FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY MAJĄTKOWEJ - KROK 1

Przed przystąpieniem do zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się TUTAJ

Podstawowe informacje

Ubezpieczony
Poszkodowany
Osoba trzecia
Szkoda OC Indywidualna
Tak Nie

Dane ubezpieczonego

Adres korespondecyjny

Dane poszkodowanego