Znajmomi sprawdzający coś w laptopie

Myślisz o założeniu małej firmy, ale przeraża Cię rachunkowość i boisz się ewentualnych błędów? A może masz już własną działalność i chcesz wiedzieć więcej o tym, jak samodzielnie prowadzić księgowość? Zacznij od podstaw! Nasz krótki słowniczek wprowadzi Cię w świat podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości.


Spójrzmy prawdzie w oczy – mało kto otwiera firmę z czystego zamiłowania do rachunkowości. Niestety księgowość była, jest i pozostanie istotnym aspektem działalności każdej firmy. Odstraszać może nie tylko samo prowadzenie finansów firmy, ale też widmo opłakanych skutków, jakie niosą ze sobą błędy w rachunkowości. Poniżej znajdziesz podstawowe pojęcia, które musisz znać jako przedsiębiorca.

Rachunkowość w firmie – najważniejsze pojęcia

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z prowadzeniem rachunkowości w firmie, sporo terminów może Ci się wydawać niejasne. Oto najważniejsze z nich:

Przychód brutto

Całkowita ilość pieniędzy otrzymanych od klientów przed odliczeniem kosztów ogólnych.

Koszty ogólne

Wydatki związane z prowadzeniem firmy, np. pensje pracowników, czynsz, podatki. Po odjęciu kosztów ogólnych od przychodu brutto otrzymujesz zysk netto.

Zysk netto

Wartość dodatnia oznacza, że firma zarabia. Wartość ujemna oznacza, że firma traci pieniądze. Jeżeli wartość wynosi zero, to firma jest na granicy opłacalności.

Granica opłacalności

Na początku działalności wiele firm przynosi straty, ponieważ nadal pokrywa koszty rozpoczęcia działalności oraz pracuje nad zwiększeniem sprzedaży. Osiągnięcie granicy opłacalności jest kamieniem milowym dla każdej firmy, dlatego trzeba dobrze obliczyć wysokość kosztów ogólnych, aby oszacować, ile musi wynieść przychód brutto, aby zysk netto był wartością dodatnią. Kolejnym istotnym aspektem jest przepływ gotówki.

Przepływ gotówki

Chodzi o to, aby mieć wystarczającą ilość gotówki na opłacenie rachunków. Nawet firma przynosząca zyski może mieć problemy z przepływem środków pieniężnych, jeśli jej wydatki są źle rozłożone w czasie w stosunku do sprzedaży. Dlatego trzeba zwracać uwagę na to, jak prowadzi się firmę, aby zawsze mieć wystarczającą ilość gotówki do dyspozycji.

Ważne dokumenty w firmie

Prowadząc firmę, nie da się uniknąć papierkowej roboty. Oto najważniejsze dokumenty:

Bilans

Pełne zestawienie finansów firmy. Dokument zawiera aktywa firmy (jej własność), pasywa (należności) oraz kapitał (inwestycje). Bilans jest zrównoważony, gdy aktywa firmy są równe jej pasywom plus kapitał własny.

Rachunek zysków i strat

Podsumowanie przychodów i kosztów ogólnych za dany rok pozwalające obliczyć zysk netto. Dokument trzeba aktualizować, aby wiedzieć, kiedy firma osiąga granicę opłacalności i bieżącej rentowności.

Rachunek przepływów pieniężnych

Monitoruje przypływy pieniężne firmy (dochód) oraz wypływy (koszty ogólne). Jeżeli wartość przypływów przewyższa wypływy pieniężne, to dobry znak, bo wtedy firma zarabia.

Prognoza przychodów

Dokument przygotowany na podstawie wcześniejszych danych o działalności firmy, liczby klientów i planów rozwijania działalności, który przewiduje przychód firmy w nadchodzącym roku. Solidna prognoza przychodów pomaga zapanować nad budżetem firmy.

Otrzymywanie zapłaty

Firma otrzymuje zapłatę od klientów na podstawie faktur, dlatego prawidłowe ich wystawienie ma kluczowy wpływ na dobry przepływ gotówki w firmie. Faktury należy wystawiać szybko i stawiać stanowcze warunki płatności – zwykle klient ma 30 dni na zapłatę faktury. Trzeba także pilnować opóźnień w płatnościach. Aby zachęcić klientów do szybszej regulacji płatności, firma może oferować specjalne rabaty, np. zniżkę dla klientów, którzy opłacą fakturę w ciągu dwóch tygodni.

Pomocne oprogramowanie

Czasy, gdy firmy tonęły w papierkowej robocie, przeszły już do lamusa. Dziś prowadzenie księgowości stało się dużo prostsze i szybsze dzięki odpowiednim programom komputerowym i aplikacjom.

Zwróć się do księgowej

Większość właścicieli małych firm nie ma czasu na to, aby panować w pełni nad rachunkowością i nie popełniać przy tym drogich do naprawienia błędów. Dlatego jeśli dopiero zaczynasz prowadzić własną firmę, najlepiej będzie skorzystać z usług biura rachunkowego.


Księgowa może regularnie sprawdzać rachunkowość pod kątem błędów, pomóc płacić podatki, składać deklaracje, a nawet służyć radą w przypadku ważnych decyzji finansowych. Nic nie może równać się ze spokojem ducha, jaki przynosi pomoc specjalisty.

Twoja firma bezpieczna z Generali

Prowadzenie własnej firmy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, czy dopiero zakładasz swoją działalność, potrzebujesz ubezpieczenia, które w razie problemów będzie realnym wsparciem dla Twojego przedsiębiorstwa. Poznaj produkt “Generali, z myślą o firmie”!