O firmie

O Generali

Kodeks postępowania Grupy Generali

Współpraca z dostawcami

Ład korporacyjny

Informacje dla akcjonariusza

Zrównoważony rozwój

Raporty roczne

Informacja o realizowanej strategii podatkowej