Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / O Generali / Generali Życie T.U. S.A.

O Generali

Władze

Generali Życie T.U. S.A.

Andrea Simoncelli Prezes ZarząduOdpowiedzialny za audyt wewnętrzny, prawo, compliance (zapewnienie zgodności z przepisami), strategię biznesową oraz Public Relations.
notka biograficzna

Andrea Simoncelli urodził się w Rzymie 7-go września 1952 roku. Ukończył prawo z wyróżnieniem na Uniwersytecie Rzymskim w 1975 roku, a na Uniwersytecie Luiss w Rzymie uzyskał tytuł magistra ekonomii, również z wyróżnieniem.

Karierę zawodową rozpoczął w 1977 roku w dziale ekonomicznym Fiata. W 1978 był przedstawicielem Fiata w Pekinie, w Chinach. W 1980 został powołany na stanowisko prezesa Fiata w Peru, a w 1985 został CEO Fiat Allis w Brazylii. Po powrocie do Turynu w 1998 objął stanowisko Chief Executive Officer we włosko-japońskiej firmie Fiat-Hitachi, w departamencie agro-budowlanym, a następnie objął stanowisko CEO w Fiat International. W 1990 roku przeszedł do Departamentu Ubezpieczeń Fiata i został Wiceprezesem oraz Dyrektorem Finansowym firmy ubezpieczeniowej Toro w Turynie, która została przejęta przez Generali Group w 2003 roku. Andrea Simoncelli był Prezesem Fiat Ubezpieczenia w Polsce w 2003 roku, następnie Prezesem Fiat Seguros w Brazylii, a później Prezesem francuskiej firmy ubezpieczeniowej Le Continent w Paryżu.

Andrea Simoncelli pełnił funkcję CEO i Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Generali Osiguranje w Serbii, Generali Osiguranje w Czarnogórze i Generali w Rumunii. W 2012 roku został wybrany na przewodniczącego włosko-serbskiej Izby Gospodarczej. Od 1 stycznia 2016 Andrea Simoncelli jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Grupy Generali w Polsce.

Maciej Fedyna Członek Zarządu Odpowiedzialny za finanse, zakupy i logistykę oraz inwestycje.
notka biograficzna

Maciej Fedyna, jako Dyrektor Departamentu Controllingu, związany jest z Grupą Generali Polska od marca 2011 roku. Wcześniej, przez 7 lat pracował w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora ds. Polityki Rachunkowości. Brał udział w procesie IPO PZU SA oraz w projekcie wdrożenia MSSF w Grupie PZU.
Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen i Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Członek ACCA i kandydat na biegłego rewidenta.
W trakcie kariery zawodowej był Członkiem Komisji Ekonomiczno-Finansowej oraz Członkiem grupy roboczej ds. Rachunkowości i Sprawozdawczości Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Delegatem Polskiej Izby Ubezpieczeń do podkomisji rachunkowości CEA (Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń), reprezentując polski rynek ubezpieczeń w pracach nad rozwojem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla zakładów ubezpieczeń.
Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiował także na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego i Johaness Gutenberg Universitaet w Mainz.

Rajmund Rusiecki Członek Zarządu Odpowiedzialny za sprzedaż i marketing oraz posprzedażową obsługę klienta.
notka biograficzna

Rajmund Rusiecki posiada trzynastoletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte na wielu stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży na rynku ubezpieczeń życiowych.
Z Grupą Generali w Polsce związany od 2011 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w Generali pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sprzedaży ubezpieczeń Grupowych w Amplico Life SA. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Grupie PZU jako agent ubezpieczeniowy i wspinał się po szczeblach kariery zawodowej aż do funkcji Dyrektora Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości oraz studiów podyplomowych warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Arkadiusz Wiśniewski Członek Zarządu Odpowiedzialny za produkt, zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).
notka biograficzna

Arkadiusz Wiśniewski z Grupą Generali związany jest od 9 lat, podczas których pełnił funkcję dyrektora Departamentu Aktuariatu Finansowego i Reasekuracji. Wcześniej pełnił funkcję głównego aktuariusza w spółkach Grupy Uniqa oraz Inter Polska.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Generali, gdzie w latach 1999 - 2003 pracował w Dep. Aktuariatu zarówno spółki majątkowej, jak i życiowej.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Posiada licencję aktuariusza (nr 69).

Jakub Jacewicz Członek Zarządu Odpowiedzialny za likwidację szkód.
notka biograficzna

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarze szkód osobowych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej. Doświadczony zarówno w likwidacji szkód jak również w zarządzaniu organizacją i projektami. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery w likwidacji szkód począwszy od rzeczoznawcy, likwidatora, koordynatora, managera zespołu, dyrektora centrum likwidacji, zastępcy dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód. Przez ponad 10 lat związany z Grupą Generali, w której odpowiadał min za nadzór nad procesami sądowymi likwidacją szkód osobowych z ubezpieczeń OC, NNW, Travel, Assistance, obsługą roszczeń z grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeń na życie. Swoja karierę zawodową rozwijał również w PZU najpierw jako Dyrektor ds. Likwidacji Szkód, a następnie Dyrektor Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. W tym czasie z ramienia PZU był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Gamma. Autor projektów dotyczących zarówno obszarów merytorycznej likwidacji szkód jak również organizacji likwidacji szkód. Od kilku lat aktywnie uczestniczący w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń, aktualnie jako członek Komisji ds. Likwidacji Szkód.

Krystyna Matysiak Członek ZarząduOdpowiedzialna za HR, obsługę Klienta (z wyłączeniem posprzedażowej) oraz administrację.
notka biograficzna

Doświadczony menadżer branży finansowej. Jest członkiem „HR Influencers”. Według miesięcznika ekonomicznego Home&Market uznana za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. W swojej pracy stawia na otwartość, partnerstwo, współpracę oraz tworzenie silnych Zespołów zdolnych do osiągania ponad przeciętnych wyników.

Krystyna Matysiak swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. dla Coca-Cola Polska, Hotelu Hyatt, Banku Pekao SA, LINK4 czy PZU. Brała udział w połączeniach spółek oraz realizowała projekty start-upowe.

Od 2009 roku na stanowisku Dyrektora HR i Członka Zarząd związana była z LINK4. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć uzyskanie najwyższego poziomu zaangażowania (badania Gallup) oraz trzykrotne zdobycie tytułu Najlepszego Pracodawcy (w latach 2013, 2014 oraz 2016). Dodatkowo w konkursie organizowanym przez grupę Pracuj, zarządzany przez nią Zespół, w 2016 roku zdobył tytuł „HR Dream Team”.

Z Generali związana od 2017 roku.

Krystyna Matysiak studiowała na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem „Cum Laude” oraz na Wydziale Administracji i Zarządzania. Podyplomowo ukończyła także studia na kierunku kultura arabska.

Optymistka, pozytywnie nastawiona do ludzi, opierająca się na swoich mocnych stronach, uczciwa, o silnej etyce pracy.

Piotr Bułka Członek ZarząduOdpowiedzialny za IT, bezpieczeństwo i zarządzanie projektami.
notka biograficzna

Piotr Bułka pracuje w Generali od 1999. Rozpoczynał swoją karierę w Zurich Polska, a następnie w strukturach Generali. Uczestniczył w wielu programach Grupy Generali, w tym Group Talent, w ramach którego w minionym roku ukończył Executive Leadership Programme w szkole INSEAD. 1 października 2016 roku Piotr Bułka objął stanowisko CIO (Chief Information Officer) we wszystkich spółkach Generali Polska. Jako Członek Zarządu jest odpowiedzialny za cały obszar IT, bezpieczeństwo i zarządzanie projektami.