Polityka prywatności

Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i aplikacji, w tym również w przypadku, gdy korzystając z nich, zawierasz umowę ubezpieczenia, zgłaszasz szkodę lub dokonujesz innych czynności związanych z prowadzoną przez nas działalnością.


Podmioty należące do Grupy Generali chronią prywatność swoich Klientów, w szczególności Twoje dane osobowe. Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Informacje ogólne

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Administratorami danych osobowych są następujące podmioty należące do Grupy Generali:


Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa


Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa


Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa


Generali Finance Sp. z o.o. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa


Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa


Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator danych osobowych przekazuje Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe z innego źródła i będzie to wymagane prawem, administrator danych osobowych przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.


W Polityce prywatności znajdziesz informacje o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzają dane osobowe administratorzy danych osobowych należący do Grupy Generali w zależności od okoliczności, w związku z korzystaniem z serwisu Generali.pl lub w związku z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej lub działalnością funduszu emerytalnego.

Administratorzy danych osobowych należący do Grupy Generali wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którymi możesz skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podany poniżej adres.


Wybierz administratora danych osobowych, aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:                   


Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

IOD: Michał Ogórek

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

e-mail: iod@generali.pl


Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

IOD: Michał Ogórek

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

e-mail: iod@generali.pl


Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

IOD: Michał Ogórek

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

e-mail: iod@generali.pl


Generali Finance Sp. z o.o

IOD: Michał Ogórek

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

e-mail: iod@generali.pl


Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

IOD: Michał Ogórek

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

e-mail: iod@generali.pl


Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

IOD: Michał Ogórek

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

e-mail: iod@generali.pl

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:


 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Twoich danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Korzystanie z funkcjonalności serwisu Generali.pl

Administratorami Twoich danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z serwisu Generali.pl (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) są Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o. Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analitycznym i statystycznym oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w oparciu o prezentacje użytkowników, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. marketingowym administratora danych osobowych oraz innych podmiotów, w oparciu o dane zebrane przy pomocy plików cookies i podobnej technologii (więcej informacji znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookies).

Aktywność użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez administratora danych osobowych). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub Generali Otwarty Fundusz Emerytalny lub Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa – w zależności od tego, do którego podmiotu kierujesz zgłoszenie.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania lub żądania przesłanego przez udostępniony formularz, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit f RODO);
 2. kontaktu z nadawcą w celu przedstawienia szczegółów dotyczących oferowanych usług lub produktów, zgodnie z żądaniem nadawcy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit f RODO);
 3. analitycznym i statystycznym polegającym na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit f RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z czatu, w zależności od tematu rozmowy prowadzonej na czacie, jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub Generali Otwarty Fundusz Emerytalny lub Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. obsługi zapytania przesłanego za pomocą czatu i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. analitycznym i statystycznym polegającym na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli posiadasz umowę ubezpieczenia na życie lub jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego, masz możliwość założenia konta w serwisie w celu zarządzania niektórymi usługami związanymi z Twoją umową. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w takim przypadku są prezentowane podczas rejestracji.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta w serwisie jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. albo Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analitycznym i statystycznym oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w oparciu o prezentacje użytkowników, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W ramach serwisu istnieje możliwość rejestracji w Biurze Prasowym w celu otrzymywania informacji prasowych o projektach i wydarzeniach realizowanych w ramach Grupy Generali. Administratorami Twoich danych osobowych zbieranych w związku z rejestracją w Biurze Prasowym są Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. obsługi i komunikacji w ramach prowadzonego przez nas Centrum Prasowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w związku z Twoją rejestracją (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. umożliwienia otrzymywania interesujących Cię treści, w tym materiałów prasowych, ofert produktów lub usług, informacji o nowościach, wydarzeniach i realizowanych przez nas projektach, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na komunikację e-mailową w tym celu, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:

 1. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 2. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze zlecenie (m.in. podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu, dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) zbierane są automatycznie. W przypadku niektórych rodzajów plików cookies, będziemy zbierać dane osobowe tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę – w takich sytuacjach podanie danych osobowe jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w przypadku korzystania z takich funkcjonalności serwisu jak formularz kontaktowy czy konto klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi.

Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:


 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.


Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?


 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. rozpatrywania złożonych przez Ciebie skarg, wniosków oraz reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. statystycznym, w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f oraz, w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
 5. podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 10. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 11. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 12. archiwalnym (dowodowym) w związku z pozyskiwaniem Twoich danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na konieczności zapewnienia rozliczalności w związku z właściwymi przepisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 13. w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów podatkowych oraz rachunkowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy.
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym – w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze – w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TUW, Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?


 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 • gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 • gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy - maksymalnie przez okres 2 lat od dnia przygotowania oferty lub kalkulacji;
 • gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 • gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?


 1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.


Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?


 1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
 2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
 3. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych świadczeniach;
 4. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
 5. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę;
 6. podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia;
 7. poprzedniego posiadacza pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego - w razie przejścia lub przeniesienia na Ciebie prawa własności pojazdu mechanicznego albo przejścia na Ciebie posiadania gospodarstwa rolnego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
 8. Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz, np. nie będziemy pozyskiwać danych o Twoim stanie zdrowia na potrzeby analizy ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych


 1. W niektórych przypadkach podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.
 2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.


Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach marketingowych


 1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
 2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania zgody.
 4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same prawa, opisane powyżej.
 5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
 6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.


Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?


 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. statystycznym, w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f oraz, w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
 5. podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 10. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 11. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy.
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym – w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze – w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TUW, Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?


 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 • gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 • gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy - maksymalnie przez 3 miesiące;
 • gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 • gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?


 1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.


Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?


 1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
 2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
 3. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych świadczeniach;
 4. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
 5. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę;
 6. podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia;
 7. poprzedniego posiadacza pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego - w razie przejścia lub przeniesienia na Ciebie prawa własności pojazdu mechanicznego albo przejścia na Ciebie posiadania gospodarstwa rolnego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
 8. Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz, np. nie będziemy pozyskiwać danych o Twoim stanie zdrowia na potrzeby analizy ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych


 1. W niektórych przypadkach podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.
 2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.


Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach marketingowych


 1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
 2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania zgody.
 4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same prawa, opisane powyżej.
 5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
 6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.
 1. Generali Versicherung AG
 2. Generali Bank AG
 3. BAWAG PSK Versicherung AG
 4. Generali Vie S.A
 5. Assicurazioni Generali Hong Kong Branch
 6. Assicurazioni Generali S.p.A
 7. Fortuna Lebens Versicherungs AG
 8. Generali Luxembourg S.A
 9. Generali Osiguranje Srbija a.d.o
 10. Generali Poijstovna a.s.
 11. Assicurazioni Generali Dubai Branch
 12. Caja de Seguros S.A
 13. Generali Investments CEE, Investicní Spolecnost, a.s.
 14. Generali Česká Pojišťovna a.s.
 15. Generali Ecuador Compania de Seguros S.A.
 16. Generali Biztosító Zrt
 17. Generali Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság
 18. Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR
 19. Generali Investments Partners S.p.A. SGR
 20. Alleanza Assicurazioni S.p.A.
 21. Generali Italia S.p.A
 22. Genertellife S.p.A.
 23. Banca Generali S.p.A.
 24. GenerFid S.p.A
 25. Generali Investments Luxembourg S.A.
 26. Generali Life Assurance Pilipinas
 27. Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczen S.A
 28. Generali Vida Companhia de Seguros S.A
 29. Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros
 30. Generali Life Assurance (Thailand) Co. Ltd
 31. Generali Vietnam Life Insurance Limited
 32. Generali Brasil Seguros S.A
 33. Generali Osiguranje d.d
 34. COL, Cosmos Lebensversicherungs Aktiengesellschaft
 35. Generali Investments TFI S.A.
 36. BAD, Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft
 37. Seguradoras Unidas, SA
 38. AML, AachenMünchener Lebensversicherung AG
 39. DIL, Dialog Lebensversicherungs Aktiengesellschaft
 40. Generali Hellas Insurance Company S.A
 41. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
 42. Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
 43. Generali Real Estate S.p.A. SGR
 44. BG Fund Management Luxembourg S.A
 45. SC Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A
 46. Generali Zavarovalnica d.d. (including Adriatica)
 47. Cajamar Vida S.A. de Seguros y Reaseguros
 48. Generali Personenversicherungen AG
 49. Fortuna Investment AG
 50. Assicurazioni Generali UK Branch
 51. Generali Life Hong Kong
 52. Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali
 53. Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 54. Penzijní spolecnost Ceské Pojištovny, a.s.
 55. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
 56. Generali Global Infrastructure S.A.S.
 57. Aperture Investors LLC
 58. Lumyna Investments Limited
 59. Sycomore Asset Management SA
 60. Nextam Partners S.p.A.
 61. Nextam Partners SGR S.p.A.
 62. Nextam Partners SIM S.p.A.
 63. BG Valeur Fiduciaria S.A.
 64. Nextam Partners Ltd


Zawarcie i wykonanie umowy członkostwa w funduszu

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


My, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.


Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby wskazany.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy członkostwa w Generali OFE na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w tym obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym, podmiotowi prowadzącemu rejestr członków, firmom prawniczym, czy księgowym.
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali T.U.S.A., Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest umowa członkostwa – przez okres członkostwa w Generali OFE, a po zakończeniu tego członkostwa zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego przez 50 lat;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy członkostwa w Generali OFE. Podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest możliwe zwarcie umowy członkostwa w Generali OFE.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


My, Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.


Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?


 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy członkostwa w Generali DFE na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w tym obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 6. oferowania produktów i usług (marketing bezpośredni) podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym, podmiotowi prowadzącemu rejestr członków, firmom prawniczym, czy księgowym.
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali T.U.S.A., Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?


 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest umowa członkostwa – przez okres członkostwa w Generali DFE, a po zakończeniu tego członkostwa zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego przez 50 lat;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy członkostwa w Generali DFE. Podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest możliwe zwarcie umowy członkostwa w Generali OFE.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Zgłaszanie szkody

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
 4. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. realizacji procesu likwidacji szkody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;
 2. wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej - jeśli zawarliśmy z Tobą umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 3. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. statystycznym w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – jeśli jesteś ubezpieczającym ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g) RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
 5. podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, analizy prawidłowości przebiegu procesu likwidacji szkody) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. badania satysfakcji klientów lub innych osób, w tym osób poszkodowanych zgłaszających szkodę, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 10. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej (w razie komunikacji e-mailowej lub telefonicznej – w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą). Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy.
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym – w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze – w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TUW, Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?


 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
 4. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 5. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?


 1. Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia jest niezbędne w celu jego rozpatrzenia. Bez podania danych osobowych nie będziemy w stanie wypłacić świadczenia.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.


Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?


 1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych lub roszczeń pozyskujemy Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
 2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
 3. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych świadczeniach;
 4. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
 5. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę;
 6. innych uczestników lub świadków zdarzenia losowego, z którym wiąże się nasza odpowiedzialność, w zakresie informacji o okolicznościach wypadku.
 7. Dane te pozyskujemy jednak tylko wtedy, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz lub niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych


 1. W przypadku wybranych rodzajów szkód w procesie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, wysokości szkód, rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta może być oparta o profilowanie, czyli uwzględniać poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk w celu wsparcia powyższych procesów. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na przyznanie, odmowę lub wysokość przyznanego świadczenia.
 2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.


Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach marketingowych


 1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
 2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania zgody.
 4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same prawa, opisane powyżej.
 5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
 6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


 1. My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
 2. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 4. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
 5. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 6. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia lub przystąpienia oraz wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO);
 3. wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują zastosowanie przepisy o wykonywaniu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 5. wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują zastosowanie przepisy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 6. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 7. statystycznym w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g) RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
 8. podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 12. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 13. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 14. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy.
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom należącym do Globalnej Grupy Generali w związku z wymianą informacji pomiędzy tymi podmiotami, w myśl przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (aktualna lista podmiotów jest dostępna na www.generali.pl/global).
 3. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?


 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy - maksymalnie przez 3 miesiące;
 5. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 6. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?


 1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów, świadczeniem usług przez firmy informatyczne lub wymianą informacji między podmiotami z Globalnej Grupy Generali w myśl przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.


Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?


 1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
 2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
 3. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę;
 4. podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
 5. Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych


 1. W niektórych przypadkach podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.
 2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.


Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach marketingowych


 1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
 2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania zgody.
 4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same prawa, opisane powyżej.
 5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
 6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.
Proces rekrutacji

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o. oraz Generali Powsdzechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
 4. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. w przypadku, gdy preferowane jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego i wykonania związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z właściwymi przepisami kodeksu pracy), a w zakresie danych wykraczających poza wskazane w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. w przypadku, gdy preferowane jest zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych niewymaganych przez nas w ramach procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez nas – pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji – pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. dokonania oceny czy nie zachodzi konflikt interesów, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na konieczności weryfikacji, czy z uwagi na Twoją sytuację może wystąpić konflikt interesów, który mógłby wpłynąć niekorzystnie na świadczenie pracy lub funkcjonowanie podmiotu zatrudniającego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy kontrahentom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów rekrutacyjnych, np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego;
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?


 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?


 1. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Kodeksu pracy lub innych przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
 2. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 3. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy również naszym partnerom spoza EOG z którymi współpracujemy, jednak tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.


Jakie Twoje dane przetwarzamy?


 1. Przetwarzamy dane zawarte w Twoich dokumentach aplikacyjnych (przede wszystkim dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o Twoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym).


Z jakiego źródła pozyskaliśmy Twoje dane?


 1. Jeśli Twoje dane osobowe nie zostały nam przekazane przez Ciebie bezpośrednio, pozyskaliśmy je od naszych partnerów firm świadczących usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych


 1. W przypadku niektórych procesów rekrutacyjnych, gdy na podstawie Twojej zgody przeprowadzamy testy psychologiczne lub kompetencyjne, podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta może być oparta o profilowanie, czyli opierać się na automatycznej analizie Twoich danych w celu oceny lub prognozy aspektów Twoich efektów pracy. W ramach tego procesu stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające zmniejszenie ryzyka błędów. Decyzje, które podejmujemy w ten sposób mogą mieć wpływ na ocenę Twojej kandydatury.
 2. Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeśli taka decyzja wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub wpływa na Ciebie w istotny sposób.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych


My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.


Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez nas zniżek w ramach takich programów zgodnie z regulaminem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 6. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w innych celach, w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, o których poinformowaliśmy Cię przed zawarciem umowy ubezpieczenia.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych


Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy kontrahentom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT.
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających
 4. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 5. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe


 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie Rabatowym Generali. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Programie Rabatowym Generali.


Do jakich państw przekazujemy Twoje dane


 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy również naszym partnerom spoza EOG z którymi współpracujemy, jednak tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o. oraz Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
 4. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego (w zakresie utrwalonego wizerunku), prowadzeniem ewidencji wejść i wyjść oraz kontrolą wstępu do pomieszczeń i na teren przez nas zarządzany (w tym wydania kart dostępu), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. korzystania z sieci WiFi udostępnianej osobom odwiedzającym naszą siedzibę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


 1. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT;
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?


 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu (w przypadku nagrań z monitoringu okres ten wynosi co do zasady trzy miesiące) lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.


Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?


 1. W celu umożliwienia wstępu na teren przez nas zarządzany (w tym objęty monitoringiem) podanie danych osobowych jest przez nas wymagane.
 2. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z sieci WiFi udostępnianej osobom odwiedzającym naszą siedzibę jest wymagane w celu zalogowania. Niepodanie danych uniemożliwi korzystanie z sieci WiFi.


Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy również naszym partnerom spoza EOG z którymi współpracujemy, jednak tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.

W serwisie wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube). Ich stosowanie powoduje, że dany portal społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z serwisu przez danego użytkownika (również w przypadku, gdy użytkownik nie posiada profilu w ramach takiego portalu). Nie posiadamy wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:Podmioty należące do Grupy Generali mogą tworzyć oferty specjalnie dostosowane do Twoich potrzeb oraz proponować Ci wzięcie udziału w różnych konkursach z nagrodami. Korzystając z takich ofert, bądź biorąc udział w konkursach, możesz zostać poproszony o przekazanie swoich danych osobowych lub o wyrażenie odrębnej zgody. W takich przypadkach wszelkie dodatkowe informacje zostaną Ci przekazane podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie ich wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Jednocześnie strona internetowa nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na komputerze użytkownika.

W ramach serwisów internetowych prowadzonych pod adresem www.generali.pl oraz aplikacji mobilnych Generali mogą być wykorzystywane dwa rodzaje plików cookies:


 • stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach pliku;
 • sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub do opuszczenia strony internetowej.


Pliki cookies wykorzystywane przez serwis pozwalają na odpowiednie dostosowanie wyświetlanych na stronie informacji i personalizowanie prezentowanych treści. Pozwalają one również mierzyć interakcje użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki cookies w celu dopasowania i poprawienia sposobu działania serwisu, jak również w celu mierzenia efektów akcji przeprowadzanych w ramach serwisu. Pliki cookies umożliwiają określanie Twoich upodobań, co pozwala na stałe podnoszenie jakości naszych usług. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez nas do kontaktu z Tobą za pomocą telefonu, maila czy poczty.


Przykłady wykorzystania plików cookies w ramach serwisu:


 • dopasowanie reklam emitowanych na stronie www;
 • analizowanie preferencji użytkownika, jego aktywności w serwisie;
 • dostosowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej m. in. Google (remarketing);
 • mierzenie skuteczności prowadzonych akcji na rzecz ubezpieczyciela, np. w Google, sieciach afiliacyjnych, programach partnerskich;
 • implementacja plików firm trzecich np. sieci afiliacyjnych za pośrednictwem Google Tag Manager – więcej informacji na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości określonych treści.

Wykorzystujemy lub możemy wykorzystywać cookies osób trzecich, czyli cookies zamieszczane na stronach Serwisu przez naszych partnerów, tj.:


 • Google
 • Facebook
 • Zeta Global
 • DoubleClick
 • Tradedoubler
 • creativecdn.com

W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc.


Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane.


Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk / raportów odwiedzających. Ponadto dzięki Funkcji reklamowej Google Analytics możemy:


 • korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics;
 • przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
 • przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
 • korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam.


W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o Twojej aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam możesz zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated.


Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w serwisie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.


Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w serwisie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do serwisu.


Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki związane z ustawieniami plików cookies, zezwalać stronom na zapis i odczytywanie plików cookies, włączyć i wyłączyć obsługę plików cookies.