Przed przystąpieniem do zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się TUTAJ

Zgłoszenie szkody i wypełnienie formularza zajmuje ok. 15 minut.
Do zgłoszenia przygotuj numer polisy.


Podstawowe informacje

Ubezpieczony
Poszkodowany
Osoba trzecia
Szkoda OC Indywidualna
Tak Nie

Dane ubezpieczonego

Adres korespondecyjny


Dane poszkodowanego