Wartość jednostki rozrachunkowej OFE

Zmiana wartości w wybranym okresie: 79.8918%

YTD - Stopa zwrotu w bieżącym roku obliczona na bazie ostatnio dostępnej wartości jednostki rozrachunkowej

63