Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / O Generali / Informacje dla akcjonariusza

O Generali

Informacje dla akcjonariusza

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Firma, siedziba i adres

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

521-28-87-341

Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego

Kapitał zakładowy: 63.500.000 zł
Kapitał wpłacony: 63.500.000 zł

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Firma, siedziba i adres

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010623

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

526-23-49-108

Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego

Kapitał zakładowy: 191.000.000 zł
Kapitał wpłacony: 191.000.000 zł

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Firma, siedziba i adres

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008579

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

521-29-71-343

Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego

Kapitał zakładowy: 78.000.000 zł
Kapitał wpłacony: 78.000.000 zł