IKZE to program oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.


Możesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego, ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez Generali.

y05-old-man.svg

IKZE z ubezpieczeniem na życie