Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / O Generali / Zrównoważony rozwój

O Generali

Zrównoważony rozwój

Nasza odpowiedzialność

Spółki należące do Generali Polska są częścią Grupy Generali. Są to firmy odpowiedzialne, świadome swojej roli w społeczeństwie. Podejmują one odpowiednie działania w wymiarze ekonomicznym, zaangażowania społecznego oraz ekologicznym. Generali Polska dąży do osiągania dobrych długoterminowych wyników finansowych oraz do zmiany środowiska i społeczeństwa, w którym działa, na lepsze. Wspiera darowiznami wiele projektów i partnerstw oraz prowadzi ciągły dialog z interesariuszami, tj. klientami, pracownikami, akcjonariuszami i inwestorami, dostawcami, instytucjami i organizacjami lokalnymi. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest istotną podstawą strategii korporacyjnej Grupy "Generali 2021".

Podstawowe wartości i prawa człowieka

Grupa Generali przestrzega, promuje i respektuje podstawowe prawa człowieka i prawa pracownicze, na które ma wpływ, szczególnie wśród swoich pracowników i partnerów. Podstawowe prawa pracowników zostały potwierdzone w Europejskiej Karcie Społecznej, opracowanej we współpracy z Europejską Radą Zakładową.

Wszystkie polityki i praktyki Grupy są zgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy oraz z Wytycznymi ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Ponadto Grupa Generali wspiera zasady dotyczące praw człowieka i praw pracowniczych określone w inicjatywie ONZ Global Compact. W Karcie Zrównoważonego Rozwoju Grupa Generali dokumentuje swoje zaangażowanie na rzecz zdrowego i zrównoważonego społeczeństwa.

Code of Conduct – wdrożony Kodeks postępowania gwarantuje, że Grupa Generali przestrzega swoich podstawowych wartości i w pełni stosuje je w codziennej działalności oraz w relacjach ze współpracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i innymi interesariuszami.

Od dostawców i sprzedawców wymaga się spełnienia wysokich standardów środowiskowych i społecznych Generali oraz przestrzegania Kodeksu Etycznego Dostawców Generali, jak również istotnych norm krajowych i międzynarodowych.

Praca i życie prywatne

Godzenie życia zawodowego i prywatnego jest dla Generali Polska ważną kwestią. Dbamy o tworzenie przyjaznych warunków pracy i rozwoju.

Generali Polska zostało wyróżnione godłem "Friendly Workplace" 2020. Firma otrzymała również nagrodę specjalną "za budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości etyczne, poszanowanie dla idei work-life balance, a także za zaangażowanie na rzecz tworzenia zdrowego, przyjaznego miejsca pracy."

Zaangażowanie społeczne

W celu wzmocnienia swojej odpowiedzialności w sferze społecznej Grupa Generali uruchomiła w 2017 r. inicjatywę "The Human Safety Net" (THSN). Celem tego globalnego programu jest promowanie i wspieranie osób pokrzywdzonych przez los.

Dzięki współpracy Generali Polska, fundacji The Human Safety Net oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, został uruchomiony pierwszy w Polsce projekt zastosowania hipotermii leczniczej w transporcie neonatologicznym. Noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym mogą zostać poddane leczeniu już w czasie transportu karetką do wybranego ośrodka medycznego. Specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych trafił do ambulansów w Poznaniu, Zielonej Górze oraz Bydgoszczy.

Podczas pandemii Generali Polska wsparło polskie szpitale. Z puli ponad 100 respiratorów zamówionych przez Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom aż 48 zostało zakupionych ze środków przekazanych przez Generali Polska. Firma przekazała łącznie na wsparcie akcji #WdzięczniMedykom ponad 1,5 mln zł.

Generali Polska, we współpracy z innymi ubezpieczycielami wsparło również Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. W ramach koalicji ubezpieczycieli szpital został wyposażony w pełny sprzęt spirometryczny, w tym bodypletyzmograf.

Wraz z 17 firmami ubezpieczeniowymi Generali sfinansowało dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). To inicjatywa, która wspiera osoby walczące z koronawirusem na pierwszej linii oraz Polaków, zmagających się ze skutkami pandemii. Ubezpieczyciele finansują pracę 100 dodatkowych konsultantów przez pół roku. Praca konsultantów została zorganizowana w taki sposób, by byli oni dostępni dla potrzebujących przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Pracownicy i agenci Generali Polska są zaangażowania w działania wolontariackie. Co roku pracownicy Generali Polska wspierają dzieci z domów dziecka w ramach akcji Listy do świętego Mikołaja. W grudniu 2020 roku agenci wyłączni Generali wsparli osoby potrzebujące poprzez zakup 300 kg produktów pierwszej potrzeby w ramach akcji Tytka Charytatywna.

Współpracujemy również z młodzieżą, która jest pod opieką Programu Caritas "Skrzydła".

Generali Polska wspiera również OSP - Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, wykorzystującą psy ratownicze do poszukiwań osób zaginionych w terenie oraz w gruzowiskach.

Środowisko

Grupa Generali przywiązuje dużą wagę do dbałości o środowisko naturalne i ochrony zasobów naturalnych. Grupa Generali dołączyła do "Paryskiego zobowiązania do działania" po COP21, czyli Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Paryżu w 2015 roku.

Liczne inicjatywy, realizowane na całym świecie, mają na celu podniesienie świadomości pracowników, a także innych interesariuszy, w zakresie ostrożnego korzystania z zasobów. Również Generali Polska angażuje się w działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, papieru i wody, emisji gazów cieplarnianych i redukcji odpadów.

Obecność Grupy w wiodących indeksach - np. w Dow Jones Sustainability World Index czy FTSE4Good Indices - podkreśla zaangażowanie Grupy Generali w zrównoważony rozwój.

Raportowanie