Oszcz臋dzaj膮c na IKE:

 • w prosty spos贸b gromadzisz kapita艂 na przysz艂膮 emerytur臋,
 • gdy nab臋dziesz uprawnienia do wyp艂aty, nie zap艂acisz od tego podatku!

 

Mamy dla Ciebie promocj臋!

Je艣li do 30.09.2024 r. podpiszesz umow臋 o prowadzenie IKE w Generali DFE, to od wp艂at dokonanych przez Ciebie w 1 roku cz艂onkostwa, nie pobierzemy op艂at.

 

Z my艣l膮 o Tobie przygotowali艣my przewodnik o IKE w Generali DFE, czyli co warto wiedzie膰 przed zakupem.

 

Zabezpiecz si臋 na jesie艅 偶ycia z IKE Generali!

Jak przyst膮pi膰 do IKE w Generali DFE?

FORMA ZAWARCIA UMOWY:

 • Forma dokumentowa 鈥 zawarcie umowy online (bez konieczno艣ci z艂o偶enia podpisu)
 • Forma pisemna 鈥 zawarcie umowy na pi艣mie (wymaga z艂o偶enia podpisu)


Wejd藕 do formularza i w 1 Kroku wybierz dogodn膮 form臋 zawarcia Umowy o prowadzenie IKE

FORMA DOKUMENTOWA:

 • Wype艂niasz formularz, a my prze艣lemy na Tw贸j adres e-mail potwierdzenie jego rejestracji.
 • Umowa zostanie zawarta w chwili, gdy utrwalimy jej tre艣膰 na trwa艂ym no艣niku (plik PDF), przy czym dniem zawarcia umowy b臋dzie dzie艅 utrwalenia jej tre艣ci w tym pliku.
 • Umow臋 (zaszyfrowany plik PDF) prze艣lemy na Tw贸j adres poczty elektronicznej (wraz z informacj膮 o ha艣le).
 • Forma dokumentowa nie wymaga drukowania ani z艂o偶enia podpis贸w 偶adnej ze stron.
锘縁ORMA PISEMNA:

 • Na podany przez Ciebie adres mailowy prze艣lemy zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacj膮 o ha艣le), gotowy do wydrukowania i podpisania.
 • Odbierz e-mail i wydrukuj umow臋 w 2 egzemplarzach (PDF, kt贸ry otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na ka偶dym z egzemplarzy z艂贸偶 w艂asnor臋czny podpis.
 • Na umowie mo偶esz jedynie z艂o偶y膰 sw贸j podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupe艂nienia, kt贸re naniesiesz na umow臋 po jej wydrukowaniu nie b臋d膮 uznawane.


Wy艣lij podpisane dokumenty do Generali na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Umow臋 w formie dokumentowej mo偶esz zawrze膰 tylko na swoj膮 rzecz. Oznacza to, 偶e w formularzu podajesz swoje dane jako Osoby przyst臋puj膮cej.

Nie jest mo偶liwe zawarcie umowy w formie dokumentowej przez pe艂nomocnika ani przez osob臋 ma艂oletni膮.

W przypadku formy pisemnej, umowa cz艂onkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwil膮 jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy ode艣lemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮 i chcesz przyst膮pi膰 do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).


* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przegl膮dania plik贸w wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wy偶szy: pobierz Adobe Reader

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".

Informacja dla przyst臋puj膮cych do Generali DFE

Generali DFE dzia艂a pod nazw膮 Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Przedmiotem jego dzia艂alno艣ci jest prowadzenie:

 • indywidualnego konta emerytalnego (IKE) oraz
 • indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

艢rodki wp艂acone na IKE lub na IKZE s膮 inwestowane, a decyzje inwestycyjne s膮 podejmowane przez osoby zarz膮dzaj膮ce Generali DFE. Produkt jest obarczony ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz inwestuje aktywa na rynkach finansowych, co powoduje, 偶e uczestnik mo偶e osi膮gn膮膰 zysk, ale r贸wnie偶 ponie艣膰 strat臋 przynajmniej cz臋艣ci zainwestowanych 艣rodk贸w. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowi膮 gwarancji osi膮gni臋cia podobnych wynik贸w inwestycyjnych w przysz艂o艣ci.

Zasady prowadzenia dzia艂alno艣ci lokacyjnej przez Fundusz s膮 zawarte w Statucie Generali DFE dost臋pnym na dole strony w sekcji: "Wa偶ne dokumenty".


JAK ZACZ膭膯?

 • Podpisz z nami umow臋 o prowadzenie IKE i zacznij gromadzi膰 dodatkowe 艣rodki na swoj膮 emerytur臋.
 • Otworzymy dla Ciebie rachunek w Generali DFE i otrzymasz od nas indywidualny numer rachunku bankowego do wp艂at.


KONTO KLIENTA

Dla Twojej wygody uruchomili艣my Konto Klienta. Teraz w ka偶dej chwili mo偶esz m.in::

 • sprawdzi膰: szczeg贸艂y rachunku IKE oraz aktualno艣膰 Twoich danych i os贸b uprawnionych
 • zmieni膰: dane kontaktowe, spos贸b wysy艂ki rocznej historii rachunku.


Aby aktywowa膰 Twoje Konto Klienta:


WA呕NE INFORMACJE

1. Na umowie mo偶esz wskaza膰 osoby uprawnione, kt贸rym w przypadku Twojej 艣mierci zostan膮 wyp艂acone 艣rodki z Twojego rachunku. W ka偶dej chwili mo偶esz zmieni膰 t臋 dyspozycj臋


2. Elastyczne wp艂aty - sam(a) ustalasz terminy wp艂at


3. Roczny limit wp艂at na IKE jest og艂aszany przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego. Wysoko艣膰 maksymalnej kwoty wp艂at na IKE w 2024 r. wynosi:

 • 23 472 z艂
 • Je偶eli przekroczysz roczny limit wp艂at na IKE 鈥 zwr贸cimy Ci nadp艂at臋
 • Je偶eli nie wykorzystasz rocznego limitu 鈥 tracisz go (w nowym roku b臋dzie opublikowany nowy limit)


4. Wyp艂aty z IKE nie s膮 opodatkowane. Wyp艂at臋 mo偶esz zrealizowa膰:

a) po osi膮gni臋ciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnie艅 emerytalnych i uko艅czeniu 55 roku 偶ycia oraz spe艂nieniu warunku:

 • dokonywania wp艂at na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
 • dokonania ponad po艂owy warto艣ci wp艂at nie p贸藕niej ni偶 na 5 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku o dokonanie wyp艂aty


5. Je艣li nie b臋dziesz spe艂nia艂/a warunk贸w do Wyp艂aty, to w razie wypowiedzenia umowy zrealizujemy Zwrot 艣rodk贸w. W przypadku Zwrotu:

 • od wyp艂aconej kwoty potr膮cimy podatek od zysk贸w kapita艂owych i przeka偶emy do w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego
 • je偶eli na Twoim IKE by艂a wyp艂ata transferowa z PPE to 30% sumy sk艂adek podstawowych wp艂aconych do programu emerytalnego przeka偶emy do ZUS


6. Mo偶esz wyst膮pi膰 z wnioskiem o Zwrot cz臋艣ciowy pod warunkiem, 偶e 艣rodki te pochodzi艂y z Twoich wp艂at na IKE. Je偶eli na Twoim rachunku przyj臋to wyp艂at臋 transferow膮 z pracowniczego programu emerytalnego, to Zwrot cz臋艣ciowy jej nie dotyczy. W przypadku Zwrotu cz臋艣ciowego:

 • od wyp艂aconej kwoty potr膮cimy podatek od zysk贸w kapita艂owych i przeka偶emy do w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego


7. 艢led藕 swoje inwestycje: wp艂aty przeliczymy na jednostki rozrachunkowe. Warto艣膰 jednostki rozrachunkowej w Funduszu zmienia si臋 codziennie. Sprawd藕: warto艣膰 jednostki rozrachunkowej


OP艁ATA ZA ZARZ膭DZANIE

Wysoko艣膰 aktualnej stawki za zarz膮dzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,0% warto艣ci aktyw贸w netto Funduszu w skali roku.


REKLAMACJE

Informacje dotycz膮ce sk艂adania reklamacji s膮 dost臋pne tutaj: https://www.generali.pl/nota-prawna

Mo偶esz wybra膰 dogodny dla siebie spos贸b:


1. Wype艂nij formularz umowy online:


W pierwszym kroku wybierz dogodn膮 form臋 zawarcia umowy: przejd藕 do formularza


 • Forma dokumentowa 鈥 zawarcie umowy online (bez konieczno艣ci z艂o偶enia podpisu)
 • Forma pisemna 鈥 zawarcie umowy na pi艣mie (wymaga z艂o偶enia podpisu)


Szczeg贸艂owe informacje o formie dokumentowej i formie pisemnej zamie艣cili艣my w komunikacie dost臋pnym w 1-szym kroku formularza umowy. Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w sekcji Wa偶ne dokumenty


albo


2. Prze艣lij do nas pismo lub e-mail (na adres: centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przyst膮pienie do IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.


Je艣li decydujesz si臋 na ten spos贸b:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, aby艣my mogli si臋 z Tob膮 skontaktowa膰,
 • dwa egzemplarze formularza umowy wy艣lemy na wskazany przez Ciebie adres
 • po wype艂nieniu umowy, ode艣lij do nas oba podpisane egzemplarze na wskazany poni偶ej adres.


Wa偶ne informacje

Forma dokumentowa: nie wymaga drukowania i podpisywania.

Umow臋 w formie dokumentowej mo偶esz zawrze膰 tylko na swoj膮 rzecz. Oznacza to, 偶e w formularzu podajesz swoje dane jako Osoby przyst臋puj膮cej. Nie jest mo偶liwe zawarcie umowy IKE w formie dokumentowej przez pe艂nomocnika ani przez osob臋 ma艂oletni膮. 


Forma pisemna: w przypadku wyboru tej formy wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy.

Oba egzemplarze ode艣lij na adres:

Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

 

Umowa zostanie zawarta z chwil膮 jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy, ode艣lemy do Ciebie jeden egzemplarz. 


Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮 i chcesz przyst膮pi膰 do umowy IKE prowadzonej w Generali DFE, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

Aktualizacji danych mo偶esz dokona膰 na kilka sposob贸w. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych Oszcz臋dzaj膮cego - wype艂nij online
 • formularz zmiany os贸b uprawnionych - wype艂nij online
 • prze艣lij pismo lub email (centrumklienta@generali.pl) z informacj膮, kt贸re dane ulegaj膮 zmianie 鈥 wybrany formularz zostanie wys艂any do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny
 •  skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umo偶liwia zmian臋 danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego)

 

Formularz aktualizacji danych Oszcz臋dzaj膮cego

Formularz ten dotyczy zmiany np. dokumentu to偶samo艣ci, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.


Formularz wskazania os贸b uprawnionych

Formularz ten dotyczy zmiany os贸b uprawnionych, b膮d藕 te偶 ch臋ci wyznaczenia os贸b uprawnionych, je艣li nie zosta艂y one wskazane podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Wype艂niony i podpisany formularz aktualizacji wy艣lij na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali DFE znajdziesz na dole strony w sekcji: "Wa偶ne dokumenty".

SPRAWD殴:

Wa偶ne dokumenty
IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
Wa偶ne dokumenty
IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)