Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / O Generali / Generali T.U. S.A.

O Generali

Władze

Generali T.U. S.A.

Andrea Simoncelli Prezes ZarząduOdpowiedzialny za audyt wewnętrzny, prawo, compliance (zapewnienie zgodności z przepisami), strategię biznesową oraz Public Relations.
notka biograficzna

Andrea Simoncelli urodził się w Rzymie 7-go września 1952 roku. Ukończył prawo z wyróżnieniem na Uniwersytecie Rzymskim w 1975 roku, a na Uniwersytecie Luiss w Rzymie uzyskał tytuł magistra ekonomii, również z wyróżnieniem.

Karierę zawodową rozpoczął w 1977 roku w dziale ekonomicznym Fiata. W 1978 był przedstawicielem Fiata w Pekinie, w Chinach. W 1980 został powołany na stanowisko prezesa Fiata w Peru, a w 1985 został CEO Fiat Allis w Brazylii. Po powrocie do Turynu w 1998 objął stanowisko Chief Executive Officer we włosko-japońskiej firmie Fiat-Hitachi, w departamencie agro-budowlanym, a następnie objął stanowisko CEO w Fiat International. W 1990 roku przeszedł do Departamentu Ubezpieczeń Fiata i został Wiceprezesem oraz Dyrektorem Finansowym firmy ubezpieczeniowej Toro w Turynie, która została przejęta przez Generali Group w 2003 roku. Andrea Simoncelli był Prezesem Fiat Ubezpieczenia w Polsce w 2003 roku, następnie Prezesem Fiat Seguros w Brazylii, a później Prezesem francuskiej firmy ubezpieczeniowej Le Continent w Paryżu.

Andrea Simoncelli pełnił funkcję CEO i Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Generali Osiguranje w Serbii, Generali Osiguranje w Czarnogórze i Generali w Rumunii. W 2012 roku został wybrany na przewodniczącego włosko-serbskiej Izby Gospodarczej. Od 1 stycznia 2016 Andrea Simoncelli jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Grupy Generali w Polsce.

Maciej Fedyna Członek Zarządu Odpowiedzialny za finanse, zakupy i logistykę oraz inwestycje.
notka biograficzna

Maciej Fedyna, jako Dyrektor Departamentu Controllingu, związany jest z Grupą Generali Polska od marca 2011 roku. Wcześniej, przez 7 lat pracował w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora ds. Polityki Rachunkowości. Brał udział w procesie IPO PZU SA oraz w projekcie wdrożenia MSSF w Grupie PZU.
Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen i Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Członek ACCA i kandydat na biegłego rewidenta.
W trakcie kariery zawodowej był Członkiem Komisji Ekonomiczno-Finansowej oraz Członkiem grupy roboczej ds. Rachunkowości i Sprawozdawczości Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Delegatem Polskiej Izby Ubezpieczeń do podkomisji rachunkowości CEA (Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń), reprezentując polski rynek ubezpieczeń w pracach nad rozwojem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla zakładów ubezpieczeń.
Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiował także na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego i Johaness Gutenberg Universitaet w Mainz.

Arkadiusz Wiśniewski Członek Zarządu Odpowiedzialny za produkt, zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (CTF).
notka biograficzna

Arkadiusz Wiśniewski z Grupą Generali związany jest od 9 lat, podczas których pełnił funkcję dyrektora Departamentu Aktuariatu Finansowego i Reasekuracji. Wcześniej pełnił funkcję głównego aktuariusza w spółkach Grupy Uniqa oraz Inter Polska.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Generali, gdzie w latach 1999 - 2003 pracował w Dep. Aktuariatu zarówno spółki majątkowej, jak i życiowej.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Posiada licencję aktuariusza (nr 69).

Jakub Jacewicz Członek Zarządu Odpowiedzialny za likwidację szkód.
notka biograficzna

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarze szkód osobowych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej. Doświadczony zarówno w likwidacji szkód jak również w zarządzaniu organizacją i projektami. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery w likwidacji szkód począwszy od rzeczoznawcy, likwidatora, koordynatora, managera zespołu, dyrektora centrum likwidacji, zastępcy dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód. Przez ponad 10 lat związany z Grupą Generali, w której odpowiadał min za nadzór nad procesami sądowymi likwidacją szkód osobowych z ubezpieczeń OC, NNW, Travel, Assistance, obsługą roszczeń z grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeń na życie. Swoja karierę zawodową rozwijał również w PZU najpierw jako Dyrektor ds. Likwidacji Szkód, a następnie Dyrektor Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. W tym czasie z ramienia PZU był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Gamma. Autor projektów dotyczących zarówno obszarów merytorycznej likwidacji szkód jak również organizacji likwidacji szkód. Od kilku lat aktywnie uczestniczący w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń, aktualnie jako członek Komisji ds. Likwidacji Szkód.

Adam Malinowski Członek Zarządu Odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, posprzedażową obsługę klienta oraz Ubezpieczenia korporacyjne (z wyłączeniem produktu).
notka biograficzna

Adam Malinowski jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich i MBA na Uniwersytecie AUBG w Sofii. Studiował także na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył Top Talent Training Programme - międzynarodowy program dla Menadżerów Grupy Generali.
Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu siecią sprzedaży w sektorze finansowym, szczególnie we współpracy z kanałem multiagencyjnym. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą analityczną i matematyczną, w tym z zakresu matematyki ubezpieczeniowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku, w GE Money Bank (obecnie BPH), gdzie przez 5 lat doszedł do stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży, odpowiadając za największy regionalny portfel kredytowy w banku. W 2009 roku dołączył do Grupy Generali i przez ponad 3 lata pracował w Generali Bułgaria jako Dyrektor Sieci Kompleksowej. Później przez 2,5 roku pełnił rolę Dyrektora Sieci Sprzedaży w Generali Polska kierując strukturami regionalnymi spółki. W 2014 roku rozpoczął pracę w PZU, w Pionie Klienta Korporacyjnego, gdzie początkowo był zastępcą Dyrektora Biura Sprzedaży, a później Dyrektorem Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego. W PZU brał czynny udział w wielu strategicznych projektach spółki. Adam dołączył do Generali Polska 1 kwietnia 2016 roku.

Krystyna Matysiak Członek ZarząduOdpowiedzialna za HR, organizację i obsługę klienta (z wyłączeniem posprzedażowej obsługi klienta).
notka biograficzna

Doświadczony menadżer branży finansowej. Specjalizuje się w obszarze HR-u i Serwis-u. Jest członkiem „HR Influencers”. Według miesięcznika ekonomicznego Home&Market uznana za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. W swojej pracy stawia na otwartość, partnerstwo, współpracę oraz tworzenie silnych Zespołów zdolnych do osiągania ponad przeciętnych wyników.

Krystyna Matysiak swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. dla Coca-Cola Polska, Hotelu Hyatt, Banku Pekao SA, LINK4 czy PZU. Brała udział w połączeniach spółek oraz realizowała projekty start-upowe.

Od 2009 roku na stanowisku Dyrektora HR i Członka Zarząd związana była z LINK4. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć uzyskanie najwyższego poziomu zaangażowania (badania Gallup) oraz trzykrotne zdobycie tytułu Najlepszego Pracodawcy (w latach 2013, 2014 oraz 2016). Dodatkowo w konkursie organizowanym przez grupę Pracuj, zarządzany przez nią Zespół, w 2016 roku zdobył tytuł „HR Dream Team”.

Od 2017 roku związana z Grupą Generali. Na stanowisku Członka Zarządu odpowiada za obszar HR-u i Serwis-u.

Krystyna Matysiak studiowała na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem „Cum Laude” oraz na Wydziale Administracji i Zarządzania. Podyplomowo ukończyła także studia na kierunku kultura arabska.

Optymistka, pozytywnie nastawiona do ludzi, opierająca się na swoich mocnych stronach, uczciwa, o silnej etyce pracy.

Piotr Bułka Członek ZarząduOdpowiedzialny za IT, bezpieczeństwo i zarządzanie projektami.
notka biograficzna

Piotr Bułka pracuje w Generali od 1999. Rozpoczynał swoją karierę w Zurich Polska, a następnie w strukturach Generali. Uczestniczył w wielu programach Grupy Generali, w tym Group Talent, w ramach którego w minionym roku ukończył Executive Leadership Programme w szkole INSEAD. 1 października 2016 roku Piotr Bułka objął stanowisko CIO (Chief Information Officer) we wszystkich spółkach Generali Polska. Jako Członek Zarządu jest odpowiedzialny za cały obszar IT, bezpieczeństwo i zarządzanie projektami.