Wartość jednostki rozrachunkowej DFE

Zmiana wartości w wybranym okresie: 110.3000%

YTD - Stopa zwrotu w bieżącym roku obliczona na bazie ostatnio dostępnej wartości jednostki rozrachunkowej

20