Wartość jednostki rozrachunkowej DFE

Zmiana wartości w wybranym okresie: %

YTD - Stopa zwrotu w bieżącym roku obliczona na bazie ostatnio dostępnej wartości jednostki rozrachunkowej

24