji
Portfel_Dynamiczny_PLUS
Fundusz Grupowy Agresywny B
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - db Fund Instrumentow Dluznych
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrownowazony
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
Portfel_Stabilnego_Wzrostu
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz db Emerytura - stale 2013
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Obligacji
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Mieszany
Portfel Dynamiczny
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz_db_Emerytura_stale_2014
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Portfel_Konserwatywny
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Agresywny
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz db Stabilny
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

II półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz db Zrównoważony
Portfel Aktywnej Alokacji
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Obligacji
Fundusz Mieszany
Portfel Polski Zrównoważony
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Gwarantowany
Fundusz Generali Mieszany
Portfel Dynamiczny
Fundusz Agresywny
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz db Dynamiczny
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Michelin
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Portfel Polski Akcyjny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Generali Agresywny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Fundusz db Stabilny
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Grupowy
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrownowazony
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Portfel_Dynamiczny_PLUS
Portfel_Konserwatywny
Fundusz Generali Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz db Emerytura - stale 2013
Portfel_Cykliczny
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Malych i Srednich Spolek
Fundusz_db_Emerytura_stale_2014
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Portfel_Stabilnego_Wzrostu
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Fundusz Generali - db Fund Instrumentow Dluznych
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Fundusz_Generali_Aviva_Investors_Zrownowazony
Fundusz_Generali_UniObligacje_Nowa_Europa
Fundusz_Generali_Franklin_Global_Fundamental_Strategies_Fund_(PLN_hedged)
Fundusz_Generali_UniKorona_Zrownowazony
Fundusz_Generali_Aviva_Investors_Stabilnego_Inwestowania
Fundusz_Generali_ING_Japonia
Fundusz_Generali_BPH_Akcji_Dynamicznych_Spolek
Fundusz_Generali_ING_Globalny_Dlugu_Korporacyjnego
Fundusz_Generali_Aviva_Investors_Nowoczesnych_Technologii
Fundusz_Generali_BPH_Akcji
Fundusz_Generali_BPH_Zrownowazony
Fundusz_Generali_KBC_Akcyjny
Fundusz_Generali_KBC_Stabilny
Fundusz_Generali_KBC_Akcji_Malych_i_Srednich_Spolek
Fundusz_Generali_BPH_Obligacji_1
Fundusz_Generali_Quercus_Short
Fundusz_Generali_Skarbiec_Spolek_Wzrostowych
Fundusz_Generali_Templeton_Asian_Growth_Fund_(PLN_hedged)
Fundusz_Generali_UniAkcje_Dywidendowy
Fundusz_Generali_KBC_Aktywny
Fundusz_Generali_BPH_Globalny_Zywnosci_i_Surowcow
Fundusz_Generali_BPH_Selektywny
Fundusz_Generali_BPH_Obligacji_2
Fundusz_Generali_JPMorgan_Turkey_Equity_Fund_(EUR)
Fundusz_Generali_ING_Europejski_Spolek_Dywidendowych
Fundusz_Generali_BPH_Stabilnego_Wzrostu
Fundusz_Generali_ING_Ameryki_Lacinskiej
Fundusz_Generali_Aviva_Investors_Polskich_Akcji
Fundusz_Generali_Quercus_Selektywny
Fundusz_Generali_Noble_Fund_Stabilnego_Wzrostu_Plus
Fundusz_Generali_ING_Globalny_Spolek_Dywidendowych
Fundusz_Generali_Quercus_Gold
Fundusz_Generali_JPMorgan_Global_Strategic_Bond_(PLN_hedged)

Roczne

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
Fundusz Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Michelin
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Gwarantowany
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Polski Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny
Fundusz Generali - Skarbiec Akcja
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - NOVO Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Dynamiczny
Portfel Aktywnej Alokacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E
Fundusz Generali - Legg Mason Senior E
Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E
Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E
Fundusz db Emerytura - Stabilna
Fundusz db Emerytura - Zrównoważona
Fundusz db Emerytura - Dynamiczna
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Generali Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony
Fundusz db Emerytura - Stałe 2013
Fundusz db Emerytura - Stałe 2014
Portfel Cykliczny
Portfel Dynamiczny PLUS
Portfel Konserwatywny
Portfel Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali Skarbiec Spółek Wzrostowych
Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Fundusz Generali UniObligacje Nowa Europa
Fundusz Generali UniAkcje Dywidendowy
Fundusz Generali UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali Quercus Gold
Fundusz Generali Quercus Short
Fundusz Generali Quercus Selektywny
Fundusz Generali BPH Selektywny
Fundusz Generali BPH Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali BPH Akcji
Fundusz Generali BPH Akcji Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali BPH Globalny Żywności i Surowców
Fundusz Generali BPH Obligacji 1
Fundusz Generali BPH Obligacji 2
Fundusz Generali BPH Zrównoważony
Fundusz Generali ING Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz Generali ING Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali ING Japonia
Fundusz Generali ING Europejski Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali ING Ameryki Łacińskiej
Fundusz Generali Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Fundusz Generali Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Fundusz Generali Aviva Investors Polskich Akcji
Fundusz Generali Aviva Investors Zrównoważony
Fundusz Generali KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz Generali KBC Akcyjny
Fundusz Generali KBC Stabilny
Fundusz Generali KBC Aktywny
Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR)