IKZE to program oszczędzania na dodatkową emeryturę

  • w ramach umowy ubezpieczenia na życie

albo

  • w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.


Decydując się na prowadzenie IKZE dobrowolnie gromadzisz oszczędności, wpłaty możesz odliczyć od podatku w rocznym rozliczeniu PIT. Przy wypłacie (po osiągnięciu wieku uprawiającego do wypłaty) pobierzemy zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

y05-old-man.svg

IKZE z ubezpieczeniem na życie