Zgłoszenie pomocy assistance

Pomoc na drodze, w podróży lub w domu wezwiesz szybko za pomocą

naszej aplikacji lub podczas rozmowy z naszym Specjalistą.

Rozmowa ze specjalistą assistance
Rozmowa ze specjalistą assistance