Wartość jednostki rozrachunkowej OFE

Zmiana wartości w wybranym okresie: 335.3938%

YTD - Stopa zwrotu w bieżącym roku obliczona na bazie ostatnio dostępnej wartości jednostki rozrachunkowej


40