Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / O Generali / Aktualności

O Generali

Aktualności

07.04.2010 Nowy Program NNW w Generali Z początkiem kwietnia br. Generali wprowadziło do oferty nowy pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), dostępny już od 15 zł za rok trwania umowy. Ubezpieczanie dostępne jest w kilku wariantach różniących się wysokością sum ubezpieczenia oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Innowacyjnym i nowym na rynku elementem produktu Generali jest wprowadzenie do wersji rozszerzonej ubezpieczenia porwania. Dodatkowym atutem nowego NNW jest zapewnienie usług Generali Assistance w ramach infolinii Medycznej oraz Turystycznej.

Przedmiotem nowego ubezpieczenia w Generali są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym uległ Ubezpieczony w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Umowa w zakres podstawowym obejmuje :

 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego w środku lokomocji
 • Usługi Generali Assistance- Infolinia Medyczna oraz Infolinia Turystyczna

Umowa w zakresie rozszerzonym poza zakresem podstawowym obejmuje dodatkowo:

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • Świadczenie z tytułu inwalidztwa;
 • Świadczenie z tytułu poważnego urazu;
 • Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
 • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu;
 • Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej;
 • Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • Zwrot kosztów leczenia;
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych;
 • Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy;
 • Zwrot kosztów rehabilitacji;
 • Porwanie

Ponadto po opłaceniu składki dodatkowej, zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o skutki zawału serca lub udaru mózgu, nie będące następstwem wcześniejszego stanu chorobowego jak i zdarzenia ubezpieczeniowe, które powstały w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa alpejskiego i klasycznego, snowboardu na wyznaczonych trasach zjazdowych oraz nurkowania przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tzw. zatrzymanym oddechu.

Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych (zależnych od poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych).

Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Może ona osiągać poziom od 9 tys. do 100 tys. zł.

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres kilku dni lub na rok. Składka minimalna z jednej umowy ubezpieczenia zawartej na 12 miesięcy wynosi 15 zł.

Ubezpieczenie Porwania oferowane jest na rynku polskim przez nielicznych ubezpieczycieli. W przypadku porwania Ubezpieczonego Generali wypłaca następujące świadczenia:

 • zadośćuczynienie wypłacane proporcjonalnie za okres maksymalnie 60 dni przetrzymywania do wysokości sumy ubezpieczenia,
 • zwrot okupu do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w taryfie.

Nowy program NNW - kompleksowy program samych korzyści

Atutem nowego ubezpieczenia jest fakt, że nie zapewnia ono jedynie wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, ale daje również możliwość skorzystania ze specjalistycznej porady w postaci usług assistance Medycznego oraz Turystycznego. Serwis medyczny obejmuje m.in. informacje o rekomendowanych placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych na terenie kraju oraz bazę aptek czy informacje farmaceutyczne o danym leku. Do dyspozycji ubezpieczonego jest również infolinia Turystyczna, dzięki której można pozyskać m.in. informacje o stokach narciarskich, o punktach ratownictwa w górach i nad morzem, o bazie noclegowej i gastronomicznej na terenie kraju oraz w Europie.

Infolinia działa w systemie całodobowym przez 365 dni w roku.

Modułowa budowa produktu, pozwala Klientowi na dobranie zakresu ubezpieczenia zgodnie z jego potrzebami. Wprowadzając nowy produkt NNW chcieliśmy podnieść jego jakość, aby stał się jeszcze bardziej przejrzysty i konkurencyjny. Generali konsekwentnie stara się wprowadzać produkty nowoczesne i jednocześnie dostosowane do wszelkich, nawet nietypowych potrzeb rynkowych, czego przykładem może być choćby jedyna na rynku klauzula obejmująca ubezpieczeniem ryzyko porwania"- mówi Anna Materny, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Generali.

Więcej informacji na stronie www.generali.pl oraz we wszystkich placówkach Generali.