FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY KOMUNIKACYJNEJ - KROK 1

Przed przystąpieniem do zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się TUTAJ

Podstawowe informacje

Szkoda OC Szkoda AC
Ubezpieczony
Poszkodowany
Osoba trzecia

Dane osoby do kontaktu

Zgłaszający
Poszkodowany
Kierowca
Osoba trzecia

Dane Poszkodowanego - właściciela pojazdu

Osoba fizyczna Firma

Adres korespondecyjny

Tak Nie

Dane pojazdu Poszkodowanego

Informacje dodatkowe dotyczące pojazdu Poszkodowanego

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Dane sprawcy / drugiego uczestnika - właściciela pojazdu

Adres korespondecyjny

Tak Nie Nie Wiem


Dane pojazdu sprawcy / drugiego uczestnika

Obcą
Znajomą
Rodziną
Zdarzenie bez udziału drugiego pojazdu