Komisja Nadzoru Finansowego 27 stycznia 2023 r. udzieliła zezwoleń na przejęcie przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzania funduszami emerytalnymi NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym i NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym od Grupy NN.

Cieszymy się, że będziemy mogli przyjąć dotychczasowych członków NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (NNLife OFE) i NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (NNLife DFE) pod skrzydła funduszy emerytalnych zarządzanych przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Generali PTE S.A.).


Zmiany nazwy funduszy


13 października 2022 r. nazwy MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego i MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanych w tym okresie przez NNLife PTE S.A. (poprzednio MetLife PTE S.A.) zostały odpowiednio zmienione:


 • z MetLife OFE na NNLife OFE 
 • z MetLife DFE na NNLife DFE


Przejęcie zarządzania przez Generali PTE S.A.


27 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwoleń na przejęcie przez Generali PTE S.A. zarządzania funduszami emerytalnymi tj. NNLife OFE i NNLife DFE. Po udzieleniu zezwoleń przez KNF, z dniem 1 lutego 2023 r Generali PTE S.A.. stało się organem zarządzającym NNLife OFE i NNLife DFE. W tym okresie obsługa umów NNLife OFE oraz IKE i IKZE prowadzonych w NNLife DFE będzie realizowana bez zmian.

 

Daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszy wskazane przez KNF w zezwoleniach to: 


 • NNLife DFE:
 • 10.02.2023 r. - dzień rozpoczęcia likwidacji funduszu
 • 14.07.2023 r. - dzień zakończenia likwidacji funduszu


 • NNLife OFE:
 • 10.02.2023 r. - dzień rozpoczęcia likwidacji funduszu
 • 21.07.2023 r. - dzień zakończenia likwidacji funduszuTwoje dane osobowe


W zależności od tego, którego funduszu jesteś członkiem, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez odpowiednio NNLife OFE lub NNLife DFE reprezentowane i zarządzane przez Generali PTE S.A. jako likwidatora obu funduszy.  

 


Dane kontaktowe do obsługi spraw dotyczących NNLife OFE i NNLife DFE


W sprawach związanych z członkostwem w NNLife OFE i NNLife DFE prosimy o kontakt: ProService Finteco Sp. z o.o.

Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE

ul. Konstruktorska 12A

02-673 Warszawa

Czas oczekiwania na konsultanta pod numerem telefonu 22 541 77 30 może być wydłużony.

Zachęcamy do korzystania z formularza kontaktowego: https://moventum.com.pl/PTE_Net/faces/kontakt.jsp


Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Z dniem 1 lutego 2023 r. zmieniło się powszechne towarzystwo emerytalne zarządzające NNLife DFE. Obecnie organem zarządzającym i reprezentującym NNLife DFE jest Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Generali PTE), które jednocześnie zarządza Generali DFE. Przejęcie zarządzania NNLife DFE przez Generali PTE nastąpiło na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 stycznia 2023 r. Następstwem wydania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym jest likwidacja funduszu, którym zarządzanie zostało przejęte przez inne towarzystwo.


Wysłaliśmy już do Ciebie powiadomienie o rozpoczęciu procesu likwidacji NNLife DFE oraz o terminie, w którym będziesz musiał/a podjąć decyzję w sprawie Twoich oszczędności zgromadzonych na rachunku IKE lub IKZE.


Przygotowaliśmy dla Ciebie materiał informacyjny, w którym wyjaśniamy, na czym polega proces likwidacji instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem:


NNLife DFE - infografika informacyjna


Dla wszystkich oszczędzających w NNLife DFE likwidacja funduszu wiąże się ze zmianami, w szczególności z koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej zawarcia nowej umowy o prowadzenie IKE/IKZE z podmiotem, który dalej mógłby zarządzać Twoim rachunkiem IKE lub IKZE.


Zapraszamy Ciebie do zapoznania się z ofertą dotyczącą zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (Generali DFE)


Generali DFE - infografika reklamowa


Podstawy prawne

 • ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Ustawa)
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Ustawa o IKE/IKZE).


Przejęcie zarządzania dobrowolnym funduszem emerytalnym przez inne powszechne towarzystwo emerytalne oraz proces likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Pytania i odpowiedzi

W 2022 r. polskie spółki MetLife stały się częścią holenderskiej Grupy NN, właściciela marki Nationale-Nederlanden w Polsce.

 • 2 stycznia 2023 r. biznes ubezpieczeniowy połączył się z Nationale Nederlanden;
 • 1 lutego 2023 r. zarządzanie funduszami emerytalnymi tj. NNLife OFE oraz NNLife DFE zostało przejęte od Grupy NN przez Generali PTE S.A.Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (Generali PTE S.A.) jest częścią Grupy Generali Polska. Generali PTE S.A. zarządzało do tej pory oraz reprezentowało:

 1. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (Generali OFE)
 2. Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny (Generali DFE) – przy czym przedmiotem działalności Generali DFE jest prowadzenie:
 • indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
 • indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)


W związku z wydanymi zezwoleniami, od 1 lutego 2023 r. Generali PTE S.A. zarządza i reprezentuje:

 1. Generali OFE
 2. Generali DFE
 3. NNLife OFE (do dania zakończenia likwidacji tego funduszu)
 4. NNLife DFE (do dnia zakończenia likwidacji tego funduszu).

Jeżeli jesteś członkiem NNLife OFE (poprzednio MetLife OFE):


 

WAŻNE INFORMACJE

Twoje oszczędności zgromadzone na rachunku w NNLife OFE zostaną w ramach migracji przeniesione do Generali OFE. Przygotowanie tego procesu potrwa kilka miesięcy. W tym okresie nie musisz podejmować żadnych działań.


Z dniem 1 lutego 2023 r. zmieniło się powszechne towarzystwo emerytalne zarządzające NNLife OFE -

Generali PTE S.A., które dotychczas zarządzało Generali OFE, przejęło również zarządzanie NNLife OFE (poprzednio MetLife OFE). Po połączeniu obu funduszy emerytalnych członkowie NNLife OFE staną się członkami Generali OFE bez konieczności podpisywania nowej umowy. Będziemy Ciebie o wszystkim informowali!


Twoje oszczędności emerytalne są dobrze chronione!

 

Podstawy prawne

 • ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Ustawa)

 

Przejęcie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym przez inne powszechne towarzystwo emerytalne oraz proces likwidacji otwartego funduszu emerytalnego podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli jesteś członkiem NNLife DFE (poprzednio MetLife DFE):


 • obsługa Twojego rachunku w NNLife DFE jest nadal realizowana przez dotychczasowego agenta transferowego, firmę ProService Finteco Sp. z o.o.
 • Portal klienta PTEnet jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.generali.pl/generali-nnlife. Sposób logowania nie zmienia się.


WAŻNE INFORMACJE

Z dniem 1 lutego 2023 r. zmieniło się powszechne towarzystwo emerytalne zarządzające NNLife DFE. Obecnie organem zarządzającym i reprezentującym NNLife DFE jest Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Generali PTE), które jednocześnie zarządza Generali DFE. Przejęcie zarządzania NNLife DFE przez Generali PTE nastąpiło na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 stycznia 2023 r. Następstwem wydania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym jest likwidacja funduszu, którym zarządzanie zostało przejęte przez inne towarzystwo.


Wysłaliśmy już do Ciebie powiadomienie o rozpoczęciu procesu likwidacji NNLife DFE oraz o terminie, w którym będziesz musiał/a podjąć decyzję w sprawie Twoich oszczędności zgromadzonych na rachunku IKE lub IKZE.


Przygotowaliśmy dla Ciebie materiał informacyjny, w którym wyjaśniamy, na czym polega proces likwidacji instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem:


NNLife DFE - infografika informacyjna


Dla wszystkich oszczędzających w NNLife DFE likwidacja funduszu wiąże się ze zmianami, w szczególności z koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej zawarcia nowej umowy o prowadzenie IKE/IKZE z podmiotem, który dalej mógłby zarządzać Twoim rachunkiem IKE lub IKZE.


Zapraszamy Ciebie do zapoznania się z ofertą dotyczącą zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (Generali DFE)


Generali DFE - infografika reklamowa


Podstawy prawne

 • ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Ustawa)
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Ustawa o IKE/IKZE).

 

Przejęcie zarządzania dobrowolnym funduszem emerytalnym przez inne powszechne towarzystwo emerytalne oraz proces likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany w umowie NNLife OFE oraz IKE i IKZE w NNLife DFE
Ważne dokumenty i formularze
Ważne dokumenty i formularze NNLife OFE i DFE
Ważne dokumenty i formularze
Ważne dokumenty i formularze NNLife OFE i DFE
Ważne dokumenty i formularze NNLife OFE i DFE

Sprawdź jak się skontaktować w sprawie NNLife OFE oraz NNLife DFE 


Zadzwoń w sprawie NNLife OFE lub NNLife DFE

(infolinia dostępna pn.-pt., godz. 9:00 – 17:00)

 22 541 77 30 

 

Napisz w sprawie NNLife OFE lub NNLife DFEProService Finteco Sp. z o.o.

Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE

ul. Konstruktorska 12A

02-673 Warszawa

Sprawdź:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące NNLife OFE

Najważniejsze zmiany:

 • nastąpiło przeniesienie 51,5% środków z rachunków członków OFE do ZUS (w lutym 2014 r.) i zapisanie ich wartości na subkontach w ZUS,
 • od lutego do czerwca 2014 r. podział składki emerytalnej dla członków OFE był następujący: 2,92% do OFE i 16,6% do ZUS, po tym okresie zależał od decyzji członka Funduszu,
 • dobrowolność składkowania do OFE – ubezpieczeni w wyznaczonych okresach decydują, czy składka emerytalna będzie trafiać do OFE (2,92% podstawy wymiaru) i do ZUS (16,6%), czy też cała składka (19,52%) będzie trafiać tylko do ZUS (pierwsze i drugie „okno wyboru/transferowe” miało miejsce odpowiednio od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 oraz 2016 roku, kolejne miało nastąpić w analogicznym okresie 2020 roku (zostało odwołane w związku z ogłoszonym stanem epidemii), a następne co 4 lata),
 • zmniejszyła się o połowę opłata od składki do OFE – maks. 1,75% zamiast 3,5%,
 • OFE inwestują nadal na rynkach kapitałowych, ale nie mogą nabywać obligacji Skarbu Państwa,
 • pojawił się tzw. „suwak bezpieczeństwa” polegający na tym, że kapitały osób, którym pozostało 10 lub mniej lat do emerytury, będą w ratach miesięcznych przenoszone na ich subkonta w ZUS. Całość emerytury dożywotniej wypłacać będzie ZUS.


Oświadczenie dotyczyło przekazywania składki emerytalnej. Brak oświadczenia nie wpływa na środki zgromadzone dotychczas na rachunku OFE, czyli na środki, które pozostały po obowiązkowym przeniesieniu części środków do ZUS w lutym 2014 roku. Osoba, która nie złożyła oświadczenia, nadal jest członkiem OFE i środki pozostające na jej rachunku są nadal inwestowane na rynku kapitałowym. Składka emerytalna takiej osoby trafia natomiast w całości do ZUS, począwszy od składki za lipiec 2014 r.


Kolejny okres wyboru dotyczący składki emerytalnej miał nastąpić od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r. (odwołano ze względu na stan epidemii), a następne co 4 lata. W tych okresach członkowie OFE (którzy nie będą jeszcze w tzw. suwaku bezpieczeństwa) znów mogli zdecydować o tym, gdzie będzie trafiać ich składka emerytalna. W innych terminach nie można składać takiego oświadczenia.

Całość emerytury dożywotniej wypłacać będzie ZUS ze środków zgromadzonych w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Będzie to wynikało z faktu, że całość środków - również tych gromadzonych na rachunku w OFE - w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przez ubezpieczonego będzie w ZUS. Stanie się tak w związku z tzw. „suwakiem bezpieczeństwa”. To okres, podczas którego będzie realizowane stopniowe, comiesięczne przekazywanie środków z OFE do ZUS i zapisywanie ich wartości na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.

 

Proces „suwaka”, tj. umarzania środków i przekazywania ich do ZUS, rozpoczyna się na 10 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego (lub mniej, jeśli członek funduszu ma obecnie mniej niż 10 lat do emerytury). W tym okresie składka emerytalna ubezpieczonego trafiać będzie tylko do ZUS.

Nie. Zarówno w ZUS, jak i OFE środki są gromadzone celem wypłaty comiesięcznych, dożywotnich świadczeń emerytalnych i nie podlegają wcześniejszej wypłacie. Środki przekazane z OFE do ZUS w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa” (do osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie środki ubezpieczonego zostaną przeniesione z OFE do ZUS) zwiększą wartość wypłacanej z ZUS emerytury.

Nie. „Suwak” uruchamia się z mocy prawa (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). Członkowie OFE nie mają możliwości decydowania o wstrzymaniu „suwaka” czy przesunięciu jego startu na inny moment. Jednocześnie w tym okresie cała składka będzie trafiać do ZUS i przepisy nie przewidują, by ubezpieczony mógł zdecydować inaczej.

Zarówno środki gromadzone w OFE, jak i na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące NNLife DFE

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,5% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, rozliczając PIT za rok, w którym dokonana została wpłata na IKZE. Tym samym można otrzymać odpowiedni zwrot podatkowy (ulga podatkowa z tytułu wpłaty na IKZE przykładowej kwoty 4000 zł wynosi 720 zł dla osoby podlegającej progowi podatkowemu 18% i 1280 zł w przypadku oszczędzającego podlegającego progowi 32%). Wypłata emerytalna z IKZE opodatkowana jest tylko 10% zryczałtowanym podatkiem - zamiast podatku według skali PIT.

 

Wpłaty na IKE nie można odliczyć od podstawy opodatkowania, ale nie płaci się podatku przy wypłacie emerytalnej. Pieniądze pomnażane na wypłatę emerytalną (zarówno w przypadku IKE, jak i IKZE) zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

Prawo oszczędzania na IKZE i IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie, w wieku 16-17 lat, mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Osoby pełnoletnie mogą oszczędzać na IKZE i IKE niezależnie od rodzaju zatrudnienia i poziomu zarobków.

Maksymalny roczny limit wpłat na IKZE w 2023 roku:

 • dla osób nieprowadzących pozarolniczej działalności to 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej i wynosi 8 322 zł.
 • dla osób prowadzących pozarolniczą działalność to 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej i wynosi 12 483 zł. Wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego prowadzenie działalności.


Maksymalny roczny limit wpłat na IKE to 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2023 roku wynosi 20 805 zł.


ProService Finteco Sp. z o.o.

Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE

ul. Konstruktorska 12A 

02-673 WarszawaOszczędzający może mieć tylko jeden rachunek IKE i jeden rachunek IKZE. Natomiast nie ma przeszkód, żeby odkładać jednocześnie na IKZE i IKE.

Nie. Na rachunku IKE i/lub na rachunku IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba.

Tak. Dziedziczone środki z IKZE podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi, środki dziedziczone z IKE nie są opodatkowane.

W przypadku IKZE wypłaty emerytalne mogą być dokonywane na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 65 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

 

W przypadku IKE wypłaty emerytalne mogą być dokonywane na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (lub po 55 roku życia, w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych). Powinien też być spełniony warunek dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

 

Zarówno w przypadku IKZE, jak i IKE, wypłata emerytalna może być dokonana w całości lub w ratach w zależności od decyzji oszczędzającego.

Tak. Przepisy nie zabraniają emerytom i rencistom zakładania i gromadzenia oszczędności emerytalnych na IKZE i/lub IKE.

Z IKZE można wycofać całość zgromadzonych środków, czyli dokonać tzw. zwrotu. Wycofane środki będą podlegały opodatkowaniu według skali PIT (natomiast nie podlegają opodatkowaniu od zysków kapitałowych). Nie ma możliwości częściowego wycofania środków.

 

Z IKE można wycofać środki zarówno w całości (zwrot), jak i w części (częściowy zwrot). W obu przypadkach wycofane środki będą podlegały podatkowi od zysków kapitałowych.

Tak. Można też przenieść środki ze swojego PPE na IKE, ale tylko po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym program albo w przypadku likwidacji programu.

W sprawach związanych z członkostwem w NNLife OFE i NNLife DFE prosimy o kontakt:ProService Finteco Sp. z o.o.

Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE

ul. Konstruktorska 12A

02-673 Warszawa