Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2016

I półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
Fundusz Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Michelin
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - Agresywny
Fundusz Generali - Mieszany
Fundusz Generali - Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Gwarantowany
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Polski Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji
Fundusz Generali - LEGG MASON Strateg
Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - NOVO Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Grupowy - Obligacji B
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Dynamiczny
Portfel Aktywnej Alokacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji E
Fundusz Generali LEGG MASON Strateg E
Fundusz Generali - LEGG MASON Senior E
Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny E
Fundusz Generali - LEGG MASON Obligacji E
Fundusz db Emerytura Stałe 2012
Fundusz db Emerytura Zmienne
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali Generali Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony
Fundusz db Emerytura stałe 2013
Fundusz db Emerytura stałe 2014
Portfel Cykliczny
Portfel Dynamiczny PLUS
Portfel Konserwatywny
Portfel Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych
Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Fundusz Generali - UniObligacje Nowa Europa
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Quercus Gold
Fundusz Generali - Quercus Short
Fundusz Generali - Quercus Selektywny
Fundusz Generali - BPH Selektywny
Fundusz Generali - BPH Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - BPH Akcji
Fundusz Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców
Fundusz Generali - BPH Obligacji 1
Fundusz Generali - BPH Obligacji 2
Fundusz Generali - BPH Zrównoważony
Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Japonia
Fundusz Generali - NN Europejski Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Ameryki Łacińskiej
Fundusz Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Fundusz Generali - Aviva Investors Polskich Akcji
Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony
Fundusz Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz Generali - KBC Akcyjny
Fundusz Generali - KBC Stabilny
Fundusz Generali - KBC Aktywny
Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR)
Fundusz Generali - Alior Papierów Dłużnych
Fundusz Generali - Alior Stabilnych Spółek
Fundusz Generali - Investor Ameryka Łacińska
Fundusz Generali - Investor Gold Otwarty
Fundusz Generali - Investor Zrównoważony
Fundusz Generali - Ipopema Akcji
Fundusz Generali - Millennium Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - Generali Emerging Europe Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Global Equity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali New Economies Fund (PLN hedged)
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji
Portfel Aktywnej Selekcji
Fundusz Generali - JPMorgan Global Macro Opportunities Fund (EUR)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Fidelity America Fund (EUR)
Fundusz Generali - KBC Obligacji Korporacyjnych
II półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
Fundusz Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Michelin
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - Agresywny
Fundusz Generali - Mieszany
Fundusz Generali - Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Gwarantowany
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Polski Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji
Fundusz Generali - LEGG MASON Strateg
Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - NOVO Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali - Noble Mieszany
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Grupowy - Obligacji B
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Dynamiczny
Portfel Aktywnej Alokacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji E
Fundusz Generali LEGG MASON Strateg E
Fundusz Generali - LEGG MASON Senior E
Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny E
Fundusz Generali - LEGG MASON Obligacji E
Fundusz db Emerytura Stałe 2012
Fundusz db Emerytura Zmienne
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) - wycofany z oferty Towarzystwa 16.05.2016 r
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali Generali Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony
Fundusz db Emerytura stałe 2013
Fundusz db Emerytura stałe 2014
Portfel Cykliczny
Portfel Dynamiczny PLUS
Portfel Konserwatywny
Portfel Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych
Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Fundusz Generali - UniObligacje Nowa Europa
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Quercus Gold
Fundusz Generali - Quercus Short
Fundusz Generali - Quercus Selektywny
Fundusz Generali - BPH Selektywny
Fundusz Generali - BPH Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - BPH Akcji
Fundusz Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców
Fundusz Generali - BPH Obligacji 1
Fundusz Generali - BPH Obligacji 2
Fundusz Generali - BPH Zrównoważony
Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Japonia
Fundusz Generali - NN Europejski Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Ameryki Łacińskiej
Fundusz Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Fundusz Generali - Aviva Investors Polskich Akcji
Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony
Fundusz Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz Generali - KBC Akcyjny
Fundusz Generali - KBC Stabilny
Fundusz Generali - KBC Aktywny
Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR)
Fundusz Generali - Alior Papierów Dłużnych
Fundusz Generali - Alior Stabilnych Spółek
Fundusz Generali - Investor Ameryka Łacińska
Fundusz Generali - Investor Gold Otwarty
Fundusz Generali - Investor Zrównoważony
Fundusz Generali - Ipopema Akcji
Fundusz Generali - Millennium Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - Generali Emerging Europe Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Global Equity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali New Economies Fund (PLN hedged)
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji
Portfel Aktywnej Selekcji
Fundusz Generali - JPMorgan Global Macro Opportunities Fund (EUR)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Fidelity America Fund (EUR)
Fundusz Generali - KBC Obligacji Korporacyjnych
Roczne

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
Fundusz Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Michelin
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali - Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Gwarantowany
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Polski Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Fundusz_Generali LEGG MASON Akcji
Fundusz Generali - LEGG MASON Strateg
Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - NOVO Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)
Fundusz Generali - Noble Akcji
Fundusz Generali Noble Mieszany
Fundusz Generali - UniKorona Akcji
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Dynamiczny
Portfel Aktywnej Alokacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji E
Fundusz Generali - LEGG MASON Strateg E
Fundusz Generali - LEGG MASON Senior E
Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny E
Fundusz Generali - LEGG MASON Obligacji E
Fundusz db Emerytura Stałe 2012
Fundusz db Emerytura Zmienne
Fundusz Generali - Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR_hedged)
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) - wycofany z oferty Towarzystwa 16.05.2016 r
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Quercus Agresywny
Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny
Fundusz Generali - UniLokata
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywny
Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony
Fundusz db Emerytura stała 2013
Fundusz db Emerytura stała 2014
Portfel Cykliczny
Portfel Dynamiczny PLUS
Portfel Konserwatywny
Portfel Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych
Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Fundusz Generali - UniObligacje Nowa Europa
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony
Fundusz Generali - Quercus Gold
Fundusz Generali - Quercus Short
Fundusz Generali - Quercus Selektywny
Fundusz Generali - BPH Selektywny
Fundusz Generali - BPH Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - BPH Akcji
Fundusz Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców
Fundusz Generali - BPH Obligacji 1
Fundusz Generali - BPH Obligacji 2
Fundusz Generali - BPH Zrównoważony
Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Japonia
Fundusz Generali - NN Europejski Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Ameryki Łacińskiej
Fundusz Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Fundusz Generali - Aviva Investors Polskich Akcji
Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony
Fundusz Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz Generali - KBC Akcyjny
Fundusz Generali - KBC Stabilny
Fundusz Generali - KBC Aktywny
Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR)
Fundusz Generali - Alior Papierów Dłużnych
Fundusz Generali - Alior Stabilnych Spółek
Fundusz Generali - Investor Ameryka Łacińska
Fundusz Generali - Investor Gold Otwarty
Fundusz Generali - Investor Zrównoważony
Fundusz Generali - Ipopema Akcji
Fundusz Generali - Millennium Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - Generali Emerging Europe Fund PLN hedged
Fundusz Generali - Generali Global Equity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali New Economies Fund PLN hedged
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji
Portfel Aktywnej Selekcji
Fundusz Generali JPMorgan Global Macro Opportunities Fund (EUR)
Fundusz Generali JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali Fidelity America Fund (EUR)
Fundusz Generali KBC Obligacji Korporacyjnych