Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

O Generali

Historia

1837 r.

Na ziemiach polskich powstają pierwsze oddziały Generali.

1925-1939 r.

W okresie międzywojennym Generali miało swoje przedstawicielstwa we wszystkich większych miastach polskich, m.in. w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Wilnie. Wraz z austriacką spółką „Erste Allgemeine Versicherung” posiadało również znaczne udziały w trzech polskich spółkach: „Generali Port – Polonia”, „Patria” oraz „Varsaviana”.

1948 r.

Wszystkim prywatnym i zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym Generali, zostało odebrane prawo do działalności w Polsce.

1998 r., 7 października

Generali wróciło do Polski jako Generali - Risk Consulting Sp. z o.o. i 20 października zostało wpisane do rejestru handlowego.

1999 r., 5 lipca

Generali otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Założone zostały dwa towarzystwa: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2002 r., 6 listopada

Generali Holding AG nabył akcje Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz Zurich Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., stając się tym samym właścicielem tych spółek.

2004 r.

Nastąpiła fuzja Generali i Zurich.

2004 r.

Generali stało się sponsorem Adama Małysza. Towarzystwo kontynuowało współpracę z Mistrzem do 2015 r.

2006 r., grudzień

W skład Grupy Generali Polska wchodzą następujące spółki:
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
Generali Finance Sp. z o. o.,
Generali AutoProgram Sp. z o. o.

2008 r., maj

Generali rozpoczęło sprzedaż w systemie direct.

2008 r., wrzesień

Generali po raz pierwszy w historii przekroczyło kwotę 1 mld zł składki przypisanej brutto.

2008 r., listopad

Generali zostało laureatem konkursu komunikacji marketingowej „EFFIE Awards 2008” za reklamę Autocasco.

2008 r., grudzień

Rekordowy rok dla Grupy Generali Polska w 10-letniej historii działalności – Generali pozyskało 1.392,1 mln zł przypisu składki.

2009 r., kwiecień

Generali OFE drugi raz z rzędu zostało zdobywcą pierwszej lokaty w prestiżowym zestawieniu przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”.

2009 r., czerwiec

Generali zdobyło tytuł najlepszego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych w 2008 r. oraz 2 miejsce w kategorii najlepsze PTE. Generali OFE uzyskało pierwsze miejsce w rankingu „Gazety Wyborczej”.

2009 r., październik

Generali OFE trzeci raz z rzędu uzyskało pierwszą lokatę w prestiżowym zestawieniu przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”.

2010 r., maj

Generali otrzymało nagrodę „Fair Play” branży brokerskiej.

2010 r., maj

Generali Życie zostało uznane za „Najdynamiczniejsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe ze składką powyżej 1 mld” w rankingu „Home & Market”.

2010 r., czerwiec

Generali zostało laureatem konkursu „Studencki Produkt Roku” w kategorii Studencka Emerytura.

2010 r., 22 czerwca

Generali PTE zostało zwycięzcą rankingu najlepszych instytucji finansowych dziennika „Rzeczpospolita”.

2010 r., październik

Generali znalazło się na podium w prestiżowym rankingu „TOP Marka” 2009, w kategorii ubezpieczenia.

2011 r., czerwiec

Generali PTE zostało zwycięzcą rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepszą instytucję finansową 2010 r. w kategorii Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

2012 r., styczeń

Generali zostało laureatem X Gali Technologicznej Gazety Bankowej oraz zwycięzcą plebiscytu „Lider Informatyki” w kategorii systemy back office, za wdrożenie systemu GLAS 3.0. do obsługi polis na życie.

2012 r., luty

Generali zorganizowało konkurs „Generali z RMF Caroline Team” o udział w rajdzie RMF Marocco Challenge 2012 w grupie rajdowej Adama Małysza.

2012 r., kwiecień

Generali OFE zostało zwycięzcą w rankingu najlepszych Otwartych Funduszy Emerytalnych dziennika "Rzeczpospolita".

2012 r., maj

Generali ponownie otrzymało nagrodę „Fair Play” branży brokerskiej dla najlepszego we współpracy zakładu ubezpieczeń.

2012 r., 23 lipca

Generali PPF Holding i Groupama podpisały porozumienie w sprawie zakupu Proama.

2013 r., 1 stycznia

Proama oficjalnie stała się częścią Grupy Generali jako oddział Česká pojišťovna.

2013 r., luty

Generali OFE przekroczył próg miliona klientów.

2013 r., marzec

Grupa Generali Polska – dla agentów i multiagentów – uruchomiła nowy system portalowy Merkury 2.0, służący do sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, dostępny na urządzeniach mobilnych (wygenerowanie polisy i jej podpisanie możliwe na tabletach i smartfonach).

2013 r., maj

Grupa Generali Polska udostępniła bezpłatną aplikację mobilną Generali Auto, umożliwiającą uproszczone zgłoszenie szkody komunikacyjnej, majątkowej oraz szkód osobowych z grupowych ubezpieczeń na życie.

2013 r., lipiec

Generali zostało sponsorem tytularnym turnieju piłki nożnej „Deyna Cup”, upamiętniającego Kazimierza Deynę.

2013 r., październik

Grupa Generali Polska została wyróżniona tytułem „Lider Informatyki 2013” w kategorii Bankowość i Finanse w XVII edycji konkursu organizowanego przez magazyn Computerworld pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Jury konkursu doceniło 4 wdrożenia informatyczne: systemu informacyjno-transakcyjnego – Konto Klienta, portalu sprzedażowego Merkury 2.0., Systemu Windykacyjnego DCS oraz aplikacji mobilnej Generali Auto, reprezentując „strategiczne podejście, które umożliwia najlepsze odczytanie potrzeb klientów”.

2014 r., kwiecień

Generali zorganizowało warsztaty "Trójkąty szkodowe – przegląd różnych rodzajów trójkątów i podstawowe metody wyliczania poszczególnych rezerw IBNR" dla studentów UW, SGH i PW.

2014 r., wrzesień

Generali zostało partnerem kampanii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – “Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy”.

2015 r., 21 grudnia

Česká pojišťovna i Generali Polska podpisały umowę, w wyniku której Generali Polska nabyło Proama, czyli Česká pojišťovna Oddział w Polsce.

2016 r., 1 stycznia

Proama oficjalnie stała się częścią Generali T.U. S.A.

2016 r., styczeń

Andrea Simoncelli został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Grupy Generali Polska.

2017 r., styczeń

Ubezpieczenie ProFamilia Generali zdobyło trzecie miejsce w „Rankingu ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi”.

2017 r., luty

Generali zostało zwycięzcą rankingu ubezpieczeń mieszkaniowych dziennika „Rzeczpospolita”.

2017 r., luty

Generali uzyskało pierwsze miejsce i tytuł „Najlepsza polisa mieszkaniowa 2017”, przyznane przez Polski Instytut Badania Jakości.

2017 r., marzec

Generali zdobyło tytuł i statuetkę „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, przyznane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Generali zostało nagrodzone „za skuteczne wprowadzenie projektu mediacyjnego oraz konsekwentną wolę polubownego rozwiązywania sporów na drodze mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF”.

2017 r., lipiec

Ubezpieczenie ProFamilia Generali zdobyło trzecie miejsce w „Rankingu ubezpieczeń na życie”.

2017 r., wrzesień

Generali uzyskało trzecie miejsce w rekomendacjach produktowych Obiektywnego Forum Agentów.

2017 r., październik

Generali uzyskało pierwsze miejsce w kategorii firm ubezpieczeniowych i „Laur Pośredników Finansowych”, przyznane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

2017 r., grudzień

Portal sprzedażowy Merkury+ (Generali) zajął pierwsze miejsce w rankingu na najbardziej przyjazne portale sprzedażowe, organizowanym przez Obiektywne Forum Agentów.

2017 r., grudzień

Ubezpieczenie OC dla klienta korporacyjnego w Generali zostało nagrodzone tytułem „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2017” w kategorii ubezpieczenia, przyznanym przez tygodnik „Gazeta Finansowa”.

2017 r., grudzień

Grupa Generali Polska udostępniła aplikację mobilną AudaSmart do samodzielnej likwidacji szkód komunikacyjnych przez klientów.

2018 r., styczeń

Grupa Generali Polska udostępniła aplikację mobilną HomeSmart do samodzielnej likwidacji szkód zalaniowych przez klientów.

2018 r., marzec

Generali otrzymało „Order Finansowy Home & Market 2017” w kategorii ubezpieczenia mieszkaniowe za produkt „Generali, z myślą o domu”, zabezpieczający przed skutkami wyłudzenia metodą „na wnuczka”.

2018 r., 11 maja

Generali TU S.A. zdobyło tytuł i statuetkę „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, przyznane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Generali zostało nagrodzone „za konsekwencję w realizacji projektu polubownego rozwiazywania sporów ze swoimi klientami w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF oraz duże zaangażowanie w doprowadzenie do zakończenia sporu”.