OFE to kapita艂owa cz臋艣膰 systemu emerytalnego.

Oszcz臋dzaj膮c w OFE mo偶esz zwi臋kszy膰 swoj膮 emerytur臋.

W Koncie Klienta w ka偶dej chwili i z ka偶dego miejsca mo偶esz sprawdzi膰 szczeg贸艂y swojego rachunku OFE.

Jak przyst膮pi膰 do Generali OFE?
 • Na podany przez Ciebie adres mailowy prze艣lemy zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacj膮 o ha艣le), gotowy do wydrukowania i podpisania.
 • Odbierz e-mail i wydrukuj Umow臋 w dw贸ch egzemplarzach (pdf, kt贸ry otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na ka偶dym z egzemplarzy z艂贸偶 w艂asnor臋czny podpis.
 • Na umowie mo偶esz jedynie z艂o偶y膰 sw贸j podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupe艂nienia, kt贸re naniesiesz na umow臋 po jej wydrukowaniu nie b臋d膮 uznawane.

Wy艣lij podpisane dokumenty do Generali na adres:

Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Za艂膮czniki:

 • Je偶eli Ci臋 dotyczy: kopia dokumentu o rozdzielno艣ci maj膮tkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy).

Umowa cz艂onkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwil膮 jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy, ode艣lemy Ci jeden egzemplarz.

Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮 i chcesz przyst膮pi膰 do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przegl膮dania plik贸w wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wy偶szy: pobierz Adobe Reader


Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".

Informacja dla przyst臋puj膮cych do Generali OFE

Poznaj szczeg贸艂y zwi膮zane z cz艂onkostwem w otwartym funduszu emerytalnym.

Cz臋艣膰 Twojej sk艂adki emerytalnej (7,3% wynagrodzenia brutto) b臋dzie podzielona.

 • 4,38% trafi na indywidualne subkonto w ZUS
 • 2,92% na rachunek w OFE

Dzi臋ki temu oszcz臋dzasz na swoj膮 emerytur臋 na 2 sposoby 鈥 w ZUS i w OFE. 艢rodki, kt贸re gromadzisz na rachunku OFE i na subkoncie w ZUS podlegaj膮 dziedziczeniu.


Umow臋 z wybranym otwartym funduszem emerytalnym mo偶esz zawrze膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 4 miesi臋cy, licz膮c od daty powstania obowi膮zku ubezpiecze艅 spo艂ecznych zwi膮zanych z rozpocz臋ciem pierwszej pracy. Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych odprowadzi w takim przypadku na Tw贸j rachunek OFE sk艂adk臋 z tytu艂u obowi膮zkowego ubezpieczenia emerytalnego, poczynaj膮c od sk艂adki op艂aconej za miesi膮c, w kt贸rym otrzyma艂 od otwartego funduszu emerytalnego zawiadomienie o zawarciu umowy.

Mo偶esz wybra膰 dogodny dla siebie spos贸b:

1. wype艂nij formularz umowy online:

Regulamin us艂ugi jest dost臋pny na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty"

albo


2. prze艣lij do nas pismo lub e-mail (na adres: centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przyst膮pienie do Generali OFE. Je艣li decydujesz si臋 na ten spos贸b:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, aby艣my mogli si臋 z Tob膮 skontaktowa膰
 • zaznacz, czy przyst臋pujesz do funduszu po raz pierwszy, czy zmieniasz fundusz na Generali OFE

Dwa egzemplarze formularza umowy wy艣lemy na wskazany przez Ciebie adres.


Podpisz 2 egzemplarze umowy i ode艣lij do nas wraz z wymaganymi za艂膮cznikami:

 • je偶eli Ci臋 dotyczy: orygina艂em lub po艣wiadczon膮 notarialnie kopi膮 dokumentu o rozdzielno艣ci maj膮tkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku umowy)
 • pisemn膮 zgod膮 na przyst膮pienie do Generali OFE podpisan膮 przez rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych w przypadku, je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮


Po podpisaniu umowy cz艂onkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym przez przedstawiciela Funduszu jeden egzemplarz umowy ode艣lemy do Ciebie.


Decyzj臋 o zmianie OFE mo偶esz podj膮膰 w dowolnym momencie. ZUS dokonuje transferu 艣rodk贸w mi臋dzy funduszami: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Aby dosz艂o do skutecznego transferu w danej sesji, umowa OFE musi by膰 podpisana przez przedstawiciela Funduszu do 25 dnia miesi膮ca poprzedzaj膮cego transfer, czyli odpowiednio:


 • do 25 stycznia
 • do 25 kwietnia
 • do 25 lipca
 • do 25 pa藕dziernika


Wa偶na informacja:

Fundusz jest obowi膮zany zawiadomi膰 na pi艣mie dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy. Dane osobowe (imi臋, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu to偶samo艣ci) zar贸wno w dotychczasowym, jak i nowym OFE, musz膮 by膰 takie same.

Aktualizacji danych mo偶esz dokona膰 na kilka sposob贸w. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych osobowych - wype艂nij online
 • formularz zmiany os贸b uprawnionych - wype艂nij online
 • formularz zmiany ma艂偶e艅skich stosunk贸w maj膮tkowych - wype艂nij online
 • zam贸w formularz aktualizacji - wybrany formularz zostanie wys艂any do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny,
 • prze艣lij pismo z informacj膮, kt贸re dane ulegaj膮 zmianie (podaj w pi艣mie nr swojego rachunku, potwierd藕 nowe dane w艂asnor臋cznym podpisem)
 • skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umo偶liwia zmian臋 danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego)

Formularz aktualizacji danych zawartych w umowie cz艂onkostwa

Formularz ten nale偶y zam贸wi膰 w przypadku zmiany np. dokumentu to偶samo艣ci, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.


Formularz aktualizacji os贸b uprawnionych

Formularz ten nale偶y zam贸wi膰 w przypadku zmiany dotychczas wyznaczonych os贸b uprawnionych, b膮d藕 te偶 w przypadku ch臋ci wyznaczenia os贸b uprawnionych, je艣li nie zosta艂y one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Formularz o艣wiadczenia Cz艂onka Generali OFE w zakresie ma艂偶e艅skich stosunk贸w maj膮tkowych

Formularz ten nale偶y zam贸wi膰 w przypadku zmiany w zakresie ma艂偶e艅skich stosunk贸w maj膮tkowych (zawarcie zwi膮zku ma艂偶e艅skiego, rozw贸d, uniewa偶nienie ma艂偶e艅stwa, ustanie wsp贸lno艣ci maj膮tkowej w trakcie trwania ma艂偶e艅stwa).


Wype艂niony i podpisany formularz aktualizacji wy艣lij na adres:


Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali OFE znajdziesz na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty". 

Twoje prawa jako cz艂onka otwartego funduszu emerytalnego:

 • prawo do zmiany funduszu
 • prawo do informacji
 • prawo do otrzymywania raz w roku pisemnej informacji o 艣rodkach znajduj膮cych si臋 na rachunku cz艂onka, terminach dokonanych w tym okresie wp艂at sk艂adek i wyp艂at transferowych oraz przeliczeniu tych sk艂adek i wyp艂at transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach dzia艂alno艣ci lokacyjnej funduszu, a tak偶e o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu, wraz ze wska藕nikami, do kt贸rych s膮 por贸wnywane osi膮gane przez fundusz stopy zwrotu
 • prawo do otrzymania na 偶膮danie wykazu operacji zrealizowanych na rachunku funduszu
 • prawo do wskazania uprawnionych - cz艂onek OFE mo偶e wskaza膰 imiennie jedn膮 lub wi臋cej os贸b fizycznych, na kt贸rych rzecz ma nast膮pi膰 wyp艂ata 艣rodk贸w w razie jego 艣mierci

Twoje obowi膮zki jako cz艂onka otwartego funduszu emerytalnego:

 • aktualizacja danych osobowych b臋d膮cych w posiadaniu OFE
 • informowanie funduszu o:
 • zmianie danych osobowych (nazwiska, imienia/imion, dowodu osobistego, paszportu)
 • zmianie adresu zamieszkania
 • zmianie adresu korespondencyjnego
 • zmianie ma艂偶e艅skich stosunk贸w maj膮tkowych (zawarcie zwi膮zku ma艂偶e艅skiego, rozwi膮zanie ma艂偶e艅stwa przez rozw贸d, ustanie wsp贸lno艣ci maj膮tkowej w trakcie trwania ma艂偶e艅stwa, uniewa偶nienie ma艂偶e艅stwa)
 • zmianie os贸b uprawionych do odbioru 艣rodk贸w w przypadku 艣mierci cz艂onka OFE


Reklamacje:

Informacje dotycz膮ce sk艂adania reklamacji s膮 dost臋pne tutaj.

Je艣li jeste艣 osob膮 uprawnion膮

Je艣li zmar艂y cz艂onek OFE wskaza艂 Ciebie jako osob臋, na rzecz kt贸rej ma nast膮pi膰 wyp艂ata 艣rodk贸w po jego 艣mierci, prze艣lij do Funduszu:


Orygina艂 odpisu aktu zgonu

 • Orygina艂 odpisu aktu zgonu lub kserokopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza lub urz膮d gminy

Po艣wiadczon膮 kopi臋 dokumentu to偶samo艣ci

 • Ksero dowodu osobistego pe艂noletniego Uprawnionego/Spadkobiercy po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza lub urz膮d gminy lub przedstawiciela ustawowego ma艂oletniego Uprawnionego/Spadkobiercy

Wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia

 • Wype艂niony i podpisany 鈥濿niosek Uprawnionego/Spadkobiercy o wyp艂at臋 艣wiadczenia w przypadku 艣mierci cz艂onka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego鈥 1


Za艂膮cznik 1: Wniosek Uprawnionego/Spadkobiercy o wyp艂at臋 艣wiadczenia w przypadku 艣mierci cz艂onka Generali OFE PDF


Dodatkowo


Orygina艂 odpisu aktu urodzenia

 • W przypadku osoby ma艂oletniej 鈥 orygina艂 odpisu aktu urodzenia lub kserokopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza lub Urz膮d Gminy

W przypadku, gdy Uprawniony/Spadkobierca jest osob膮 ma艂oletni膮 lub posiadaj膮c膮 ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, niniejszy Wniosek powinien by膰 wype艂niony i podpisany przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.


Je艣li jeste艣 spadkobierc膮


Je艣li zmar艂y cz艂onek OFE nie wskaza艂 偶adnej osoby, na rzecz kt贸rej ma nast膮pi膰 wyp艂ata 艣rodk贸w po jego 艣mierci, to jako spadkobierca prze艣lij do Funduszu dodatkowo:


Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku

 • Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku (orygina艂 lub kopia po艣wiadczona notarialnie lub przez urz膮d gminy) lub zarejestrowany akt po艣wiadczenia dziedziczenia (orygina艂 lub po艣wiadczona kopia)

Umow臋 o dzia艂 spadku

 • 鈥濽mowa o dzia艂 spadku鈥 zawarta mi臋dzy Spadkobiercami lub prawomocne postanowienie dzia艂owe lub ugoda zawarta przed s膮dem.


Je艣li jeste艣 wsp贸艂ma艂偶onkiem:


Je偶eli Tw贸j zmar艂y ma艂偶onek by艂 cz艂onkiem Generali OFE to otrzymasz z Funduszu po艂ow臋 艣rodk贸w zgromadzonych na jego rachunku za okres wsp贸lno艣ci maj膮tkowej ma艂偶e艅skiej. Przeka偶emy te 艣rodki na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, kt贸rego jeste艣 cz艂onkiem. Je偶eli nie nale偶ysz do 偶adnego funduszu, to otworzymy dla Ciebie specjalny rachunek w Generali OFE.

Prze艣lij do Funduszu:


Orygina艂 odpisu aktu zgonu

 • Orygina艂 odpisu aktu zgonu lub kserokopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza lub urz膮d gminy

Orygina艂 odpisu aktu ma艂偶e艅stwa

 • Orygina艂 odpisu aktu ma艂偶e艅stwa lub kserokopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza lub urz膮d gminy

Wniosek Wsp贸艂ma艂偶onka o wyp艂at臋 transferow膮

 • Wype艂niony i podpisany 鈥濿niosek Wsp贸艂ma艂偶onka o wyp艂at臋 transferow膮 nale偶nych 艣rodk贸w w zwi膮zku ze 艣mierci膮 cz艂onka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego鈥


Za艂膮cznik 2: Wniosek Wsp贸艂ma艂偶onka o wyp艂at臋 transferow膮 nale偶nych 艣rodk贸w w zwi膮zku ze 艣mierci膮 cz艂onka Generali OFE PDF


Dokumenty nale偶y przes艂a膰 na adres:


Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 WarszawaWa偶ne dokumenty:


Kurier Emerytalny

Informacje dotycz膮ce otwartych funduszy emerytalnych s膮 dost臋pne na stronie

Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych: Kurier Emerytalny.


Wa偶ny etap 偶ycia - nasza emerytura: Przewodnik Emerytalny IGTE.

SPRAWD殴:

Wa偶ne dokumenty
Generali OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny
Wa偶ne dokumenty
Generali OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny