FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY OSOBOWEJ - KROK 1

Podstawowe informacje

Ubezpieczony
Poszkodowany
Osoba trzecia
Szkoda OC Szkoda z własnej polisy
Tak Nie

Dane poszkodowanego

Osoba do kontaktu

Zgłaszający
Poszkodowany
Osoba trzecia
Pełnomocnik
Rodzic
Inny

Dane Osoby uprawnionej do Uzyskania Świadczenia