Oszcz臋dzaj膮c na IKZE, dobrowolnie gromadzisz pieni膮dze na przysz艂膮 emerytur臋.

Czy wiesz, 偶e wp艂aty na IKZE mo偶esz odliczy膰 od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT? 


Dodatkowo przygotowali艣my dla Ciebie promocj臋!  Je艣li do 31 marca 2024 r. podpiszesz umow臋 o prowadzenie IKZE w Generali DFE, to od wp艂at dokonanych przez Ciebie w 1 roku cz艂onkostwa, nie pobierzemy op艂at.Pami臋taj, 偶e na Koncie Klienta, w ka偶dej chwili i z ka偶dego miejsca, mo偶esz sprawdzi膰 szczeg贸艂y swojego rachunku IKZE.


Warto mie膰 swoje IKZE!

Jak przyst膮pi膰 do IKZE w Generali DFE?

FORMA ZAWARCIA UMOWY:

 • Forma dokumentowa 鈥 zawarcie umowy online (bez konieczno艣ci z艂o偶enia podpisu)
 • Forma pisemna 鈥 zawarcie umowy na pi艣mie (wymaga z艂o偶enia podpisu)


Wejd藕 do formularza i w 1 Kroku wybierz dogodn膮 form臋 zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE

FORMA DOKUMENTOWA:

 • Wype艂niasz formularz, a my prze艣lemy na Tw贸j adres e-mail potwierdzenie jego rejestracji.
 • Umowa zostanie zawarta w chwili, gdy utrwalimy jej tre艣膰 na trwa艂ym no艣niku (plik PDF), przy czym dniem zawarcia umowy b臋dzie dzie艅 utrwalenia jej tre艣ci w tym pliku.
 • Umow臋 (zaszyfrowany plik PDF) prze艣lemy na Tw贸j adres poczty elektronicznej (wraz z informacj膮 o ha艣le).
 • Forma dokumentowa nie wymaga drukowania ani z艂o偶enia podpis贸w 偶adnej ze stron.
FORMA PISEMNA:

 • Na podany przez Ciebie adres mailowy prze艣lemy zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacj膮 o ha艣le), gotowy do wydrukowania i podpisania.
 • Odbierz e-mail i wydrukuj umow臋 w 2 egzemplarzach (PDF, kt贸ry otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na ka偶dym z egzemplarzy z艂贸偶 w艂asnor臋czny podpis.
 • Na umowie mo偶esz jedynie z艂o偶y膰 sw贸j podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupe艂nienia, kt贸re naniesiesz na umow臋 po jej wydrukowaniu nie b臋d膮 uznawane.


Wy艣lij podpisane dokumenty do Generali na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Umow臋 w formie dokumentowej mo偶esz zawrze膰 tylko na swoj膮 rzecz. Oznacza to, 偶e w formularzu podajesz swoje dane jako Osoby przyst臋puj膮cej.

Nie jest mo偶liwe zawarcie umowy w formie dokumentowej przez pe艂nomocnika ani przez osob臋 ma艂oletni膮.

W przypadku formy pisemnej, umowa cz艂onkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwil膮 jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy ode艣lemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮 i chcesz przyst膮pi膰 do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).


* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przegl膮dania plik贸w wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wy偶szy: pobierz Adobe Reader

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".

Informacja dla przyst臋puj膮cych do Generali DFE

Przygotowali艣my dla Ciebie kr贸tki przewodnik

o IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Generali DFE dzia艂a pod nazw膮 Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Przedmiotem jego dzia艂alno艣ci jest prowadzenie:

 • indywidualnego konta emerytalnego (IKE) oraz
 • indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

艢rodki wp艂acone na IKE lub na IKZE s膮 inwestowane, a decyzje inwestycyjne s膮 podejmowane przez osoby zarz膮dzaj膮ce Generali DFE. Celem inwestycyjnym Funduszu jest d艂ugoterminowy wzrost warto艣ci aktyw贸w, osi膮gni臋ty w wyniku wzrostu warto艣ci lokat. Wyniki inwestycyjne osi膮gni臋te w przesz艂o艣ci nie daj膮 偶adnej gwarancji powt贸rzenia ich w przysz艂o艣ci.


Zasady prowadzenia dzia艂alno艣ci lokacyjnej przez Fundusz s膮 zawarte w Statucie Generali DFE dost臋pnym na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".


ULGA PODATKOWA

Wp艂acaj膮c na IKZE masz prawo do odliczenia od dochodu tych wp艂at na zasadach i w trybie okre艣lonych w przepisach o podatku dochodowym od os贸b fizycznych. Nasze OWU IKZE (czyli Og贸lne Warunki Umowy IKZE) i Statut Generali DFE dost臋pne s膮 na dole strony w sekcji: Wa偶ne dokumenty.


JAK ZACZ膭膯?

 • Podpisz z nami umow臋 o prowadzenie IKZE i zacznij gromadzi膰 dodatkowe 艣rodki na swoj膮 emerytur臋.
 • Otworzymy dla Ciebie rachunek w Generali DFE i otrzymasz od nas indywidualny numer rachunku bankowego do wp艂at.


KONTO KLIENTA

Dla Twojej wygody uruchomili艣my Konto Klienta. Teraz w ka偶dej chwili i z ka偶dego miejsca mo偶esz sprawdzi膰:

 • szczeg贸艂y rachunku prowadzonego przez Generali DFE
 • wysoko艣膰 zgromadzonych oszcz臋dno艣ci na przysz艂膮 emerytur臋
 • aktualno艣膰 danych osobowych Twoich oraz os贸b Uprawnionych
 • spos贸b wysy艂ki historii rocznej


Aby aktywowa膰 Twoje Konto Klienta:


WA呕NE INFORMACJE

1. Na umowie mo偶esz wskaza膰 osoby uprawnione, kt贸rym w przypadku Twojej 艣mierci zostan膮 wyp艂acone 艣rodki z Twojego rachunku. W ka偶dej chwili mo偶esz zmieni膰 t臋 dyspozycj臋


2. Elastyczne wp艂aty - sam/a ustalasz terminy wp艂at


3. Roczny limit wp艂at na IKZE jest og艂aszany przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego. Wysoko艣膰 maksymalnej kwoty wp艂at na IKZE w 2024 r. wynosi:

 • 9 388,80 z艂 lub
 • 14 083,20 z艂 - je偶eli prowadzisz pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 - dotyczy m.in. os贸b prowadz膮cych pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, tw贸rc贸w i artyst贸w, os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie wolnego zawodu (pe艂na lista os贸b prowadz膮cych pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 znajduje si臋 w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych)
 • Je偶eli prowadzisz pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 i chcesz skorzysta膰 z wy偶szego limitu zg艂o艣 do nas ten fakt na formularzu aktualizacji
 • Je偶eli przekroczysz roczny limit wp艂at na IKZE 鈥 zwr贸cimy Ci nadp艂at臋
 • Je偶eli nie wykorzystasz rocznego limitu 鈥 tracisz go (w nowym roku b臋dzie opublikowany nowy limit)


4. Wyp艂ata jest opodatkowana w wysoko艣ci 10% od wyp艂acanej kwoty. Wyp艂at臋 mo偶esz zrealizowa膰: po osi膮gni臋ciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wp艂at na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych


5. Je艣li nie b臋dziesz spe艂nia艂/a warunk贸w do Wyp艂aty, to w razie wypowiedzenia umowy zrealizujemy Zwrot 艣rodk贸w.

W przypadku Zwrotu:

 • otrzymana przez Ciebie kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych - informacj臋 o wyp艂acie przeka偶emy do Ciebie oraz do w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego
 • b臋dzie si臋 to wi膮za艂o z konieczno艣ci膮 uj臋cia kwoty Zwrotu w Twoim rocznym zeznaniu podatkowym i zap艂acenia przez Ciebie podatku obliczonego wg skali podatkowej


6. 艢led藕 swoje inwestycje: wp艂aty przeliczymy na jednostki rozrachunkowe. Warto艣膰 jednostki rozrachunkowej w Funduszu zmienia si臋 codziennie. Sprawd藕: warto艣膰 jednostki rozrachunkowej


OP艁ATA ZA ZARZ膭DZANIE

Wysoko艣膰 aktualnej stawki za zarz膮dzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,0% warto艣ci aktyw贸w netto Funduszu w skali roku.


REKLAMACJE

Informacje dotycz膮ce sk艂adania reklamacji s膮 dost臋pne tutaj: https://www.generali.pl/nota-prawna

Mo偶esz wybra膰 dogodny dla siebie spos贸b:

锘1. wype艂nij formularz umowy online: przejd藕 do formularza


W 1 Kroku wybierz dogodn膮 form臋 zawarcia umowy:


 • Forma dokumentowa 鈥 zawarcie umowy online (bez konieczno艣ci z艂o偶enia podpisu)
 • Forma pisemna 鈥 zawarcie umowy na pi艣mie (wymaga z艂o偶enia podpisu)


Opis na czym polega zawarcie umowy w formie dokumentowej i w formie pisemnej zamie艣cili艣my w komunikacie informacyjnym dost臋pnym w 1 Kroku formularza. Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zak艂adce 鈥濿a偶ne dokumenty"


albo


2. prze艣lij do nas pismo lub e-mail (na adres: centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przyst膮pienie do IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.

Je艣li decydujesz si臋 na ten spos贸b:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, aby艣my mogli si臋 z Tob膮 skontaktowa膰,
 • dwa egzemplarze formularza umowy wy艣lemy na wskazany przez Ciebie adres
 • po wype艂nieniu umowy, ode艣lij do nas oba podpisane egzemplarze na wskazany poni偶ej adres.


Wa偶ne informacje:

Forma dokumentowa nie wymaga drukowania i podpisywania. Umow臋 w formie dokumentowej mo偶esz zawrze膰 tylko na swoj膮 rzecz. Oznacza to, 偶e w formularzu podajesz swoje dane jako Osoby przyst臋puj膮cej. Nie jest mo偶liwe zawarcie umowy IKZE w formie dokumentowej przez pe艂nomocnika ani przez osob臋 ma艂oletni膮. 


W przypadku wyboru Formy pisemnej podpisz 2 egzemplarze umowy i ode艣lij na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

 


W przypadku Formy pisemnej Umowa cz艂onkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwil膮 jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy, ode艣lemy do Ciebie jeden egzemplarz.


Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮 i chcesz przyst膮pi膰 do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

Aktualizacji danych mo偶esz dokona膰 na kilka sposob贸w. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych Oszcz臋dzaj膮cego - wype艂nij online
 • formularz zmiany os贸b uprawnionych - wype艂nij online
 • prze艣lij pismo lub email (centrumklienta@generali.pl) z informacj膮, kt贸re dane ulegaj膮 zmianie 鈥 wybrany formularz zostanie wys艂any do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny
 • skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umo偶liwia zmian臋 danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego)

 

Formularz aktualizacji danych Oszcz臋dzaj膮cego

Formularz ten dotyczy zmiany np. dokumentu to偶samo艣ci, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.

Formularz wskazania os贸b uprawnionych

Formularz ten dotyczy zmiany dotychczas wyznaczonych os贸b uprawnionych, b膮d藕 te偶 ch臋ci wyznaczenia os贸b uprawnionych, je艣li nie zosta艂y one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Wype艂niony i podpisany formularz aktualizacji wy艣lij na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali DFE znajdziesz na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".

SPRAWD殴:

Wa偶ne dokumenty
IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
Wa偶ne dokumenty
IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)