Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Klienci Indywidualni / Inwestycje / Sprawozdania UFK

Sprawozdania UFK

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Generali Życie T.U. S.A.

Sprawozdania 2020

I półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
XLS
Fundusz Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Gwarantowany
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Polski Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Santander Akcji Polskich
Fundusz Generali - Santander Zrównoważony
Fundusz Generali - Santander Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - ESALIENS Akcji
Fundusz Generali - ESALIENS Strateg
Fundusz Generali - ESALIENS Konserwatywny
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Investor Oszczędnościowy
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - BlackRock Sustainable Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - BNP Paribas Funds Turkey Equity (EUR)
Fundusz Generali - Generali Korona Akcji
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Dynamiczny
Portfel Aktywnej Alokacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - ESALIENS Akcji E
Fundusz Generali - ESALIENS Strateg E
Fundusz Generali - ESALIENS Senior E
Fundusz Generali - ESALIENS Oszczędnościowy E
Fundusz Generali - ESALIENS Obligacji E
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Fundusz Generali - Generali Oszczędnościowy
Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywny
Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony
Fundusz db Emerytura - Stałe 2013
Fundusz db Emerytura - Stałe 2014
Portfel Cykliczny
Portfel Dynamiczny PLUS
Portfel Konserwatywny
Portfel Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych
Fundusz Generali - Generali Obligacje: Nowa Europa
Fundusz Generali - Generali Globalnych Akcji Wzrostu
Fundusz Generali - Generali Korona Zrównoważony
Fundusz Generali - Quercus Gold
Fundusz Generali - Quercus Short
Fundusz Generali - Quercus Global Balanced
Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Japonia
Fundusz Generali - NN Europejski Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Fundusz Generali - Aviva Investors Polskich Akcji
Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony
Fundusz Generali - Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz Generali - Gamma Akcyjny
Fundusz Generali - Gamma Stabilny
Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)
Fundusz Generali - Alior Papierów Dłużnych
Fundusz Generali - Alior Stabilnych Spółek
Fundusz Generali - Investor Ameryka Łacińska
Fundusz Generali - Investor Gold Otwarty
Fundusz Generali - Investor Zrównoważony
Fundusz Generali - Ipopema Akcji
Fundusz Generali - Millennium Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - Generali Emerging Europe Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Global Equity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali New Economies Fund (PLN hedged)
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji
Fundusz Generali - JPMorgan Global Macro Opportunities Fund (EUR)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Fidelity America Fund (EUR)
Fundusz Generali - Gamma Obligacji Korporacyjnych
Fundusz Generali Lokacyjny Plus
Fundusz Generali - PZU Zrównoważony
Fundusz Generali - PZU Medyczny
Fundusz Generali - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
Fundusz Generali - PZU Akcji Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - IPOPEMA m - INDEKS
Portfel Bezpiecznego Oszczędzania
Portfel Stabilnego Oszczędzania
Portfel Zrównoważonego Oszczędzania
Fundusz Generali - JPMorgan US Select Equity Plus (PLN hedged)
II półrocze

Sprawozdania poszczególnych funduszy:

Fundusz Agresywny
XLS
Fundusz Mieszany
Fundusz Obligacji
Fundusz Lokacyjny
Fundusz Grupowy
Fundusz Korporacyjny Mieszany
Fundusz Korporacyjny Grupowy
Fundusz Grupowy Agresywny
Fundusz Grupowy Obligacji
Fundusz Grupowy Mieszany
Fundusz Emerytalny Agresywny
Fundusz Emerytalny Mieszany
Fundusz Emerytalny Obligacji
Fundusz Strategia Agresywna
Fundusz Strategia Mieszana
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali Agresywny
Fundusz Generali Mieszany
Fundusz Generali Obligacji
Fundusz Korporacyjny Agresywny B
Fundusz Grupowy Mieszany B
Fundusz Grupowy Agresywny C
Fundusz Grupowy Obligacji C
Fundusz Grupowy Agresywny B
Fundusz Specjalistyczny
Fundusz Gwarantowany
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Polski Zrównoważony
Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości
Portfel Zagraniczny Surowcowy
Fundusz Generali - Santander Akcji Polskich
Fundusz Generali - Santander Zrównoważony
Fundusz Generali - Santander Obligacji Skarbowych
Fundusz Generali - ESALIENS Akcji
Fundusz Generali - ESALIENS Strateg
Fundusz Generali - ESALIENS Konserwatywny
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA
Fundusz Generali - NOVO Akcji
Fundusz Generali - Investor Oszczędnościowy
Fundusz Grupowy Mieszany C
Fundusz Generali - BlackRock Sustainable Energy Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)
Fundusz Generali - BNP Paribas Funds Turkey Equity (EUR)
Fundusz Generali - Generali Korona Akcji
Fundusz Grupowy Obligacji B
Fundusz db Zrównoważony
Fundusz db Dynamiczny
Fundusz db Stabilny
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A
Portfel Dynamiczny
Portfel Aktywnej Alokacji
Portfel Zasobów Naturalnych
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D
Fundusz Generali - ESALIENS Akcji E
Fundusz Generali - ESALIENS Strateg E
Fundusz Generali - ESALIENS Senior E
Fundusz Generali - ESALIENS Oszczędnościowy E
Fundusz Generali - ESALIENS Obligacji E
Fundusz db Emerytura - Stałe 2012
Fundusz db Emerytura - Zmienne
Fundusz Generali Global Absolute Return Fund
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)
Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Balanced Commodity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Ipopema Obligacji
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Fundusz Generali - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Fundusz Generali - Generali Oszczędnościowy
Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywny
Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony
Fundusz db Emerytura - Stałe 2013
Fundusz db Emerytura - Stałe 2014
Portfel Cykliczny
Portfel Dynamiczny PLUS
Portfel Konserwatywny
Portfel Stabilnego Wzrostu
Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych
Fundusz Generali - Generali Obligacje: Nowa Europa
Fundusz Generali - Generali Globalnych Akcji Wzrostu
Fundusz Generali - Generali Korona Zrównoważony
Fundusz Generali - Quercus Gold
Fundusz Generali - Quercus Short
Fundusz Generali - Quercus Global Balanced
Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - NN Japonia
Fundusz Generali - NN Europejski Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Fundusz Generali - Aviva Investors Polskich Akcji
Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony
Fundusz Generali - Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz Generali - Gamma Akcyjny
Fundusz Generali - Gamma Stabilny
Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)
Fundusz Generali - Alior Obligacji
Fundusz Generali - Alior Globalny Nowych Technologii
Fundusz Generali - Investor Ameryka Łacińska
Fundusz Generali - Investor Gold Otwarty
Fundusz Generali - Investor Zrównoważony
Fundusz Generali - Ipopema Akcji
Fundusz Generali - Millennium Dynamicznych Spółek
Fundusz Generali - Generali Emerging Europe Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Global Equity Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali New Economies Fund (PLN hedged)
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji
Fundusz Generali - JPMorgan Global Macro Opportunities Fund (EUR)
Fundusz Generali - JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN hedged)
Fundusz Generali - Fidelity America Fund (EUR)
Fundusz Generali - Gamma Obligacji Korporacyjnych
Fundusz Generali Lokacyjny Plus
Fundusz Generali - PZU Zrównoważony
Fundusz Generali - PZU Medyczny
Fundusz Generali - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
Fundusz Generali - PZU Akcji Spółek Dywidendowych
Fundusz Generali - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Fundusz Generali - IPOPEMA m - INDEKS
Portfel Bezpiecznego Oszczędzania
Portfel Stabilnego Oszczędzania
Portfel Zrównoważonego Oszczędzania
Fundusz Generali - JPMorgan US Select Equity Plus (PLN hedged)
Fundusz Generali - Generali Akcji Amerykańskich
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Akcji Europejskich
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Akcje Nowa Europa
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Złota
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Korona Dochodowy
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Korona Obligacje
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
PDF
XLS
Fundusz Generali - Generali Stabilny Wzrost
PDF
XLS