Oszcz臋dzaj膮c na IKE, w prosty spos贸b gromadzisz kapita艂 na przysz艂膮 emerytur臋.


Kiedy osi膮gniesz wiek uprawniaj膮cy do wyp艂aty i zdecydujesz si臋 na wyp艂acenie zaoszcz臋dzonych pieni臋dzy, nie zap艂acisz od tej sumy ani podatku dochodowego, ani podatku od zysk贸w kapita艂owych.


Dodatkowo przygotowali艣my dla Ciebie promocj臋! Do ko艅ca 2023 roku nie pobierzemy op艂at od dokonywanych przez Ciebie wp艂at.


Pami臋taj, 偶e na Koncie Klienta, w ka偶dej chwili i z ka偶dego miejsca, mo偶esz sprawdzi膰 szczeg贸艂y swojego rachunku IKE.


Zabezpiecz si臋 na jesie艅 偶ycia z IKE Generali.

Jak przyst膮pi膰 do IKE w Generali DFE?


KROK 1: WYPE艁NIJ UMOW臉


Wype艂nij Umow臋 o prowadzenie IKE


KROK 2: PODPISZ UMOW臉


 • Na podany przez Ciebie adres mailowy prze艣lemy zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacj膮 o ha艣le), gotowy do wydrukowania i podpisania.
 • Odbierz e-mail i wydrukuj umow臋 w 2 egzemplarzach (pdf, kt贸ry otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na ka偶dym z egzemplarzy z艂贸偶 w艂asnor臋czny podpis.
 • Na umowie mo偶esz jedynie z艂o偶y膰 sw贸j podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupe艂nienia, kt贸re naniesiesz na umow臋 po jej wydrukowaniu nie b臋d膮 uznawane.


KROK 3: ODE艢LIJ UMOW臉


Wy艣lij podpisane dokumenty

do Generali na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Umowa cz艂onkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwil膮 jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy, ode艣lemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮 i chcesz przyst膮pi膰 do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).


* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przegl膮dania plik贸w wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wy偶szy: pobierz Adobe Reader


Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".

Informacja dla przyst臋puj膮cych do Generali DFE

Przygotowali艣my dla Ciebie kr贸tki przewodnik o IKE

w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Generali DFE dzia艂a pod nazw膮 Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Przedmiotem jego dzia艂alno艣ci jest prowadzenie:

 • indywidualnego konta emerytalnego (IKE) oraz
 • indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

艢rodki wp艂acone na IKE lub na IKZE s膮 inwestowane, a decyzje inwestycyjne s膮 podejmowane przez osoby zarz膮dzaj膮ce Generali DFE. Celem inwestycyjnym Funduszu jest d艂ugoterminowy wzrost warto艣ci aktyw贸w, osi膮gni臋ty w wyniku wzrostu warto艣ci lokat. Wyniki inwestycyjne osi膮gni臋te w przesz艂o艣ci nie daj膮 偶adnej gwarancji powt贸rzenia ich w przysz艂o艣ci.


Zasady prowadzenia dzia艂alno艣ci lokacyjnej przez Fundusz s膮 zawarte w Statucie Generali DFE dost臋pnym na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".


JAK ZACZ膭膯?

 • Podpisz z nami umow臋 o prowadzenie IKE i zacznij gromadzi膰 dodatkowe 艣rodki na swoj膮 emerytur臋.
 • Otworzymy dla Ciebie rachunek w Generali DFE i otrzymasz od nas indywidualny numer rachunku bankowego do wp艂at.


KONTO KLIENTA

Dla Twojej wygody uruchomili艣my Konto Klienta. Teraz w ka偶dej chwili i z ka偶dego miejsca mo偶esz sprawdzi膰:

 • szczeg贸艂y rachunku prowadzonego przez Generali DFE
 • wysoko艣膰 zgromadzonych oszcz臋dno艣ci na przysz艂膮 emerytur臋
 • aktualno艣膰 danych osobowych Twoich oraz os贸b Uprawnionych
 • spos贸b wysy艂ki historii rocznej


Aby aktywowa膰 Twoje Konto Klienta:


WA呕NE INFORMACJE

1. Na umowie mo偶esz wskaza膰 osoby uprawnione, kt贸rym w przypadku Twojej 艣mierci zostan膮 wyp艂acone 艣rodki z Twojego rachunku. W ka偶dej chwili mo偶esz zmieni膰 t臋 dyspozycj臋


2. Elastyczne wp艂aty - sam/a ustalasz terminy wp艂at


3. Roczny limit wp艂at na IKE jest og艂aszany przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego. Wysoko艣膰 maksymalnej kwoty wp艂at na IKE w 2023 r. wynosi:

 • 20 805 z艂
 • Je偶eli przekroczysz roczny limit wp艂at na IKE 鈥 zwr贸cimy Ci nadp艂at臋
 • Je偶eli nie wykorzystasz rocznego limitu 鈥 tracisz go (w nowym roku b臋dzie opublikowany nowy limit)


4. Wyp艂aty z IKE nie s膮 opodatkowane. Wyp艂at臋 mo偶esz zrealizowa膰:

a) po osi膮gni臋ciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnie艅 emerytalnych i uko艅czeniu 55 roku 偶ycia oraz spe艂nieniu warunku:

 • dokonywania wp艂at na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
 • dokonania ponad po艂owy warto艣ci wp艂at nie p贸藕niej ni偶 na 5 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku o dokonanie wyp艂aty


5. Je艣li nie b臋dziesz spe艂nia艂/a warunk贸w do Wyp艂aty, to w razie wypowiedzenia umowy zrealizujemy Zwrot 艣rodk贸w. W przypadku Zwrotu:

 • od wyp艂aconej kwoty potr膮cimy podatek od zysk贸w kapita艂owych i przeka偶emy do w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego
 • je偶eli na Twoim IKE by艂a wyp艂ata transferowa z PPE to 30% sumy sk艂adek podstawowych wp艂aconych do programu emerytalnego przeka偶emy do ZUS


6. Mo偶esz wyst膮pi膰 z wnioskiem o Zwrot cz臋艣ciowy pod warunkiem, 偶e 艣rodki te pochodzi艂y z Twoich wp艂at na IKE. Je偶eli na Twoim rachunku przyj臋to wyp艂at臋 transferow膮 z pracowniczego programu emerytalnego, to Zwrot cz臋艣ciowy jej nie dotyczy. W przypadku Zwrotu cz臋艣ciowego:

 • od wyp艂aconej kwoty potr膮cimy podatek od zysk贸w kapita艂owych i przeka偶emy do w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego


7. 艢led藕 swoje inwestycje: wp艂aty przeliczymy na jednostki rozrachunkowe. Warto艣膰 jednostki rozrachunkowej w Funduszu zmienia si臋 codziennie. Sprawd藕: warto艣膰 jednostki rozrachunkowej


OP艁ATA ZA ZARZ膭DZANIE

Wysoko艣膰 aktualnej stawki za zarz膮dzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,0% warto艣ci aktyw贸w netto Funduszu w skali roku.


REKLAMACJE

Informacje dotycz膮ce sk艂adania reklamacji s膮 dost臋pne tutaj: https://www.generali.pl/nota-prawna

Mo偶esz wybra膰 dogodny dla siebie spos贸b:

 

1. wype艂nij formularz umowy online: przejd藕 do formularza

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zak艂adce 鈥Wa偶ne dokumenty"


albo

 

2. prze艣lij do nas pismo lub e-mail (na adres: centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przyst膮pienie do IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.

Je艣li decydujesz si臋 na ten spos贸b:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, aby艣my mogli si臋 z Tob膮 skontaktowa膰,
 • dwa egzemplarze formularza umowy wy艣lemy na wskazany przez Ciebie adres.

 

Podpisz 2 egzemplarze umowy i ode艣lij na adres:

 

Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

 

Po podpisaniu umowy cz艂onkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym przez przedstawiciela Funduszu jeden egzemplarz umowy ode艣lemy do Ciebie.

 

Wa偶ne informacje:

Umowa cz艂onkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwil膮 jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy, ode艣lemy do Ciebie jeden egzemplarz.


Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂noletni膮 i chcesz przyst膮pi膰 do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

Aktualizacji danych mo偶esz dokona膰 na kilka sposob贸w. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych Oszcz臋dzaj膮cego - wype艂nij online
 • formularz zmiany os贸b uprawnionych - wype艂nij online
 • prze艣lij pismo lub email (centrumklienta@generali.pl) z informacj膮, kt贸re dane ulegaj膮 zmianie 鈥 wybrany formularz zostanie wys艂any do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny
 •  skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umo偶liwia zmian臋 danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego)

 

Formularz aktualizacji danych Oszcz臋dzaj膮cego

Formularz ten dotyczy zmiany np. dokumentu to偶samo艣ci, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.


Formularz wskazania os贸b uprawnionych

Formularz ten dotyczy zmiany dotychczas wyznaczonych os贸b uprawnionych, b膮d藕 te偶 ch臋ci wyznaczenia os贸b uprawnionych, je艣li nie zosta艂y one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Wype艂niony i podpisany formularz aktualizacji wy艣lij na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w Generali DFE znajdziesz na dole strony w zak艂adce "Wa偶ne dokumenty".

SPRAWD殴:

Wa偶ne dokumenty
IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
Wa偶ne dokumenty
IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)