Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

STREFA KLIENTA

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące obsługi Twojej polisy
oraz wygodnie załatwisz niezbędne formalności.

Formularze zgłoszenia szkody on-line

Zgłoszenie roszczenia z polisy grupowej na życie oraz grup otwartych

Zgłoszenie roszczenia z polisy indywidualnej na życie

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej (szkoda w pojeździe lub mieniu, uraz ciała lub zgon)

Zgłoszenie szkody majątkowej (szkody w mieniu z polisy domu, mieszkania oraz OC w życiu prywatnym)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW grupowe lub indywidualne)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń rolnych, korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstwKliknij, aby zgłosić szkodę Assistance

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie on-line, będziesz miał możliwość zgłoszenia następujących roszczeń:

  • Zwrotu kosztów leczenia za granicą
  • Ubezpieczenia bagażu
  • Opóźnienia lotu
  • NNW w podróży

Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

Generali jest otwarte na dialog oraz polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów z Klientami. W związku z tym, w przypadku spraw spornych, w których obie strony wyrażają wolę rozmów, Towarzystwo preferuje postępowania mediacyjne. Postępowania takie prowadzone są w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Istotą mediacji jest poszukiwanie, w obecności bezstronnego, wybranego przez strony mediatora, kompromisowego rozwiązania sporu.