Wartość jednostki rozrachunkowej OFE

Zmiana wartości w wybranym okresie: 319.9402%

YTD - Stopa zwrotu w bieżącym roku obliczona na bazie ostatnio dostępnej wartości jednostki rozrachunkowej


40