Emerytura:

OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób zawarcia umowy:


  • przystąp online do funduszu
  • prześlij do nas pismo lub e-mail z wnioskiem o przystąpienie do Generali OFE

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Zadbaj o wysoki standard życia na emeryturze:


  • oferta inwestycyjna o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego
  • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
  • możliwość dokonania częściowego lub całkowitego zwrotu

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE to część trzeciego filaru emerytalnego:


  • zgromadzone przez Ciebie środki na IKZE, wypłacamy jednorazowo lub w ratach, według Twoich potrzeb
  • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
  • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat dokonywanych na IKZE