Wartość jednostki rozrachunkowej DFE

Zmiana wartości w wybranym okresie: 161.9000%

YTD - Stopa zwrotu w bieżącym roku obliczona na bazie ostatnio dostępnej wartości jednostki rozrachunkowej

24